loading...

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور پارس نماد داده ها

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ه

در تاریخ 95.4.3

لیست مناقصات، مزایدات و استعلام های سایت پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد.


 1. مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف
 2. مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی / مزایده,مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی
 3. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم
 4. مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم
 5. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) تجدید
 6. آگهی شركت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران / آگهی شركت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران
 7. مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید
 8. مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 10. فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی
 11. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و.. / مناقصه , مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و..
 12. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین
 13. فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم
 14. اصلاحیه مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه
 15. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی....
 16. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا
 17. مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول
 18. مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول
 19. مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول
 20. مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان
 21. مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی
 22. مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ...
 23. مزایده سیستم رنو تیپتندر / آگهی مزایده, مزایده سیستم رنو تیپتندر
 24. مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول
 25. مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم
 26. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138
 27. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول
 28. مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور
 29. مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند
 30. مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار
 31. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر
 32. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن
 33. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم
 34. مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول / مزایده,مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول
 35. مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول
 36. مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر
 37. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر
 38. مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول
 39. مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف
 42. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول
 43. مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان
 44. مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا...
 45. مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول
 46. مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول
 47. مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ...
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول
 49. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g
 50. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC
 51. فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی.. / فراخوان شناسایی پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی..
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار
 53. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن
 54. مزایده فروش پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پژو 206
 55. مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج
 57. مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ...
 58. مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم
 59. مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی
 60. مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
 61. تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر / تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر
 62. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121 / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121
 63. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن -تجدید
 64. اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه / اصلاحیه تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه
 65. آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی
 66. آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی
 67. مناقصه تامین منابع انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی
 68. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 69. مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر
 70. مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی
 71. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم
 72. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر
 73. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند
 75. مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد
 76. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم
 77. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم
 78. مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی
 79. مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال / مزایده,مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال
 80. مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش
 81. فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594
 83. مزایده اجاره مدرسه حقیقت / مزایده,مزایده اجاره مدرسه حقیقت
 84. مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی
 85. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت
 86. مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم
 87. مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان
 88. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم
 89. مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی
 90. فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه / فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه
 91. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم
 92. مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری - نوبت دوم
 93. مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد
 94. مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوئم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوم
 95. اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه,فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه
 96. مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند.. / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند..
 97. مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم
 98. مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم
 99. مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر
 100. مزایده ملک زمین معرفی شده مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین معرفی شده مساحت 1000متر نوبت اول
 101. مزایده فروش تعداد 69 دستگاه خودرو، تعداد 41 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 69 دستگاه خودرو، تعداد 41 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده
 102. مزایده ملک باعرصه به مساحت 125متر و اعیان صد متر / مزایده,مزایده ملک باعرصه به مساحت 125متر و اعیان صد متر
 103. مناقصه خرید رنگ اپوکسی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید رنگ اپوکسی
 104. مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت
 105. مزایده اموال مستعمل و اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اموال مستعمل و اقلام ضایعاتی
 106. ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل عملیات ساخت ، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل عملیات ساخت ، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی- نوبت دوم
 107. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه / مزایده عمومی,مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب
 108. مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه / آگهی مناقصه / مزایده عمومی,مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه
 109. تجدید مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه
 110. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم / مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم
 111. مزایده یکباب مغازه مقدار 25.30متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مقدار 25.30متر
 112. مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و شبکه برق فضاهای شهری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و شبکه برق فضاهای شهری
 113. مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری طبقه همکف سمت غرب / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری طبقه همکف سمت غرب
 115. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت خلخال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت خلخال
 116. مزایده ملک مسکونی عرصه و اعیان اپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه و اعیان اپارتمان مرحله اول
 117. مزایده فروش انبار سوله / مزایده,مزایده فروش انبار سوله
 118. مزایده پلاکهای 65-66-67 اصلی ناحیه بیست / مزایده,مزایده پلاکهای 65-66-67 اصلی ناحیه بیست
 119. فراخوان بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاهها ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سازندگان داخلی , فراخوان بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاهها ... نوبت دوم
 120. مزایده یک قطعه باغ دادنامه 94/229 مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ دادنامه 94/229 مرحله اول
 121. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی احداث گلخانه پرورش گل و گیاه / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی احداث گلخانه پرورش گل و گیاه
 122. حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی ... / حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی ...
 123. مناقصه بهسازی محور لردگان میلاس ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی محور لردگان میلاس ...
 124. مزایده یکدستگاه ساختمان در 4 طبقه خدماتی هتل طهماسبی / مزایده,مزایده یکدستگاه ساختمان در 4 طبقه خدماتی هتل طهماسبی
 125. مزایده یک طبقه از سه طبقه یک دستگاه ساختمان مرحله اول / مزایده,مزایده یک طبقه از سه طبقه یک دستگاه ساختمان مرحله اول
 126. مزایده 95 درصد دانگ مشاع از یکباب ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده 95 درصد دانگ مشاع از یکباب ساختمان مسکونی
 127. مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- نوبت دوم
 128. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین
 129. مزایده ملک با عرصه دویست متر و اعیان در دو قسمت شمالی و جنوبی / مزایده,مزایده ملک با عرصه دویست متر و اعیان در دو قسمت شمالی و جنوبی
 130. استعلام کنتور الکترومغناطیسی / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیسی
 131. استعلام الکتروپمپ 9.2 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ 9.2 کیلووات
 132. استعلام الکتروپمپ شناور 24 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 24 کیلووات
 133. استعلام تابلو برق سافت استارتر 30 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو برق سافت استارتر 30 کیلووات
 134. استعلام لوله UPVC سنگین 4 اینچ و الواتور 4 اینچ / استعلام , استعلام لوله UPVC سنگین 4 اینچ و الواتور 4 اینچ
 135. استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات
 136. استعلام دستگاه اتوکلاو 25 لیتری / استعلام , استعلام دستگاه اتوکلاو 25 لیتری
 137. استعلام اتصالات پلی اتیلن / استعلام , استعلام اتصالات پلی اتیلن
 138. استعلام میکروتیک RB951Ui-2HnD یا RB951G-2HnD / استعلام , استعلام میکروتیک RB951Ui-2HnD یا RB951G-2HnD
 139. استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام کامپیوتر و متعلقات
 140. مزایده 427.2 هزارم تمامت ملک / مزایده,مزایده 427.2 هزارم تمامت ملک
 141. استعلام مواد لازم برای راه اندازی دستگاه PCR ROBOTIC / استعلام, استعلام مواد لازم برای راه اندازی دستگاه PCR ROBOTIC
 142. استعلام WAF CITRIX NETSCALER / استعلام, استعلام WAF CITRIX NETSCALER
 143. استعلام لوازم سخت افزاری کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم سخت افزاری کامپیوتر
 144. استعلام انواع سوئیچ- انواع هارد سرور..... / استعلام , استعلام انواع سوئیچ- انواع هارد سرور.....
 145. استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام , استعلام تجهیزات آشپزخانه
 146. استعلام مودم / استعلام , استعلام مودم
 147. استعلام 2 دستگاه کیس کامل / استعلام , استعلام2 دستگاه کیس کامل
 148. استعلام کلاه انتظامات / استعلام , استعلام کلاه انتظامات
 149. استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970sp به همراه 20 عدد کلید مستر / استعلام , استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970sp به همراه 20 عدد کلید مستر
 150. فراخوان خرید فلنج و اتصالات -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید فلنج و اتصالات - نوبت دوم
 151. استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
 152. استعلام خرید مودم / استعلام , استعلام خرید مودم
 153. استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر / استعلام , استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر
 154. استعلام چراغ 36*4 / استعلام, استعلام چراغ 36*4
 155. استعلام کاغذ تحریز 60*90 70 گرم آپریل / استعلام, استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل
 156. استعلام کاغذ تحریز 60*90 70 گرم آپریل / استعلام, استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل
 157. استعلام کاغذ تحریز 60*90 70 گرم آپریل / استعلام, استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل
 158. استعلام زینگ حرارتی 2 ورقی / استعلام , استعلام زینگ حرارتی 2 ورقی
 159. مزایده فروش تعدادی وسایل اداری و غیر اداری -نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعدادی وسایل اداری و غیر اداری -نوبت دوم
 160. استعلام ماهنگار دیده بان امنیت ملی / استعلام , استعلام ماهنگار دیده بان امنیت ملی
 161. استعلام زونکن لوازم التحریر فلزی / استعلام , استعلام زونکن لوازم التحریر فلزی
 162. استعلام سیم برق هادی / استعلام , استعلام سیم برق هادی
 163. استعلام پچ کورد / استعلام , استعلام پچ کورد
 164. استعلام 5 قلم لوازم جهت نگهداری خطوط شبکه تلفن / استعلام , استعلام5 قلم لوازم جهت نگهداری خطوط شبکه تلفن
 165. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر
 166. استعلام کارت نرم افزار پشتیبانی / استعلام , استعلام کارت نرم افزار پشتیبانی
 167. مناقصه واگذاری اداره واحد MMT مرکز نگهداری / مناقصه واگذاری اداره واحد MMT مرکز نگهداری
 168. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
 169. فراخوان مناقصه خرید 485 دستگاه کامپیوتر جهت معاونت بهداشتی دانشگاه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 485 دستگاه کامپیوتر جهت معاونت بهداشتی دانشگاه
 170. فراخوان مزایده واگذاری 8 واحد منازل دانشگاه تجدید / فراخوان تجدید مزایده , فراخوان مزایده واگذاری 8 واحد منازل دانشگاه تجدید
 171. استعلام بها رختشوریخانه و CSR بیمارستان امام خمینی سپید دشت / آگهی استعلام بها (مناقصه , استعلام بها رختشوریخانه و CSR بیمارستان امام خمینی سپید دشت
 172. مزایده یک قطعه زمین با قباله تجاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با قباله تجاری
 173. استعلام قیمت عملیات ادامه دیواره سازی و ساماندهی مسیل قرقجیق / استعلام قیمت عملیات ادامه دیواره سازی و ساماندهی مسیل قرقجیق
 174. استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی کانال سیجوال / استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی کانال سیجوال
 175. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده ... / مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده ...
 176. استعلام تابلو راه انداز تک سلولی سافت استارت استپ / استعلام , استعلام تابلو راه انداز تک سلولی سافت استارت استپ
 177. مناقصه خرید ۴۰۰ دستگاه رایانه سرور / مناقصه, مناقصه خرید ۴۰۰ دستگاه رایانه سرور
 178. مزایده تعدادی از خودروهای قابل واگذاری مازاد برنیاز / مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای قابل واگذاری مازاد برنیاز
 179. مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 125 مساحت 20 متر مربع / مزایده,مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 125 مساحت 20 متر مربع
 180. مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید
 181. مزایده وانت شوکا .... / مزایده وانت شوکا ....
 182. استعلام خیار شور حلبی درجه یک / استعلام , استعلام خیار شور حلبی درجه یک
 183. استعلام خرید آهن آلات / استعلام , استعلام خرید آهن آلات
 184. استعلام دستگاه حباب ساز / استعلام , استعلام دستگاه حباب ساز
 185. آگهی مناقصه احداث آسفالت سرد خيابان امام حسين (ع) و خيابان شهرداری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه احداث آسفالت سرد خيابان امام حسين (ع) و خيابان شهرداری
 186. آگهی مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه ها / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه ها
 187. آگهی ارزيابی کيفی انتخاب عامل توسعه نظام پيمانکاری فرعی / آگهی ارزيابی کيفی ،آگهی ارزيابی کيفی انتخاب عامل توسعه نظام پيمانکاری فرعی
 188. فراخوان خرید 30 دستگاه سرور- نوبت دوم / فراخوان خرید 30 دستگاه سرور- نوبت دوم
 189. استعلام کنتور الکترومغناطیسی 3 اینچ مانیتور جدا / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیسی 3 اینچ مانیتور جدا
 190. استعلام خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف
 191. مزایده ملک مشاع به کلاسه 950028/120 ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده ملک مشاع به کلاسه 950028/120 ششدانگ اپارتمان
 192. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت غربی
 193. مزایده اپارتمان جز پلاک ثبتی 52/335 / مزایده,مزایده اپارتمان جز پلاک ثبتی 52/335
 194. مزایده قطعه زمینی دو بر شمالی و جنوبی / مزایده,مزایده قطعه زمینی دو بر شمالی و جنوبی
 195. مزایده ششدانگ ملک اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اموال منقول و غیرمنقول
 196. مزایده مقدار سهم 4 دانگ و 15 سیر وسه مثقال و هشت نخود مشاع عرصه / مزایده,مزایده مقدار سهم 4 دانگ و 15 سیر وسه مثقال و هشت نخود مشاع عرصه
 197. مزایده مقدار سهم مشاع از ارزش 150متر مرحله دوم / مزایده,مزایده مقدار سهم مشاع از ارزش 150متر مرحله دوم
 198. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری در طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری در طبقه زیرزمین
 199. مناقصهCONTROL VALVE- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه CONTROL VALVE- نوبت دوم
 200. مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی -نوبت دوم
 201. مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد متر کلاسه 95 اجرا ده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد متر کلاسه 95 اجرا ده
 202. مزایده ششدانگ اپارتمان به صورت آزمایشگاه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به صورت آزمایشگاه
 203. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند
 204. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان ....
 205. مناقصه اجرای ورودی و خروجی ایستگاه محور خاک آباد شهرستان الیگودرز تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ورودی و خروجی ایستگاه محور خاک آباد شهرستان الیگودرز تجدید -نوبت دوم
 206. مناقصه تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تجهیزات شبکه
 207. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره کلاسه 91.3707 اسناد رهنی و شرطی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره کلاسه 91.3707 اسناد رهنی و شرطی
 208. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سمت شمالی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سمت شمالی طبقه دوم
 209. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان
 210. مزایده تعداد 10 راس گاو مولد (خشک و شیرده) / مزایده,مزایده تعداد 10 راس گاو مولد (خشک و شیرده)
 211. مزایده ششدانگ اپارتمان اجرایی ش/3-14031و8500922 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اجرایی ش/3-14031و8500922
 212. مزایده ششدانگ زمین مشجر محصور با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر محصور با بنای احداثی
 213. مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه
 214. مزایده ششدانگ زمین معروف به مزرعه قنات باغ قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین معروف به مزرعه قنات باغ قطعه اول
 215. مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری ...- نوبت دوم
 216. مزایده اجاره اماکن ورزشی سالن زینب کبری س .... / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی سالن زینب کبری س ....
 217. مزایده ملک توقیفی و خودرو / مزایده,مزایده ملک توقیفی و خودرو
 218. اصلاحیه مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10-اصلاحیه
 219. جشنواره وب و کسب و کار / جشنواره وب و کسب و کار
 220. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل و نقل ... چاپ دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل و نقل ... چاپ دوم نوبت اول
 221. مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 76572 بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 76572 بخش 5 ارومیه
 222. مزایده ساختمان دو طبقه اجرایی به کلاسه 940149 م نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه اجرایی به کلاسه 940149 م نوبت اول
 223. مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول
 224. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سازمان میوه و تره بار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سازمان میوه و تره بار نوبت اول
 225. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ سیب / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ سیب
 226. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی
 227. مناقصه اجرای اسکلت فلزی یکی از پروژه های در دست اقدام / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت فلزی یکی از پروژه های در دست اقدام
 228. مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه
 229. مزایده دستگاه زرشک پاک کنی / مزایده دستگاه زرشک پاک کنی
 230. مزایده مزایده شیر اهرمی ... / مزایده شیر اهرمی ...
 231. فراخوان مناقصه عمومی تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس
 232. مزایده یک دستگاه اپارتمان به پلاک 2.1737 سند تک برگی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به پلاک 2.1737 سند تک برگی
 233. مناقصه عملیات ساماندهی پارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک و ...نوبت دوم
 234. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری
 235. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت هر قطعه دویست متر تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت هر قطعه دویست متر تجدید
 236. مزایده فروش مخزن گازوئیل ، ترانسفورماتور ؛ دستگاه SFT START ، مخزن آب ، الکتروموتور سه فاز چینی و دستگاه دمنده باد BLOWER / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن گازوئیل ، ترانسفورماتور ؛ دستگاه SFT START ، مخزن آب ، الکتروموتور سه فاز چینی و دستگاه دمنده باد BLOWER
 237. اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان -اصلاحیه
 238. مزایده سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی
 239. همایش ملی محیط زیست95.4.3 / همایش ملی محیط زیست95.4.3
 240. مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ... / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ...
 241. مزایده واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی / مزایده واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی
 242. مناقصه واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی / مناقصه واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی
 243. مزایده فروش 13 رقبه از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش 13 رقبه از املاک مازاد
 244. مزایده اموال منقول مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206- نوبت دوم / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206- نوبت دوم
 245. مزایده یک دستگاه ماشین ریخته گری آلومینیوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه ماشین ریخته گری آلومینیوم
 246. مزایده فروش یک دستگاه خودرو اپتیما / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودرو اپتیما
 247. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول
 248. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2590/2/360 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2590/2/360 بخش دو
 249. مزایده یک دستگاه بولدوزر چرخ زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بولدوزر چرخ زنجیری
 250. مزایده یکباب منزل مسکونی فاقد سند ثبتی به صورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی فاقد سند ثبتی به صورت قولنامه ای
 251. مزایده یکباب منزل ویلایی مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی مسکونی نوبت اول
 252. مزایده منزل مسکونی فاقد سند نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند نوبت اول
 253. مزایده منزل مسکونی صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی صد و هشتاد متر نوبت اول
 254. مزایده پلاک 263 فرعی از 46 اصلی بخش دو بندرعباس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 263 فرعی از 46 اصلی بخش دو بندرعباس نوبت اول
 255. مزایده لودر 937- نوبت دوم / مزایده, مزایده لودر 937- نوبت دوم
 256. مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور- نوبت دوم
 257. مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری)
 258. مزایده پایانه های مسافربری تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده پایانه های مسافربری تجدید
 259. مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 5 فرعی از 107 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 5 فرعی از 107 اصلی
 260. مزایده واگذاری محل پارکینگ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل پارکینگ
 261. مزایده فروش یک دستگاه خودروی ایویکو مدل 77 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی ایویکو مدل 77
 262. فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق- نوبت دوم
 263. اصلاحیه تجدید فراخوان تامین نیروی انسانی-اصلاحیه / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی-اصلاحیه
 264. تجدید مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی و آمار برداری از منابع آب / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی و آمار برداری از منابع آب
 265. مزایده عمومی زیتون سبز سردرختی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی زیتون سبز سردرختی
 266. آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و میلگردهای مازاد / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و میلگردهای مازاد
 267. مزایده ملک با عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و پنجاه متر
 268. مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی-95.04.03 / مزایده , مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی-95.04.03
 269. مناقصه احداث میدان مرانک.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث میدان مرانک.... نوبت دوم
 270. مزایده املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه / مزایده,مزایده املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه
 271. مزایده واگذاری یک دستگاه بیل مکانیکی هیدرومک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک دستگاه بیل مکانیکی هیدرومک
 272. مزایده فروش تعداد نه باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد نه باب مغازه تجاری
 273. مزایده فروش چهار قطعه زمین تفکیکی / مزایده,مزایده فروش چهار قطعه زمین تفکیکی
 274. مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین نوبت دوم
 275. مناقصه احداث، توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث، توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز
 276. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات .... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات ....
 277. مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری تجدید
 278. تجدید مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن
 279. مزایده واگذاری زمین شهربازی پارک- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری زمین شهربازی پارک- تجدید
 280. مزایده فروش دو قطعه زمین با مساحت هرکدام دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین با مساحت هرکدام دویست متر نوبت دوم
 281. فراخوان تکمیل پروژه احداث اداره استاندارد ایرانشهر / فراخوان , فراخوان تکمیل پروژه احداث اداره استاندارد ایرانشهر
 282. مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین / آگهی فراخوان,مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین
 283. مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی
 284. مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه
 285. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر
 286. مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم
 287. مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت / مزایده,مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت
 288. مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی
 289. مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ
 290. مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه / مزایده,مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه
 291. مزایده فروش لنج فایبرگلاتس / مزایده, مزایده فروش لنج فایبرگلاتس
 292. مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و... / مزایده , مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و...
 293. مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید
 294. مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم
 295. مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی
 296. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر
 297. مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم
 298. مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری
 299. مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر
 300. آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم
 301. مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه
 302. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم
 303. تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم
 304. مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 305. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع
 306. مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی / مزایده,مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی
 307. مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع
 308. مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم
 309. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206
 310. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک
 311. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی
 312. مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384 / مزایده, مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384
 313. فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان
 314. مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی
 315. مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم
 316. اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه
 317. مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی
 318. اصلاحیه مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه
 319. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول
 320. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94
 321. مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه / مزایده,مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه
 322. مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه / مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه
 323. مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم
 324. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری
 325. مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول
 326. تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 327. مناقصه خرید پایانه فروش POS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید پایانه فروش POS
 328. مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز - 95.4.3 / مزایده , مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز -95.4.3
 329. خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی
 330. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول
 331. مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم
 332. مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) .... / مزایده, مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) ....
 333. مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی
 334. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم
 335. آگهی مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم
 336. مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم
 337. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم
 338. مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم
 339. مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز
 340. مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول
 341. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش
 342. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی
 343. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر
 344. مزایده یک دستگاه خودرو موسو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو موسو
 345. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول
 346. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه داخلی مخابرات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات- نوبت دوم
 347. مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت
 348. مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف
 349. مناقصه عملیات احداث مسیر رینگ سعدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث مسیر رینگ سعدی نوبت دوم
 350. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر - نوبت دوم
 351. فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان,فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی
 352. مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در بولوار کریم خان زند / مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در بولوار کریم خان زند
 353. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی
 354. تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان پایانه مسافربری شهر داراب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان پایانه مسافربری شهر داراب
 355. مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ...- نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ...- نوبت دوم
 356. مناقصه ممنوعیت سگهای ولگرد - نوبت دوم 95.4.3 / آگهی مناقصه,مناقصه ممنوعیت سگهای ولگرد - نوبت دوم 95.4.3
 357. مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری - نوبت دوم 95.4.3 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری - 95.4.3
 358. مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم
 359. مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات 20 کیلوولت
 360. مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع)
 361. مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نیرو رسانی) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نیرو رسانی)
 362. مناقصه انجام عملیات تامین قطعات , پشتیبانی , تعمیر و نگهداری چراغهای فرماندهی ...-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین قطعات ، پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری چراغهای فرماندهی ....- نوبت دوم
 363. مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری)
 364. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A
 365. مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی
 366. آگهی مناقصه عملیات بهسازی و احداث باند دوم محور سلطانیه - تاکستان ... / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات بهسازی و احداث باند دوم محور سلطانیه - تاکستان ...
 367. مناقصه SLICKLINE WIRE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه SLICKLINE WIRE نوبت دوم
 368. فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان
 369. مزایده یکباب خانه بخش شش فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش شش فارس نوبت دوم
 370. مزایده یک دستگاه پژو 206- نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 206- نوبت دوم
 371. مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 617.52متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 617.52متر نوبت اول
 372. مزایده بهره برداری زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری / مزایده , مزایده بهره برداری زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری
 373. مناقصه عملیات کندن ، دپو، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح حدود 400.000 تن مصالح پوسته - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کندن ، دپو، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح حدود 400.000 تن مصالح پوسته - مرحله دوم
 374. مناقصه پروژه ساماندهی و مدیریت آب خام و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساماندهی و مدیریت آب خام و ...
 375. مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای
 376. اصلاحیه مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری-اصلاحیه / اصلاحیه , مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری-اصلاحیه
 377. مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی
 378. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان بخش 13 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان بخش 13 تبریز
 379. مزایده فروش اقلام اسقاطی / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام اسقاطی
 380. تجدید فراخوان ارزیابی خرید 1500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر / تجدید فراخوان ارزیابی ،فراخوان ارزیابی خرید 1500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر...
 381. مزایده واگذاری عواید حاصل از سواریهای بین شهری و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید حاصل از سواریهای بین شهری و ...
 382. مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی دوگانه سوز نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی دوگانه سوز نوبت دوم
 383. مناقصه احداث و آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و آسفالت راههای روستایی
 384. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک سنندج
 385. مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه / مناقصه آزاد , مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه
 386. آگهی مزایده واگذاری یکدستگاه اتومبیل مزدا دو کابین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری یکدستگاه اتومبیل مزدا دو کابین
 387. مزایده زمینی دارای سند ملکی نوزده متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی دارای سند ملکی نوزده متر نوبت اول
 388. مزایده نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی نوبت دوم
 389. مزایده فروش براده آهن ، 2- براده فلزات رنگی / آگهی مزایده,مزایده فروش براده آهن ، 2- براده فلزات رنگی
 390. مناقصه امور پخت و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی سلف مرکزی ... تمدید / مناقصه امور پخت و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی سلف مرکزی ...تمدید
 391. مزایده عمومی واگذاری غرف حمل و نقلی / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری غرف حمل و نقلی
 392. مزایده اپارتمان مسکونی احداثی در طبقه چهار نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی احداثی در طبقه چهار نوبت دوم
 393. مناقصه واگذاری کارهای حجمی / مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 394. تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ساختمان - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ساختمان - نوبت دوم
 395. مزایده منزل مسکونی مقدار 74 سهم مشاع از 176 سهم عرصه و اعیان / مزایده,مزایده منزل مسکونی مقدار 74 سهم مشاع از 176 سهم عرصه و اعیان
 396. مزایده باشگاه ورزشی بانوان - نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده باشگاه ورزشی بانوان - نوبت دوم
 397. مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی
 398. اصلاحیه , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت -اصلاحیه / اصلاحیه , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت -اصلاحیه
 399. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ نوبت دوم
 400. مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتلین و فولادی و ساخت و نصب 500 مورد انشعاب.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتلین و فولادی و ساخت و نصب 500 مورد انشعاب....
 401. مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 950043 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 950043 نوبت اول
 402. اصلاحیه مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... -اصلاحیه
 403. مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری نوبت دوم
 404. تجدید مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند...-تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی توام با ارزیابی , مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند... تجدید نوبت دوم
 405. مناقصه تهیه و نصب علائم الزامی راهها ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم الزامی راهها ...
 406. فراخوان عملیات تهیه ، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال برک برج A پروژه پردیس المپیک / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان عملیات تهیه ، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال برک برج A پروژه پردیس المپیک
 407. مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 408. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 409. مناقصه عملیات حفاری کانال ، چاله کنی و شیفته ریزی پروژه های شهرستانهای تابعه تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری کانال ، چاله کنی و شیفته ریزی پروژه های شهرستانهای تابعه تجدید
 410. مناقصه خطوط انتقال آب برای خرید لوله / مناقصه , مناقصه خطوط انتقال آب برای خرید لوله
 411. مناقصه خرید 80 تن نیترات پتاسیم و 200 تن کلرید آمونیوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 80 تن نیترات پتاسیم و 200 تن کلرید آمونیوم
 412. مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم
 413. مزایده استعلامی بهره برداری از فضایی جهت نصب کانکس / مزایده استعلامی بهره برداری از فضایی جهت نصب کانکس
 414. مناقصه اجرای محوطه سازی مرکز معاینه فنی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای محوطه سازی مرکز معاینه فنی...
 415. استعلام توسعه برقرسانی به مسکن مهر گچساران / استعلام توسعه برقرسانی به مسکن مهر گچساران
 416. استعلام واگذاری نگهداری و پشتیبانی از سایت ها، رایانه ها و دیتا ویدئو پروژکتورها / استعلام, استعلام واگذاری نگهداری و پشتیبانی از سایت ها، رایانه ها و دیتا ویدئو پروژکتورها
 417. استعلام فن مکنده غبارگیر فولادسازی / استعلام,استعلام فن مکنده غبارگیر فولادسازی
 418. استعلام خرید دستکش دوانگشتی / استعلام, استعلام خرید دستکش دوانگشتی
 419. مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب...
 420. استعلام دستگاه اره آجربر / استعلام, استعلام دستگاه اره آجربر
 421. استعلام پرشر سوئیچ انتهای خط / استعلام,استعلام پرشر سوئیچ انتهای خط
 422. استعلام تیغه قیچی كیوتین / استعلام,استعلام تیغه قیچی كیوتین
 423. استعلام لاستیک لیفتراک / استعلام, استعلام لاستیک لیفتراک
 424. استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی
 425. استعلامN2O شارژ گاز اکسید ازت / استعلام , استعلام N2O شارژ گاز اکسید ازت
 426. استعلام مخلوط گاز 20 درصد اکسیژن در ازت / استعلام , استعلام مخلوط گاز 20 درصد اکسیژن در ازت
 427. استعلام اسپری کنتاکت شوراسپری ضد زنگ 400 سی سی / استعلام , استعلام اسپری کنتاکت شوراسپری ضد زنگ 400 سی سی
 428. استعلام 11 ردیف اتصالات ریل / استعلام , استعلام 11 ردیف اتصالات ریل
 429. مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای
 430. مناقصه تجهیزات رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تجهیزات رایانه ای
 431. مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ توزیع غذای روزانه / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ توزیع غذای روزانه
 432. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 433. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شامل رفع حریم، تعویض و مرمت و قالب گیری تیرهای فرسوده / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شامل رفع حریم، تعویض و مرمت و قالب گیری تیرهای فرسوده

اخبار مناقصات و مزایدات

لیست مناقصات و مزایدات سایت پارس نماد داده ها 95.4.1


 1. مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستاهای مجتمع شهید میلقی ورزقان / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستاهای مجتمع شهید میلقی ورزقان
 2. مناقصه احداث سیستم روشنایی محور بهنمیر - کیاکلا / دعوتنامه, مناقصه احداث سیستم روشنایی محور بهنمیر - کیاکلا
 3. مناقصه انجام خدمات نگهبانی وحفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهبانی وحفاظت فیزیکی
 4. مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم
 5. مزایده فروش کامیون کمپرسی آمیکو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کامیون کمپرسی آمیکو
 6. مناقصه عملیات طراحی و احداث خط یک تراموای از طریق شرکت های EPC / فراخوان عمومی شناسایی,مناقصه عملیات طراحی و احداث خط یک تراموای از طریق شرکت های EPC
 7. مزایده واگذاری به اجاره 4 باب دکه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 4 باب دکه
 8. مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر
 9. مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ -تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ - تجدید- نوبت اول
 10. مناقصه طراحی نما و نظافت تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی نما و نظافت تاسیسات برقی و مکانیکی- نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری ...-نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری ... نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات جدولگذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت اول / مناقصه , مناقصه عملیات جدولگذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت اول
 13. مناقصه اجرای پازل چینی پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پازل چینی پیاده رو
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم 70.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم 70.50متر
 15. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر مرحله اول
 16. مزایده ملک بخش دوازده سبزوار نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده سبزوار نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک
 18. مناقصه تعمیرات جاری ، ویژه داخلی ،برق و روشنایی واگن های مسافری / مناقصه , مناقصه تعمیرات جاری ، ویژه داخلی ،برق و روشنایی واگن های مسافری
 19. مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد
 20. جشنواره فیلم سلامت 95.4.1 / جشنواره فیلم سلامت 95.4.1
 21. مناقصه خرید دو دستگاه INTELLINAC / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید دو دستگاه INTELLINAC
 22. مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی
 23. مناقصه انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM کلیه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM کلیه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال
 24. مزایده واگذاری 54 واحد ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 54 واحد ویلایی مسکونی
 25. مزایده حق بهره برداری از غرف بازار روز میوه و تره بار ماهان / مزایده , مزایده حق بهره برداری از غرف بازار روز میوه و تره بار ماهان
 26. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات - نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه / مناقصه , مناقصه عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه
 28. مناقصه تأمین اقلام از قبیل قطعه آلومینیومی و فولادی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین اقلام از قبیل قطعه آلومینیومی و فولادی و ...
 29. مزایده خودروهای درجه 2 - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده خودروهای درجه 2 - نوبت دوم
 30. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل مازاد
 31. مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت چهارم
 32. مزایده پلاک ثبتی 151.691 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 151.691
 33. مزایده اپارتمان در طبقه هفتم یک مجتمع هفت طبقه 15 واحدی / مزایده,مزایده اپارتمان در طبقه هفتم یک مجتمع هفت طبقه 15 واحدی
 34. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده ولایت / مناقصه , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده ولایت
 35. مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه شهید جلال هاشمی / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه شهید جلال هاشمی
 36. مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه اسدی / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه اسدی
 37. مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه صداقت / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی مدرسه صداقت
 38. مناقصه تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم / مناقصه , مناقصه تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم
 39. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذا
 40. مناقصه تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
 41. اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت -اصلاحیه
 42. فراخوان عملیات اجرایی معماری ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی (از پایان اسکلت تا بهره برداری ).... / فراخوان شرکت در مناقصه , فراخوان عملیات اجرایی معماری ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی (از پایان اسکلت تا بهره برداری )....
 43. مزایده فروش تعدادی از املاک دراستان تهران شهر جدید پرند 95.4.1 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک دراستان تهران شهر جدید پرند 95.4.1
 44. مزایده تخصیص 37 قطعه زمین / مزایده تخصیص 37 قطعه زمین
 45. مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت اول
 46. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 64 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 64 تفکیکی
 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش 12 ثبت بابلسر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش 12 ثبت بابلسر
 49. مزایده یکباب مغازه با مصالح احداثی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه با مصالح احداثی نوبت دوم
 50. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 300متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 300متر نوبت اول
 51. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت سیصد متر
 52. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل دو باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل دو باب مغازه تجاری
 53. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مهندسی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مهندسی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی...
 54. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام -نوبت دوم
 55. مناقصه واگذاری ارتقاء سیستم دستگاه دینامومتر ادی کارنت / آگهی فراخوان , مناقصه واگذاری ارتقاء سیستم دستگاه دینامومتر ادی کارنت
 56. آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات
 57. مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC تجدید
 58. مناقصه پروژه تهیه و تامین تجهیزات صدای معاونت صدا / آگهی فراخوان, مناقصه پروژه تهیه و تامین تجهیزات صدای معاونت صدا
 59. مزایده دو پلاک ثبتی ششدانگ زمین / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی ششدانگ زمین
 60. همکاری در پروژ های احداث ساختمان های چند منظوره و ... / دعوت به همکاری , همکاری در پروژ های احداث ساختمان های چند منظوره و ...
 61. مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی / مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی
 62. فراخوان پروژه تکمیل ساختمان بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان ثلاث باباجانی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان پروژه تکمیل ساختمان بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان ثلاث باباجانی
 63. مناقصه خرید دو هزار و سیصد (2300) تن ریل S49(49F1) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو هزار و سیصد (2300) تن ریل S49(49F1) نوبت دوم
 64. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه .. / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه ..
 65. مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی) / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی)
 66. مناقصه اجاره آشپزخانه جهت توزیع غذا بابت دوره های آموزشی / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره آشپزخانه جهت توزیع غذا بابت دوره های آموزشی
 67. مزایده اجاره آشپزخانه جهت توزیع غذا بابت دوره های آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره آشپزخانه جهت توزیع غذا بابت دوره های آموزشی
 68. مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی چهل متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی چهل متر نوبت دوم
 69. مناقصه حفرات خالی نواحی سیروان و چرداول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفرات خالی نواحی سیروان و چرداول نوبت دوم
 70. مزایده منزل مسکونی با عرصه 240.58متر اجرایی شماره 930414 / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 240.58متر اجرایی شماره 930414
 71. فراخوان مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم
 72. فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم
 73. ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت بروش اسمز معکوس- نوبت دوم / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت بروش اسمز معکوس نوبت دوم
 74. مناقصه ادغام و به روز رسانی نسخه های نرم افزار و لایسنس های مایلستون و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ادغام و به روز رسانی نسخه های نرم افزار و لایسنس های مایلستون و ...
 75. مناقصه خرید مواد اولیه از قبیل روغن مایع سرخ کردنی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه از قبیل روغن مایع سرخ کردنی و ...
 76. مناقصه کربنات سدیم سبک ..... / مناقصه , مناقصه کربنات سدیم سبک .....
 77. مزایده کتبی و حضوری نسبت به فروش سردرختی انواع انگور / مزایده , مزایده کتبی و حضوری نسبت به فروش سردرختی انواع انگور
 78. مزایده واگذاری اماکن به صورت اجاره از قبیل مغازه های مجتمع تجاری مولانا و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اماکن به صورت اجاره از قبیل مغازه های مجتمع تجاری مولانا و ...
 79. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و آهن آلات ضایعاتی
 80. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب و احداث حوضچه و تعویض شیر فلکه ها / مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب و احداث حوضچه و تعویض شیر فلکه ها
 81. مناقصه مرمت رویه لکه گیری محور بزرگراه باغچه -تربت حیدریه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه مرمت رویه لکه گیری محور بزرگراه باغچه -تربت حیدریه
 82. مناقصه خط کشی سرد راهها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خط کشی سرد راهها
 83. فراخوان انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی / فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
 84. آگهی شناسایی پیمانکاران طراحی و احداث سالن ساختمان اداری / آگهی شناسایی پیمانکاران طراحی و احداث سالن ساختمان اداری
 85. مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازارچه های سطح شهر / مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازارچه های سطح شهر
 86. مناقصه خریداری یکدستگاه کوره گردان 50 تنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یکدستگاه کوره گردان 50 تنی - نوبت دوم
 87. مزایده اجرایی 37.5 سهم مشاع از 72 سهم از ششدانگ نوبت دوم / مزایده,مزایده اجرایی 37.5 سهم مشاع از 72 سهم از ششدانگ نوبت دوم
 88. مزایده پلاک شماره 20.56 شماره ثبت 1518 / مزایده,مزایده پلاک شماره 20.56 شماره ثبت 1518
 89. مناقصه خرید تجهیزات برقی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات برقی و ... - نوبت دوم
 90. آگهی مناقصه واگذاری برکناری و نصب یک مدار سیم کارد خط 230 کیلوولت کمالوند / آگهی مناقصه واگذاری برکناری و نصب یک مدار سیم کارد خط 230 کیلوولت کمالوند
 91. مناقصه اجرای فونداسیون / مناقصه اجرای فونداسیون
 92. مناقصه عملیات نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکنده
 93. مزایده مال منقول دو عدد سیلوی فلزی مستعمل سیمان کف مخروطی صد تنی / مزایده مال منقول , مزایده مال منقول دو عدد سیلوی فلزی مستعمل سیمان کف مخروطی صد تنی
 94. مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی / فراخوان , مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی
 95. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی فراخوان عمومی مناقصه,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 96. مزایده 4 دستگاه خودرو وانت نیسان / آگهی مزایده ,مزایده 4 دستگاه خودرو وانت نیسان
 97. مزایده تعداد سه عدد رول کاغذ / مزایده , مزایده تعداد سه عدد رول کاغذ
 98. فراخوان شناسایی در زمینه دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری / فراخوان شناسایی ,فراخوان در زمینه دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری
 99. استعلام بهاء لامپ مهتابی ، استارتر مهتابی و ... / استعلام بهاء , استعلام بهاء لامپ مهتابی ، استارتر مهتابی و ...
 100. استعلام خرید کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام خرید کولر گازی اسپیلت
 101. استعلام سلونوئید و لو بلو آف مرحله 10 / استعلام , استعلام سلونوئید و لو بلو آف مرحله 10
 102. مناقصه تامین نیروی نگهداری 28 مرکز مخابراتی در سطح استان ... / مناقصه , مناقصه تامین نیروی نگهداری 28 مرکز مخابراتی در سطح استان ...
 103. استعلام سنسور هامینگ / استعلام , استعلام سنسور هامینگ
 104. استعلام کوپلینگ پمپ هیدرولیک / استعلام , استعلام کوپلینگ پمپ هیدرولیک
 105. ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی
 106. استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور
 107. استعلام آنی کارت / استعلام, استعلام آنی کارت برای شعب
 108. استعلام مربا / استعلام, استعلام مربای تک نفره
 109. استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام , لیوان یکبار مصرف
 110. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, پوشه امور مالیاتی در سه رنگ
 111. استعلام تخت چوبی یکنفره / استعلام, استعلام تخت چوبی یکنفره
 112. استعلام تلویزیون LED / استعلام, استعلام تلویزیون LED
 113. استعلام پتو یکنفره / استعلام, استعلام پتو یکنفره
 114. استعلام جاروبرقی بزرگ / استعلام, استعلام جاروبرقی بزرگ
 115. استعلام رایانه , پرینتر و اسکنر / استعلام, استعلام رایانه , پرینتر و اسکنر
 116. استعلام دوربین Canon 60D 18-135 STM / استعلام, استعلام دوربین Canon 60D 18-135 STM
 117. استعلام چای کیسه ای 25 عددی / استعلام , استعلام چای کیسه ای 25 عددی
 118. استعلام قند شکسته سفید / استعلام , استعلام قند شکسته سفید
 119. استعلام کابل SWR 3*35 به مقدار 143 متر ... / استعلام,استعلام کابل SWR 3*35 به مقدار 143 متر ...
 120. استعلام مقوای 230 گرمی و کاربن لس / استعلام,استعلام مقوای 230 گرمی و کاربن لس
 121. استعلام موتور دیزل 30 اسب با کلاچ به همراه پمپ / استعلام, استعلام موتور دیزل 30 اسب با کلاچ به همراه پمپ
 122. استعلام خریدصندلی / استعلام, استعلام خریدصندلی
 123. استعلام دستگاه چندکاره اسکنر چاپگر فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره اسکنر چاپگر فتوکپی
 124. استعلام آبسردکن ایستکول مخزن مخفی با گارانتی مدل W501 / استعلام, استعلام آبسردکن ایستکول مخزن مخفی با گارانتی مدل W501
 125. استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری اینورتر دوکاره / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری اینورتر دوکاره
 126. استعلام 230 عدد باتری قابل شارژ خشک اسیدی ... / استعلام,استعلام 230 عدد باتری قابل شارژ خشک اسیدی ...
 127. استعلام زانوی پی وی سی /ترمینال / کابل .. / استعلام , استعلام زانوی پی وی سی /ترمینال / کابل ..
 128. استعلام پکیج ایستاده روبرو زن هوا خنک ... / استعلام , استعلام پکیج ایستاده روبرو زن هوا خنک ...
 129. استعلام خرید تجهیزات فعال شبکه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فعال شبکه
 130. استعلام خرید , نصب , راه اندازی 1 دستگاه زیر ساخت توزیع زمان ... / استعلام , استعلام خرید , نصب , راه اندازی 1 دستگاه زیر ساخت توزیع زمان ...
 131. مزایده واگذاری به اجاره 6 دربند دکان تجاری / آگهی مزایده غیرحضوری,مزایده اجاره 6 دربند دکان تجاری
 132. استعلام چای 500 گرمی / استعلام , استعلام چای 500 گرمی
 133. آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای گال ورزقان / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای گال ورزقان
 134. آگهی مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مخازن در مجتمع آبرسانی کندرود شبستر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مخازن در مجتمع آبرسانی کندرود شبستر
 135. آگهی مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه به روش ضربه ای در روستای سفیدان / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه به روش ضربه ای در روستای سفیدان
 136. مزایده فروش یک دستگاه لودر L90F / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه لودر L90F
 137. آگهی ارزیابی کیفی راهسازی و بهسازی محور ایلام - مهران - دهلران - اندیمشک / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی راهسازی و بهسازی محور ایلام - مهران - دهلران - اندیمشک
 138. آگهی مناقصه حمل و بارگیری و تخلیه نهاده های کشاورزی از انبارهای شرکت به کلیه نقاط / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه حمل و بارگیری و تخلیه نهاده های کشاورزی از انبارهای شرکت به کلیه نقاط
 139. آگهی ارزیابی کیفی اجرای عملیات حدود ۱۰۴کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی اجرای عملیات حدود ۱۰۴کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی
 140. استعلام logitech r400p resenten / استعلام, استعلام logitech r400p resenten
 141. استعلام 6 عدد باطری / استعلام,استعلام 6 عدد باطری
 142. فراخوان تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی مجتمع روستایی ... / فراخوان , فراخوان تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی مجتمع روستایی ...
 143. استعلام کنتور مغناطیسی تجدید 3 / استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی تجدید 3
 144. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4
 145. استعلام مانیتور LED سایز 18.5 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور LED سایز 18.5 اینچ
 146. استعلام تجهیزات و خدمات شبکه ارتباطی داخلی / استعلام , استعلام تجهیزات و خدمات شبکه ارتباطی داخلی
 147. مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 148. مناقصه انجام امور حمل و نقل نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور حمل و نقل نوبت دوم
 149. مزایده فروش یک دستگاه باسکول 50 تنی آلمانی / مزایده مزایده فروش یک دستگاه باسکول 50 تنی آلمانی
 150. مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر 5 طبقه و 14 واحد مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر 5 طبقه و 14 واحد مسکونی
 151. مناقصه پخش دستی آسفالت95.4.1 / آگهی مناقصه,مناقصه پخش دستی آسفالت 95.4.1
 152. آگهی مزایده واگذاری اماکن / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری اماکن
 153. مزایده ششدانگ ملک اراضی چیتگر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اراضی چیتگر نوبت دوم
 154. مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز 240 -نوبت دوم / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز 240 -نوبت دوم
 155. مزایده یک دستگاه تاور 12 تن / مزایده,مزایده یک دستگاه تاور 12 تن
 156. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 119.30متر بخش ده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 119.30متر بخش ده
 157. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه در طبقه اول بالای همکف / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه در طبقه اول بالای همکف
 158. مزایده پلاک ثبتی 7050 فرعی از 114 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7050 فرعی از 114 اصلی
 159. مناقصه تامین منابع آبی بلوار پیروزی - 95.4.1 / آگهی مناقصه,مناقصه تامین منابع آبی بلوار پیروزی -95.4.1
 160. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران مساحت 144متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران مساحت 144متر نوبت اول
 161. مناقصه لکه گیری ، درزگیری آسفالت معابر فرعی بلوار عبدالمطلب / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری ، درزگیری آسفالت معابر فرعی بلوار عبدالمطلب
 162. مناقصه بازپیرایی سیستم آبیاری تحت فشار بلوار وکیل آباد-95.4.1 / آگهی مناقصه , مناقصه بازپیرایی سیستم آبیاری تحت فشار بلوار وکیل آباد- 95.4.1
 163. مزایده ملک به پلاک ثبتی 831.25 مساحت 148.75متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 831.25 مساحت 148.75متر
 164. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی
 165. مزایده اپارتمان مساحت 78/77متر غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 78/77متر غیرمنقول نوبت اول
 166. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع سرقفلی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع سرقفلی نوبت اول
 167. مزایده خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو پارس
 168. مزایده پلاک ثبتی 1346 فرعی از 25 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1346 فرعی از 25 اصلی
 169. مناقصه تهیه مصالح و اجرای فاز دوم اصلاح شبکه توزیع آب روستای محمد آباد مرکزی از مجتمع یزدل و علی آباد .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای فاز دوم اصلاح شبکه توزیع آب روستای محمد آباد مرکزی از مجتمع یزدل و علی آباد ....
 170. مزایده تعداد 17 عدد بلبرینگ ... / مزایده, مزایده تعداد 17 عدد بلبرینگ ...
 171. مناقصه درزگیری معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری معابر سطح شهر نوبت دوم
 172. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 7000 هفت هزار تن انواع نهاده های زراعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 7000 هفت هزار تن انواع نهاده های زراعی
 173. فراخوان عمومی واگذاری سهام / فراخوان عمومی واگذاری سهام
 174. مناقصه خرید کیسه های سه لایه FFS / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کیسه های سه لایه FFS
 175. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 56.15مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 56.15مترمربع
 176. مناقصه خرید یک دستگاه کنترل ولو 95.4.1 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کنترل ولو 95.4.1
 177. تجدید مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند...-تجدید / تجدید مناقصه عمومی توام با ارزیابی , مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند... تجدید
 178. مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری
 179. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول
 180. مناقصه خرید نوار تیپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نوار تیپ
 181. مناقصه خرید تعداد 1500 عدد دستگاه اندازه گیری کیفیت روغن های پخت و پز TPM / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1500 عدد دستگاه اندازه گیری کیفیت روغن های پخت و پز TPM
 182. مناقصه خرید تعداد 1500 دستگاه اندازه گیری بار میکروبی سطح و غذا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1500 دستگاه اندازه گیری بار میکروبی سطح و غذا
 183. مزایده فروش اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک
 184. مناقصه خرید تعداد 3000 عدد دماسنج نفوذی و سطحی لیزری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 3000 عدد دماسنج نفوذی و سطحی لیزری
 185. مناقصه خرید تعداد 3000 عدد PH متر پرتابل جهت خمیر نان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 3000 عدد PH متر پرتابل جهت خمیر نان
 186. مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید
 187. مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC تقاطع غیر همسطح- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC. تقاطع غیر همسطح- تجدید
 188. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول طبقه زیرزمین 115.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول طبقه زیرزمین 115.02متر
 189. مزایده قطعه زمینی شرقی برروی ساختمانی 4 طبقه / مزایده,مزایده قطعه زمینی شرقی برروی ساختمانی 4 طبقه
 190. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 25 سال
 191. مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 4
 192. مزایده ششدانگ یکبابخانه احداثی در یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه احداثی در یک قطعه زمین مسکونی
 193. فراخوان عمومی طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی نوبت دوم
 194. مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10
 195. مناقصه خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام نوبت دوم
 196. مناقصه مناقصه اجرای عملیات بازسازی تاسیسات زیربنایی شهر میناب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات بازسازی تاسیسات زیربنایی شهر میناب نوبت دوم
 197. مزایده واگذاری پارکبان به بخش خصوصی / مزایده , مزایده واگذاری پارکبان به بخش خصوصی نوبت اول
 198. مزایده پلاک ثبتی میزان 29.5 سهم از 100 سهم از ششدانگ نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی میزان 29.5 سهم از 100 سهم از ششدانگ نوبت اول
 199. مناقصه اصلاح وضعیت خط 63 کیلوولت تقاطع غیر همسطح شاد چای / مناقصه ,مناقصه اصلاح وضعیت خط 63 کیلوولت تقاطع غیر همسطح شاد چای
 200. مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید
 201. مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن... / آگهی مزایده , مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن...
 202. مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت های نیروی برق .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت های نیروی برق .... نوبت دوم
 203. مزایده فروش عرصه و اعیان اداره آبیاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان اداره آبیاری نوبت دوم
 204. تجدید دمناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی تجدید نوبت دوم
 205. مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه چیلر هوا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه چیلر هوا نوبت دوم
 206. مناقصه خرید انواع خازن با سکوی مربوطه نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع خازن با سکوی مربوطه نوبت اول
 207. تجدید مناقصه عملیات ساخت جکوزی در استخر / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ساخت جکوزی در استخر
 208. مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی / مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی
 209. تجدید مزایده واگذاری مدیریت جمعه بازار به بخش خصوصی تجدید 95.04.1 / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری مدیریت جمعه بازار به بخش خصوصی تجدید 95.4.1
 210. مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 211. مناقصه انجام تعمیر و نگهداری یاتاقان، تراش چرخ، محور و تعویض چرخ ... / مناقصه , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری یاتاقان، تراش چرخ، محور و تعویض چرخ ...
 212. مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی
 213. مناقصه عملیات دیوارکشی پیرامون زمینی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوارکشی پیرامون زمینی
 214. مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 79995 فرعی از 2395 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 79995 فرعی از 2395 اصلی
 215. تجدید فراخوان شناسایی متقاضیان استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر مهر صفادشت نوبت اول / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان شناسایی متقاضیان استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر مهر صفادشت نوبت اول
 216. مناقصه تامین سیستم ذخیره سازی دیتا استورج / مناقصه , مناقصه تامین سیستم ذخیره سازی دیتا استورج
 217. مناقصه ساخت و نصب تابلو / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب تابلو
 218. مزایده فروش یکباب ساختمان با کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان با کاربری اداری
 219. ارزیابی کیفی انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث تاسیسات دریایی ، خشکی و سیستم آبگیر طرح پرورش ماهی در قفس / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث تاسیسات دریایی ، خشکی و سیستم آبگیر طرح پرورش ماهی در قفس
 220. تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی
 221. مناقصه تعدادی لوله چدن داکتیل تایتونی / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی لوله چدن داکتیل تایتونی
 222. مناقصه عملیات سمپاشی مزارع / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات سمپاشی مزارع
 223. آگهی مناقصه عملیات کشت و داشت ذرت دانه ای / مناقصه , مناقصه عملیات کشت و داشت ذرت دانه ای
 224. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه CGS -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه CGS - نوبت دوم
 225. مزایده پلاک با عرصه 358.70متر اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده پلاک با عرصه 358.70متر اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 226. مزایده خودروی هیوندای جنسیس / مزایده,مزایده خودروی هیوندای جنسیس
 227. تجدید مناقصه نظارت کارگاهی پروژه احداث زیر گذر شهید رجایی - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه نظارت کارگاهی پروژه احداث زیر گذر شهید رجایی تجدید نوبت دوم
 228. مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی سایت / مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی سایت
 229. مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم
 230. مزایده فروش 4 قطعه ملک کاربری مسکونی تجاری کلنگی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه ملک کاربری مسکونی تجاری کلنگی
 231. فراخوان مشارکت جهت اجرای پروژه تجاری ، پارکینگ واقع در محدوده منطقه 22 تجدید / آگهی تجدید فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت جهت اجرای پروژه تجاری ، پارکینگ واقع در محدوده منطقه 22 تجدید
 232. فراخوان انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی / فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
 233. مناقصه اجرای عملیات احداث طبقه دوم ساختمان منطقه برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث طبقه دوم ساختمان منطقه برق
 234. فراخوان مناقصه تهیه و تامین یک وعده غذای گرم ( ناهار ) غذاخوری نیمروزی ساختمان مرکزی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین یک وعده غذای گرم ( ناهار ) غذاخوری نیمروزی ساختمان مرکزی- نوبت دوم
 235. مزایده فروش تعداد نه واحد تجاری بازارچه الماس / مزایده,مزایده فروش تعداد نه واحد تجاری بازارچه الماس
 236. مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان
 237. مناقصه خدمات بارگیری سیمان بارگیرخانه کارخانه 3300 تنی... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بارگیری سیمان بارگیرخانه کارخانه 3300 تنی...
 238. فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب...
 239. مناقصه خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه بندی طراحی محیط - طراحی منظر / آگهی شناسایی مشاور , مناقصه خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه بندی طراحی محیط - طراحی منظر
 240. مناقصه احداث ساختمان اداری شرکت - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری شرکت - نوبت دوم
 241. مناقصه خدمات تعمیر , سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برودنی و حرارتی ... / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر , سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برودنی و حرارتی ...
 242. مزایده فروش درختان جنگلی نشانه گذاری شده پروانه قطع صادره مربوطه ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش درختان جنگلی نشانه گذاری شده پروانه قطع صادره مربوطه ...
 243. مناقصه خرید تعداد 2 قلم تجهزات انفرادی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 2 قلم تجهزات انفرادی- نوبت دوم
 244. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم
 245. مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور
 246. مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری
 247. مناقصه واگذاری گرانول کردن 3600 تن پلی پروپیلن آسیابی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری گرانول کردن 3600 تن پلی پروپیلن آسیابی
 248. مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز نوبت دوم
 249. آگهی مناقصه عمومی احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی نوبت دوم
 250. مزایده ملک کاربری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری اداری نوبت دوم
 251. مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین و ساختمانی نوبت دوم / مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین و ساختمانی نوبت دوم
 252. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ
 253. مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده عملیاتی آبفای / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده عملیاتی آبفای نوبت اول
 254. فراخوان عمومی بونت سیل SEAL BONNET / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی بونت سیل SEAL BONNET
 255. مناقصه عمومی جهت واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه عمومی جهت واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 256. مناقصه کنترل و نظارت در بخش مشترکین جز و عمده طبق برنامه زمانبندی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کنترل و نظارت در بخش مشترکین جز و عمده طبق برنامه زمانبندی
 257. آگهی مزایده عمومی فروش اقلام غیر قابل مصرف و ضایعاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش اقلام غیر قابل مصرف و ضایعاتی- نوبت دوم
 258. مناقصه تجهیزات آزمونهای دینامیکی ... / مناقصه تجهیزات آزمونهای دینامیکی ...
 259. فراخوان اجرای پروژه بازسازی آزمایشگاه / فراخوان اجرای پروژه بازسازی آزمایشگاه
 260. آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعانی , اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعانی , اسقاطی و مازاد
 261. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه دویست متر نوبت اول
 262. مزایده مزایده احاله مدیریت اجرایی طرح جنگلداری سری های 6 و 7 کانرود - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده مزایده احاله مدیریت اجرایی طرح جنگلداری سری های 6 و 7 کانرود - نوبت دوم
 263. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6
 264. آگهی مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ابنیه پروژه فجر 2 در حوالی گرمسار / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ابنیه پروژه فجر 2 در حوالی گرمسار
 265. فروش کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت 15 تن در ساعت در شیراز / فروش کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت 15 تن در ساعت در شیراز
 266. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر نواحی ششگانه (شش فقره قرارداد مجزا... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر نواحی ششگانه (شش فقره قرارداد مجزا...
 267. فروش دستگاه پرس هیدرولیک / فروش دستگاه پرس هیدرولیک
 268. مزایده اجاره هتل و رستوران واقع در مجتمع تفریحی ، توریستی و ورزشی کوثر / آگهی مزایده , مزایده اجاره هتل و رستوران واقع در مجتمع تفریحی ، توریستی و ورزشی کوثر
 269. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری - نوبت دوم
 270. مناقصه عملیات واگذاری سرویس ، نگهداری ، تامین، تعویض ، نصب قطعات پلهای مکانیزه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات واگذاری سرویس ، نگهداری ، تامین، تعویض ، نصب قطعات پلهای مکانیزه...
 271. مناقصه تهیه و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس نواحی..... / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس نواحی.....
 272. مناقصه 200.000 عدد سیم کلاف شده 3.3 متری / آگهی مناقصه , مناقصه 200.000 عدد سیم کلاف شده 3.3 متری
 273. مناقصه اجرای حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری - نوبت دوم
 274. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 10 / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 10
 275. آگهی مناقصه عمومی مدیریت پیمان طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی مدیریت پیمان طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی -مرحله دوم
 276. مناقصه عملیات حمل و نقل کلیه محصولات شرکت به وسیله تریلر کفی خاور و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حمل و نقل کلیه محصولات شرکت به وسیله تریلر کفی خاور و ...
 277. مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین ، نیمه سنگین.... / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین ، نیمه سنگین....
 278. مناقصه عملیات نگهداری ، بهسازی معابر محله هرندی .... / مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری ، بهسازی معابر محله هرندی ....
 279. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل
 280. مناقصه خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی مجموعه پلهای کاروانسرای سنگی یک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی مجموعه پلهای کاروانسرای سنگی یک
 281. مناقصه خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی مجموعه پلهای کاروانسرای سنگی دو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی مجموعه پلهای کاروانسرای سنگی دو
 282. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان
 283. فراخوان شناسایی ارتقاء سیستم دستگاه دینامومتر ادی کارنت تست محصولات نهایی موتور / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی ارتقاء سیستم دستگاه دینامومتر ادی کارنت تست محصولات نهایی موتور
 284. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز .... 95.4.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز .... 95.4.1
 285. مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) - نوبت دوم
 286. مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، دفترچه راهنما و تراکت در سطح کلیه میادین سازمان و ساختمان های ستادی / مناقصه , مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، دفترچه راهنما و تراکت در سطح کلیه میادین سازمان و ساختمان های ستادی
 287. تجدید مناقصه عملیات تامین تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب و... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تامین تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب و...
 288. مناقصه برشکاری (جهت قابل حمل شدن)، بارگیری و حمل ضایعات ذوبی سنگین بار و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برشکاری (جهت قابل حمل شدن)، بارگیری و حمل ضایعات ذوبی سنگین بار و ...
 289. تجدید مناقصه خرید 500 تن اسید سولفوریک نیروگاه شهید مدحج اهواز .... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 500 تن اسید سولفوریک نیروگاه شهید مدحج اهواز ....
 290. مزایده اپارتمان به مساحت هفتاد و دو متر مرحله دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هفتاد و دو متر مرحله دوم
 291. مزایده املاک مورثی / مزایده,مزایده املاک مورثی
 292. مزایده یک دستگاه خودرو تراکور شرکت موتورسازان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تراکور شرکت موتورسازان
 293. مزایده پیش فروش 36 واحد مسکونی / مزایده,مزایده پیش فروش 36 واحد مسکونی
 294. مزایده فروش یک دستکاه خودروی سمند LX 1800 LNG 1392 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستکاه خودروی سمند LX 1800 LNG 1392
 295. مزایده 5 دستگاه خودرو / مزایده 5 دستگاه خودرو
 296. مزایده یک دستگاه وانت نیسان دوکابین تیپ DX2400 مدل 1390 سفید روغنی / مزایده یک دستگاه وانت نیسان دوکابین تیپ DX2400 مدل 1390 سفید روغنی
 297. مزایده زمین زراعی 49670متر در خصوص پرونده شماره 930979 / مزایده,مزایده زمین زراعی 49670متر در خصوص پرونده شماره 930979
 298. مزایده ششدانگ زمین صد و پنجاه متر کلاسه 1947 الف / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صد و پنجاه متر کلاسه 1947 الف
 299. فراخوان احداث فوندانسیون، نصب برج و سیم کشی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان احداث فوندانسیون، نصب برج و سیم کشی نوبت دوم
 300. مزایده یک واحد دامداری با عرصه 558متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد دامداری با عرصه 558متر مرحله اول
 301. مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400010 اسناد رسمی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400010 اسناد رسمی
 302. مزایده ششدانگ پلاک 380 فرعی از هجده اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 380 فرعی از هجده اصلی مرحله اول
 303. مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 304. مزایده 2.5 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 2.5 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 305. مزایده املاک شامل زمین و یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و یک دستگاه موتورسیکلت
 306. مزایده ششدانگ یکباب منزل قطعه یک شیروان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل قطعه یک شیروان مرحله اول
 307. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مرحله اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مرحله اول
 308. مناقصه لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه زغال سنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه زغال سنگ
 309. مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه نیابتی 940006 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه نیابتی 940006
 310. مزایده حدود 1450 تن آهن آلات / آگهی مزایده, مزایده حدود 1450 تن آهن آلات
 311. مزایده اپارتمان نوساز نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان نوساز نوبت اول
 312. فراخوان عمومی لکه و روکش آسفالت / فراخوان عمومی ,فراخوان لکه و روکش آسفالت
 313. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 24متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 24متر
 314. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی
 315. مناقصه حفر چاه های جذبی در معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر چاه های جذبی در معابر
 316. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 114.33متر مشاع از 2.5دانگ / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 114.33متر مشاع از 2.5دانگ
 317. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زیربنا 189متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زیربنا 189متر
 318. تجدید مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان - تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان -تجدید
 319. مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک به شکل مثلث / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک به شکل مثلث
 320. مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی نوبت دوم
 321. مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری 95.4.1 / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری 95.4.1
 322. مزایده تعداد 16 قطعه زمین و یک دستگاه تراکتور / مزایده,مزایده تعداد 16 قطعه زمین و یک دستگاه تراکتور
 323. فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی / فراخوان,فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی
 324. مزایده ششدانگ پلاک 554 ناحیه 12و13 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 554 ناحیه 12و13 بخش سه
 325. مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی بندر امام خمینی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی بندر امام خمینی...نوبت دوم
 326. مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 6
 327. مزایده دکه شماره 2 واقع در پارک محمدی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده دکه شماره 2 واقع در پارک محمدی نوبت دوم
 328. حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی مستعمل- نوبت دوم / حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی مستعمل- نوبت دوم
 329. مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی
 330. مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی میراشرف / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی میراشرف
 331. مناقصه اجرای طرح مبارزه با جوندگان موذی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای طرح مبارزه با جوندگان موذی
 332. مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی / فراخوان, مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی
 333. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی پروژه خانه کشتی و.... / فراخوان عمومی شرکت در مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی پروژه خانه کشتی و....
 334. مزایده واگذاری جایگاه CNG شهرداری رزن - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG شهرداری رزن - نوبت دوم
 335. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1
 336. مزایده ملک به مساحت هشتاد متر اجراییه کلاسه 940111 / مزایده,مزایده ملک به مساحت هشتاد متر اجراییه کلاسه 940111
 337. مزایده یک دستگاه برش مقوا / مزایده , مزایده یک دستگاه برش مقوا
 338. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 940354 اجرا / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 940354 اجرا
 339. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی
 340. آگهی استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 حک آمریکا HACH / آگهی استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 حک آمریکا HACH
 341. استعلام الکتروپمپ شناور 425/6 / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 425/6
 342. استعلام قفسه بندی بایگانی ریلی / استعلام , استعلام قفسه بندی بایگانی ریلی
 343. استعلام ویدئو پرژکتور مدل NEC VE281G / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور مدل NEC VE281G
 344. استعلام خرید مخزن / استعلام, استعلام خرید مخزن
 345. استعلام چوب چهارتراش نراد کاج / استعلام, استعلام چوب چهارتراش نراد کاج
 346. مناقصه عملیات لایروبی و بهسازی شبکه فاضلاب سنتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی و بهسازی شبکه فاضلاب سنتی نوبت دوم
 347. استعلام سرور شبکه رایانه / استعلام,استعلام سرور شبکه رایانه
 348. استعلام مانشن و لاستیک ایرانیت / استعلام,استعلام مانشن و لاستیک ایرانیت
 349. استعلام خودکار PENTER SP-101 1.0 MM / استعلام , استعلام خودکار PENTER SP-101 1.0 MM
 350. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا
 351. استعلام کولر اسپیلت 18 هزار سرد و گرم ال جی اینورتر / استعلام , استعلام کولر اسپیلت 18 هزار سرد و گرم ال جی اینورتر
 352. استعلام میز و صندلی مدارس / استعلام, استعلام میز و صندلی مدارس
 353. استعلام رایانه کامل با مشخصات پیوست / استعلام,استعلام رایانه کامل با مشخصات پیوست
 354. استعلام ورق گالوانیزه / استعلام ,استعلام ورق گالوانیزه
 355. استعلام ورق استیل / استعلام , استعلام ورق استیل
 356. استعلام پروفیل / استعلام , استعلام پروفیل
 357. استعلام اکسس پوینت باند / استعلام , استعلام اکسس پوینت باند
 358. استعلام برای اطاق سرور PATCH PANEL CAT6 24 PORTS R&M / استعلام , استعلام برای اطاق سرور PATCH PANEL CAT6 24 PORTS R&M
 359. مزایده دستگاه پانچ پلیت / مزایده دستگاه پانچ پلیت
 360. استعلام ماژول مورد نیاز / استعلام , استعلام ماژول مورد نیاز
 361. استعلام دستگاه مولد کلید HSM / استعلام , استعلام دستگاه مولد کلید HSM
 362. استعلام کتاب همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی / استعلام , استعلام کتاب همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی
 363. استعلام رب گوجه فرنگی 18 کیلویی ایساتیس / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی 18 کیلویی ایساتیس
 364. استعلام گوشت منجمد برزیلی / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی
 365. استعلام باسکول دیجیتال 2 تنی چرخدار / استعلام, استعلام باسکول دیجیتال 2 تنی چرخدار
 366. استعلام کولر گازی طرح اسپلیت نوع سرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی طرح اسپلیت نوع سرمایشی
 367. استعلام چند کاره فکس با کاغذ معمولی مدل KX-FM 386CX پاناسونیک / استعلام , استعلام چند کاره فکس با کاغذ معمولی مدل KX-FM 386CX پاناسونیک
 368. استعلام یخچال و کولر آبی / استعلام , استعلام یخچال و کولر آبی
 369. مزایده ملک مشاع اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک مشاع اموال غیرمنقول
 370. استعلام صندلی رایانه / استعلام , استعلام صندلی رایانه مدل چرخدار
 371. استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت
 372. استعلام تلفن رومیزی / استعلام, تلفن رومیزی
 373. استعلام لوله مسی / استعلام , استعلام لوله مسی
 374. مناقصه انجام امور حمل ونقل شرکت در سال1395 / مناقصه انجام امور حمل ونقل شرکت در سال1395
 375. مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد البرز شهرستان بابل / مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد البرز شهرستان بابل
 376. مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی / مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی
 377. مزایده واگذاری امورات داروئی / مزایده واگذاری امورات داروئی
 378. مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر / مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر
 379. مناقصه عمليات اجرائی پروژه سلامتکده طب سنتی یزد / مناقصه عمليات اجرائی پروژه سلامتکده طب سنتی یزد
 380. مزایده ششدانگ زمین 440متر قطعه صد و بیست و نه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 440متر قطعه صد و بیست و نه
 381. مناقصه تعدادی 10 دستگاه شلف HABA / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعدادی 10 دستگاه شلف HABA
 382. مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاز تجهیزات ترافیکی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی ...
 383. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 384. اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب-اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه عملیات اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب-اصلاحیه
 385. مناقصه خرید مطبوعات کارت‌های بانکی / مناقصه خرید مطبوعات کارت‌های بانکی
 386. حراج آهن آلات حمل شده پادگان سابق و لوازم الکترونیک .... / حراج, حراج آهن آلات حمل شده پادگان سابق و لوازم الکترونیک ....
 387. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری
 388. مزایده فروش انواع کامپیوتر سامسونگ ، انواع پرینتر ، اسکینر جی بنوس ، میز اداری ام دی اف ، صندلی گردون و صندلی رویه چرمی راحتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کامپیوتر سامسونگ ، انواع پرینتر ، اسکینر جی بنوس ، میز اداری ام دی اف ، صندلی گردون و صندلی رویه چرمی راحتی
 389. مزایده فروش انواع فرش / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش
 390. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9401947 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9401947
 391. شركت خطوط عمومی و اداری منطقه خليج فارس به صورت حجمی / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي , شركت خطوط عمومی و اداری منطقه خليج فارس به صورت حجمی
 392. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی کنگان / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی کنگان
 393. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای
 394. مزایده فروش خودرو سواری سمن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری سمن
 395. مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم
 396. مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 5 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 5
 397. مزایده عمومی اجاره پارکینگ عمومی بازار صفویه ( تجدیدی) / مزایده,مزایده اجاره پارکینگ عمومی بازار صفویه ( تجدیدی)
 398. مزایده اموال منقول الیاف فولادی بتن 30 کیسه ، بالابر ساختمانی اسقاطی 12 دستگاه و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول الیاف فولادی بتن 30 کیسه ، بالابر ساختمانی اسقاطی 12 دستگاه و ...
 399. مزایده دستگاه فلش یونیت 2- ترازوی دیجیتال ... / مزایده , مزایده دستگاه فلش یونیت 2- ترازوی دیجیتال ... نوبت اول
 400. مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده یکدستگاه سواری پژو 405
 401. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان تحت شماره 9400013 / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان تحت شماره 9400013
 402. مزایده مدیریت و بهره برداری از باشگاه رزمی / مزایده , مزایده مدیریت و بهره برداری از باشگاه رزمی
 403. اصلاحیه مناقصه عمومی اجرای جدول پرسی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی,اجرای جدول پرسی و کانال معابر سطح-اصلاحیه
 404. مناقصه 10 دستگاه ترانسفورماتور 160 کیلوولت آمپر کم تلفات AM و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 10 دستگاه ترانسفورماتور 160 کیلوولت آمپر کم تلفات AM و ....
 405. مناقصه مرمت ، نگهداری و تعریض راه عشایری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی نوبت یک مرحله ای , مناقصه مرمت ، نگهداری و تعریض راه عشایری- نوبت دوم
 406. مزایده فروش ضایعات فلزی / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی
 407. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی و حراست پیرامونی / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی و حراست پیرامونی
 408. مزایده فروش تعداد نه قطعه از املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه از املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم
 409. مزایده لودر چرخ لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لودر چرخ لاستیکی
 410. فراخوان مطالعه اثرات زیست محیطی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور,فراخوان مطالعه اثرات زیست محیطی - نوبت دوم
 411. مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری / مزایده,مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری
 412. تجدید مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی (زمین ، تاسیسات، و تجهیزات مربوطه) نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی (زمین ، تاسیسات، و تجهیزات مربوطه) نوبت دوم
 413. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس مدل 87 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس مدل 87
 414. مزایده چهاردانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده چهاردانگ مشاع پلاک ثبتی
 415. مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت جهت آسفالت ریزی معابر 95.4.1 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت جهت آسفالت ریزی معابر نوبت اول مرحله اول 95.4.1
 416. مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز) / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز)
 417. مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه , مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب
 418. تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...
 419. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم
 420. مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری / مناقصه , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری
 421. فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد
 422. مزایده یک دستگاه نجاره دورکن پایون مدل MJ1132 / مزایده,مزایده یک دستگاه نجاره دورکن پایون مدل MJ1132
 423. مزایده اموال و املاک / مزایده,مزایده اموال و املاک
 424. مزایده مازاد ششدانگ زمین با اعیان احداثی و ماشین الات / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ زمین با اعیان احداثی و ماشین الات
 425. مزایده مقدار 1960 سهم مشاع از مجموع 27700 سهم ششدانگ زمین با ماشین الات / مزایده,مزایده مقدار 1960 سهم مشاع از مجموع 27700 سهم ششدانگ زمین با ماشین الات
 426. فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در ساتخت و تکمیل طرح های گردشگری - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در ساتخت و تکمیل طرح های گردشگری - نوبت دوم
 427. مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان
 428. تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت اول
 429. مزایده عمومی فروش یک دستگاه مینی لودر 7800 ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه مینی لودر 7800 ...
 430. مناقصه پروژه حفاری و لوله گذاری فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفاری و لوله گذاری فیبر نوری
 431. مزایده فروش سه قطعه زمین متراژ 128متر / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین متراژ 128متر
 432. مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر
 433. مزایده میزان سهم مشاع از دو سهم مشاع از 54 سهم هفت دانگ پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده میزان سهم مشاع از دو سهم مشاع از 54 سهم هفت دانگ پلاک نوبت دوم
 434. مزایده واگذاری اجاره 20 مترمربع از اراضی خود واقع در ناحیه شهری مهرگان / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره 20 مترمربع از اراضی خود واقع در ناحیه شهری مهرگان
 435. اصلاحیه مناقصه بکارگیری 12 دستگاه خودرو سواری -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بکارگیری 12 دستگاه خودرو سواری -اصلاحیه
 436. تجدید مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی / مناقصه , تجدید مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی
 437. مزایده اجرایی 0.069 دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اجرایی 0.069 دانگ از پلاک ثبتی
 438. مناقصه اجرای فیبرنوری مسیر بیرجند -خور / مناقصه , مناقصه اجرای فیبرنوری مسیر بیرجند -خور
 439. مزایده اموال شامل پلاکهای ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال شامل پلاکهای ثبتی نوبت دوم
 440. مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت کثیر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت کثیر
 441. مزایده نظارت بر مسافربری های شخصی ساماندهی شده - تجدید / تجدید مزایده,مزایده نظارت بر مسافربری های شخصی ساماندهی شده - تجدید
 442. مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری واصلاح شبکه توزیع برق نوبت دوم
 443. مناقصه بخشی از امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی
 444. مزایده فروش تعدادی از خودروها شامل پیکان وانت و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروها شامل پیکان وانت و ...نوبت دوم
 445. مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری
 446. مزایده واگذاری تعدادی محدودی از واحدهای مسکونی سهم الشرکه 95.4.1 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی محدودی از واحدهای مسکونی سهم الشرکه 95.4.1
 447. مزایده سند ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده سند ششدانگ زمین مزروعی
 448. مزایده کمپرسور صنعتی اسکرو با توان 75 کیلووات .... / مزایده, مزایده کمپرسور صنعتی اسکرو با توان 75 کیلووات ....
 449. مزایده دریل ستونی M32 - دریل مگنت.... / مزایده, مزایده دریل ستونی M32 - دریل مگنت....
 450. مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس
 451. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب شهری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب شهری نوبت دوم
 452. مناقصه توسعه اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه توسعه اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
 453. فراخوان تجهیز منبع زمینی آب و لوله کشی ندامتگاه رودان / فراخوان , فراخوان تجهیز منبع زمینی آب و لوله کشی ندامتگاه رودان
 454. فراخوان مناقصه احداث راه شهر بابک - رفسنجان - بافق - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث راه شهر بابک - رفسنجان - بافق - نوبت دوم
 455. تجدید مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری تجدید / تجدید دمزایده , مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری تجدید نوبت اول
 456. مزایده یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم / آگهی مزایده غیر منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم
 457. مزایده اجاره تعداد 6 باب مغازه واقع در ورودی شهربازی- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره تعداد 6 باب مغازه واقع در ورودی شهربازی- تجدید نوبت دوم
 458. مناقصه THERMOWELL / مناقصه, مناقصه THERMOWELL
 459. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 460. آگهی فراخوان نخست جهت شناسایی پیمانکاران ذیصلاح , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت به روش EPC / آگهی فراخوان نخست جهت شناسایی پیمانکاران ذیصلاح , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت به روش EPC
 461. مزایده مجموعه ورزشی کارگران شهرستان رودبار ( منجیل ) / مزایده مجموعه ورزشی کارگران شهرستان رودبار ( منجیل )
 462. مناقصه حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال 50.000 دستگاه پایانه فروش pos تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال 50.000 دستگاه پایانه فروش pos تجدید - نوبت دوم
 463. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 464. مزایده پلاک های ثبتی بخش هشت یزد به صورت مغازه / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی بخش هشت یزد به صورت مغازه
 465. مزایده پلاک ثبتی بخش شش یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش یزد
 466. مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ کامیون کشنده اسکانیا / مزایده , مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ کامیون کشنده اسکانیا
 467. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول
 468. مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ کامیون کشنده رنو تیپ پریموم / مزایده , مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ کامیون کشنده رنو تیپ پریموم
 469. مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ...
 470. مزایده ششدانگ پلاک 1107 فرعی از 8989 و9000 و9002 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1107 فرعی از 8989 و9000 و9002
 471. مناقصه خرید 30.000 تن نمک غیر خوراکی ... - نوبت دوم / مناقصه خرید 30.000 تن نمک غیر خوراکی ... - نوبت دوم
 472. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم
 473. مزایده فروش کامیون کمپرسی مرحله اول نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش کامیون کمپرسی مرحله اول نوبت دوم
 474. مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری / فراخوان آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری
 475. فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری یک باب پارکینگ / فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری یک باب پارکینگ
 476. فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 3600 سری کیت لوازم انشعاب 1/2 اینچ / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 3600 سری کیت لوازم انشعاب 1/2 اینچ
 477. فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم- نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم نوبت اول
 478. مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر
 479. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم
 480. مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری - نوبت دوم
 481. فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز ... / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز ...
 482. مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای
 483. مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاهی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاهی -نوبت دوم
 484. مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو / مزایده,مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو
 485. مناقصه عمومی امور خدمات شهری و...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , امور خدمات شهری, نوبت دوم
 486. مناقصه تهیه - اجرای آسفالت کندرو ورودی شهردار خوین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه - اجرای آسفالت کندرو ورودی شهردار خوین - نوبت دوم
 487. فراخوان خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای
 488. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی
 489. مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن اجتماعات و کلاسهای بالینی.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن اجتماعات و کلاسهای بالینی.... -نوبت دوم
 490. تجدید اول مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه / تجدید اول مناقصه , تجدید اول مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه
 491. مزایده یک دستگاه تراکتور مدل KIOTI901C صفر کیلومتر ... / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور مدل KIOTI901C صفر کیلومتر ...
 492. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1803.1233 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1803.1233
 493. مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه 2×2 / مزایده , مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه 2×2 نوبت اول
 494. مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل های مختلف سطح جهت نصب تابلو مرحله دوم نوبت اول 95.4.1 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل های مختلف سطح شهرجهت نصب تابلو مرحله دوم نوبت اول 95.4.1
 495. مناقصه انجام خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان امیر کبیر / آگهی اول مناقصه , مناقصه انجام خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان امیر کبیر
 496. آگهی مزایده فروش تعداد 155 عدد از کولرهای پنجره ای مستهلک و سالم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعداد 155 عدد از کولرهای پنجره ای مستهلک و سالم
 497. مزایده فروش املاک مازاد ملکی بانک صادرات خوزستان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ملکی بانک صادرات خوزستان نوبت دوم
 498. فراخوان مناقصه ترمیم فونداسیون های معیوب و رفع کسری قطعات برج ها و تعویض هادی موجود نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم فونداسیون های معیوب و رفع کسری قطعات برج ها و تعویض هادی موجود نوبت دوم
 499. مزایده تعدادی محدودی از قطعات زمین کارگاهی / مزایده,مزایده تعدادی محدودی از قطعات زمین کارگاهی
 500. مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران کلاسه 940316 ج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران کلاسه 940316 ج
 501. مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار نوبت اول / مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار نوبت اول
 502. مناقصه واگذاری امور خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ، نامه رسانی و حفاظت از ساختمان ها ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ، نامه رسانی و حفاظت از ساختمان ها ...
 503. مناقصه حراست و نگهبانی از پستهای مختلف واحد بهره برداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی از پستهای مختلف واحد بهره برداری نوبت دوم
 504. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت اول
 505. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ... نوبت دوم
 506. مناقصه جابجایی خطوط انتقال آب تقاطع احسان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی خطوط انتقال آب تقاطع احسان ...
 507. مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور مارک جان دیر 1994 و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور مارک جان دیر 1994 و ...
 508. مناقصه خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار
 509. مزایده شرکت تعاونی شامل زمین مشجر / مزایده,مزایده شرکت تعاونی شامل زمین مشجر
 510. مناقصه تعداد 8 دستگاه سواری پژو و سمند و.... / مناقصه, مناقصه تعداد 8 دستگاه سواری پژو و سمند و....
 511. مناقصه تعداد 7 دستگاه مینی بوس کولر دار / مناقصه, مناقصه تعداد 7 دستگاه مینی بوس کولر دار
 512. مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی متلعق به مسجد عظیمی / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی متلعق به مسجد عظیمی
 513. مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر و ...نوبت دوم
 514. اگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه مربوط به جمع آوری پساب انسامی چاههای اکتشافی نوبت دوم / اگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه مربوط به جمع آوری پساب انسامی چاههای اکتشافی نوبت دوم
 515. مزایده فروش حدود 15 تن از سیم های مسی روکشدار خودرویی / مزایده, مزایده فروش حدود 15 تن از سیم های مسی روکشدار خودرویی
 516. مزایده واگذاری زمین مازاد بر شارع مساحت 21متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری زمین مازاد بر شارع مساحت 21متر نوبت دوم
 517. مزایده یکدستگاه آپارتمان- نوبت دوم / مزایده یکدستگاه آپارتمان - نوبت دوم
 518. مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری به بخش خصوصی- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری به بخش خصوصی- نوبت دوم
 519. مزایده فروش سهم خود از زمین های مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سهم خود از زمین های مسکونی نوبت دوم
 520. مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 521. مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری - نوبت دوم
 522. مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی
 523. مناقصه انجام خدمات درمانی پرستاری / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات درمانی پرستاری
 524. مناقصه اجرای دیوار حایل با بنایی سنگی در شهرک نادری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار حایل با بنایی سنگی در شهرک نادری
 525. مناقصه عملیات دیوارگذاری جایگاه سوخت / مناقصه , مناقصه عملیات دیوارگذاری جایگاه سوخت نوبت اول
 526. مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر 95.4.1 / مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر 95.4.1
 527. مزایده یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی بنزینی مدل 1389 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی بنزینی مدل 1389
 528. مناقصه طرح تفکیکی به صورت قطعات کارگاهی پلاک ثبتی 2192/69 / مناقصه , مناقصه طرح تفکیکی به صورت قطعات کارگاهی پلاک ثبتی 2192/69
 529. مناقصه آبیاری ، نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه , مناقصه آبیاری ، نگهداری و توسعه فضای سبز
 530. مزایده واگذاری جایگاه CNG- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری جایگاه CNG- مرحله دوم نوبت دوم
 531. مناقصه عملیات آماده سازی ، محوطه سازی جایگاه سوخت و توقفگاه شبانه بولوار ولایت / مناقصه ,مناقصه عملیات آماده سازی ، محوطه سازی جایگاه سوخت و توقفگاه شبانه بولوار ولایت
 532. مزایده واگذاری محل استقرار دستگاه بازی ترامپلین و دستگاه بازی قوی گردان و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار دستگاه بازی ترامپلین و دستگاه بازی قوی گردان و ...
 533. مزایده پلاک ثبتی 5313.1652 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5313.1652
 534. مزایده یک ششم یک قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده یک ششم یک قطعه باغ نوبت اول
 535. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ؛ نگهداری و تعمیرات شبکه بخش های سده... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ؛ نگهداری و تعمیرات شبکه بخش های سده...
 536. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت
 537. مناقصه عملیات آماده سازی ، محوطه سازی جایگاه سوخت و توقفگاه شبانه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آماده سازی ، محوطه سازی جایگاه سوخت و توقفگاه شبانه
 538. مناقصه عملیات دیوارگذاری جایگاه سوخت احمد بن موسی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات دیوارگذاری جایگاه سوخت احمد بن موسی
 539. مناقصه احداث و اجرای جدول ، رفوژ وسط ، کانیوا و ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و اجرای جدول ، رفوژ وسط ، کانیوا و ...
 540. مناقصه نسبت به واگذاری بخش نیروی انسانی و خدماتی و فضای سبز شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری بخش نیروی انسانی و خدماتی و فضای سبز شهری- نوبت دوم
 541. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی، نگهداری و تعمیرات... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی، نگهداری و تعمیرات...
 542. تجدید مناقصه لکه کیری و روکش آسفالت / تجدید مناقصه ,مناقصه لکه کیری و روکش آسفالت
 543. مناقصه عملیات زیرسازی و دیوار بتنی بخشی از خیابان ساحلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و دیوار بتنی بخشی از خیابان ساحلی نوبت دوم
 544. فراخوان ساخت و نصب عرشه فلزی پلهای روی نهرهای سه گانه / فراخوان ارزیابی پیمانکاران , فراخوان ساخت و نصب عرشه فلزی پلهای روی نهرهای سه گانه
 545. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت احداث مدرسه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت احداث مدرسه
 546. تجدید مناقصه نگهداری سیستم های روشنایی تهویه و سامانه های تونل - نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری سیستم های روشنایی تهویه و سامانه های تونل - نوبت اول
 547. تجدید مناقصه پروژه رادیه و برید پل ملکا و خیررود - نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه پروژه رادیه و برید پل ملکا و خیررود - نوبت اول
 548. مزایده تابلوی بیلبورد ، پل عابر پیاده و لمپوست- تجدید 95.4.1 / تجدید آگهی مزایده, مزایده تابلوی بیلبورد ، پل عابر پیاده و لمپوست- تجدید 95.4.1
 549. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین زراعی
 550. مزایده یک راس اسب ترکمن سواری / مزایده , مزایده یک راس اسب ترکمن سواری
 551. مزایده مال منقول یک دستگاه اتومبیل نیسان زامیاد / مزایده مال منقول , مزایده مال منقول یک دستگاه اتومبیل نیسان زامیاد
 552. تجدید مناقصه عملیات حفاظتی و احیاء اکولوژیکی بخشهای خشک شده دریاچه تجدید 95.4.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاظتی و احیاء اکولوژیکی بخشهای خشک شده دریاچه تجدید 95.4.1
 553. مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین به صورت قرارداد حجمی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین به صورت قرارداد حجمی
 554. مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم
 555. مزایده یک دستگاه خط اول فرمینگ پرس 2- یک دستگاه فرم بغل درب با رولیک ها ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خط اول فرمینگ پرس 2- یک دستگاه فرم بغل درب با رولیک ها ... نوبت اول
 556. مزایده یک دستگاه سواری روآ مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری روآ مدل 88 نون
 557. مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید
 558. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفتم تفکیکی احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفتم تفکیکی احداثی
 559. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یازده تفکیکی
 560. فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات
 561. مناقصه اجرای کاناف و بهسازی چشمه و خط انتقال شهرستان ایوان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کاناف و بهسازی چشمه و خط انتقال شهرستان ایوان
 562. مناقصه انجام امورات خدمات شهری شهرداری- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امورات خدمات شهری شهرداری- نوبت دوم
 563. مناقصه تهیه وتامین ، ساخت و نصب استراتهای ایستگا ه شماره 2، / مناقصه , مناقصه تهیه وتامین ، ساخت و نصب استراتهای ایستگا ه شماره 2،
 564. مزایده واگذاری وصول عوارض ... / مزایده واگذاری وصول عوارض ...
 565. مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی
 566. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری ( دستی ) / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری ( دستی )
 567. مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری از فضای سبز - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری از فضای سبز - مرحله دوم نوبت دوم
 568. مناقصه یکدستگاه خودروی حمل گوشت به شرکتها ... / مناقصه , مناقصه یکدستگاه خودروی حمل گوشت به شرکتها ...
 569. مناقصه عملیات تکمیل نازک کاری ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 5 بلوک...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل نازک کاری ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 5 بلوک ....- نوبت دوم
 570. مزایده واگذاری اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی به بخش خصوصی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی به بخش خصوصی
 571. مزایده فروش قطعات مشروحه نوبت دوم 95.3.31 / مزایده,مزایده فروش قطعات مشروحه نوبت دوم 95.3.31
 572. فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری یک باب پارکینگ- نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری یک باب پارکینگ- نوبت دوم
 573. مزایده سرقفلی ملک سهم الارث احتمالی از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک سهم الارث احتمالی از پلاک ثبتی نوبت اول
 574. مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول
 575. مزایده یک دستگاه تریلی کشنده - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی کشنده - نوبت دوم
 576. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت یکباب خانه نوبت اول
 577. مزایده مال منقول دو تخته فرش دستباف / مزایده مال منقول , مزایده مال منقول دو تخته فرش دستباف
 578. مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 579. آگهی مزایده اجاره سالن سرپوشیده / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره سالن سرپوشیده
 580. تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری
 581. تجدید مناقصه لکه گیری سطح شهر شامل جدول گذاری ، کانیو ، موزاییک فرش و ... 95.4.1 / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری سطح شهر شامل جدول گذاری ، کانیو ، موزاییک فرش و ... 95.4.1
 582. فراخوان مناقصه ایمن سازی و بهسازی محور روستایی نصرت آباد - حصارویه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ایمن سازی و بهسازی محور روستایی نصرت آباد - حصارویه
 583. مناقصه اجرای پروژه ممیزی املاک شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه ممیزی املاک شهر نوبت دوم
 584. مزایده فروش محصولات جانبی / مزایده , مزایده فروش محصولات جانبی
 585. مناقصه انجام خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب
 586. مزایده فروش هفت قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین
 587. تصحیح مقدار ششدانگ اپارتمان مسکونی -تصحیح / تصحیح مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان مسکونی -تصحیح
 588. مزایده ششدانگ ملک ثبتی بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک ثبتی بخش دو ثبت اصفهان
 589. مزایده واگذاری عملیات انحصاری نصب و بهره برداری از دستگیره های تبلیغاتی به بخش خصوصی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عملیات انحصاری نصب و بهره برداری از دستگیره های تبلیغاتی به بخش خصوصی
 590. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات مختلف باغی و زراعی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات مختلف باغی و زراعی
 591. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 592. مزایده اجاره رستوران / مزایده , مزایده اجاره رستوران
 593. مزایده ششدانگ ملک مشاعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی
 594. مزایده ابزار الات برشی و ماشین کاری ، قطعات برقی و الکترونیکی - نوبت دوم / مزایده , مزایده ابزار الات برشی و ماشین کاری ، قطعات برقی و الکترونیکی - نوبت دوم
 595. مزایده ژنراتور برق پرکینز ، کمنز و ولو 100-160 KVA ....- نوبت دوم / مزایده , مزایده ژنراتور برق پرکینز ، کمنز و ولو 100-160 KVA ....- نوبت دوم
 596. مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذا روزانه حدود 1500 پرس در محل سلف سرویس / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذا روزانه حدود 1500 پرس در محل سلف سرویس
 597. فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری
 598. مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت هفتاد متر
 599. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 600. مزایده پلاک ثبتی 5000.23578 بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5000.23578 بخش 5 ثبت اصفهان
 601. مزایده یک دستگاه دولاتاب 96 کله 2- هفتاد پاکت پلاستیکی مواد PP / مزایده , مزایده یک دستگاه دولاتاب 96 کله 2- هفتاد پاکت پلاستیکی مواد PP
 602. مزایده ششدانگ سه دستگاه اپارتمان کلاسه 8800064 / مزایده,مزایده ششدانگ سه دستگاه اپارتمان کلاسه 8800064
 603. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده
 604. مناقصه امور نظافت و فضای سبز خوابگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه امور نظافت و فضای سبز خوابگاه
 605. مزایده ششدانگ پلاک 406.15772 بخش شانزده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 406.15772 بخش شانزده
 606. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده
 607. مزایده تمامت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 608. مناقصه احیا و عمران موقوفه مسجد- نوبت دوم / اگهی مناقصه ,مناقصه احیا و عمران موقوفه مسجد- نوبت دوم
 609. تجدید مناقصه بهره برداری ، تعمیر، مراقبت و نگهداری از تاسیسات ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، تعمیر، مراقبت و نگهداری از تاسیسات ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم
 610. مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز... - نوبت دوم
 611. مزایده تعداد 224 قلم اموال مستعمل و از رده خارج خود / مزایده , مزایده تعداد 224 قلم اموال مستعمل و از رده خارج خود نوبت اول
 612. تجدید مناقصه اجرای زمین چمن طبیعی نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای زمین چمن طبیعی نوبت سوم
 613. مناقصه دو مرحله ای خرید سیستم اندازه گیری درجه حرارت ستون کک / مناقصه, مناقصه دو مرحله ای خرید سیستم اندازه گیری درجه حرارت ستون کک
 614. فراخوان شناسایی تامین كنندگان سنگ آهن هماتیت دار / فراخوان , فراخوان شناسایی تامین كنندگان سنگ آهن هماتیت دار
 615. آگهی استعلام پتوی نسوز بلانکت / استعلام ,استعلام پتوی نسوز بلانکت
 616. استعلام خرید الکترو پمپ گریز از مرکز خطی95.4.1 / استعلام, خرید الکترو پمپ گریز از مرکز خطی95.4.1
 617. استعلام vickers والو / استعلام , استعلام vickers والو
 618. استعلام والو و فلنچ / استعلام , استعلام والو و فلنچ
 619. استعلام تكستولیت استخوانی / استعلام , استعلام تكستولیت استخوانی
 620. استعلام درب و پنجره آلومینیم در اندازه ها ی مختلف / استعلام , استعلام درب و پنجره آلومینیم در اندازه ها ی مختلف
 621. مزایده فروش زمین پردیس دانشگاهی / مزایده,مزایده فروش زمین پردیس دانشگاهی
 622. استعلام سیمان سفید - كیسه ای 50 كیلوئی / استعلام , استعلام سیمان سفید - كیسه ای 50 كیلوئی
 623. استعلام تعمیر چیلر سیستم روغن دانیلی نورد 350 / استعلام, استعلام تعمیر چیلر سیستم روغن دانیلی نورد 350
 624. استعلام تعمیر و سرویس مکانیزم های باز کننده مجرای کوره بلند / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس مکانیزم های باز کننده مجرای کوره بلند
 625. استعلام قلم الماسه و تیغچه / استعلام , استعلام قلم الماسه و تیغچه
 626. استعلام موتور سه فاز 95.4.1 / استعلام موتور سه فاز 95.4.1
 627. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی
 628. مناقصه خرید 19 قلم انواع FLANGES / مناقصه,مناقصه خرید 19 قلم انواع FLANGES
 629. مناقصه خرید 30 قلم انواع FITING / مناقصه , مناقصه خرید 30 قلم انواع FITING
 630. مزایده 12300 متر کاربری مرغداری / مزایده,مزایده 12300 متر کاربری مرغداری
 631. مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان
 632. مزایده واگذاری اپارتمان مساحت هشتاد و پنج متر / مزایده,مزایده واگذاری اپارتمان مساحت هشتاد و پنج متر
 633. مزایده 16000متر زمین / مزایده,مزایده 16000متر زمین
 634. مناقصه طبخ غذای نیمروزی دانشجویی و کارکنان دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ غذای نیمروزی دانشجویی و کارکنان دانشگاه مرحله دوم
 635. مناقصه خرید ذغال های ژنراتور وهولدر های مربوطه / مناقصه, مناقصه خرید ذغال های ژنراتور وهولدر های مربوطه
 636. مناقصه خرید 12 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحدهای بخار / مناقصه, مناقصه خرید 12 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحدهای بخار
 637. مناقصه خرید 10 آیتم لوازم یدكی ابزار دقیق / مناقصه عمومی,مناقصه خرید 10 آیتم لوازم یدكی ابزار دقیق
 638. مناقصه خرید یک ست میکسینگ چمبر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک ست میکسینگ چمبر
 639. مناقصه خرید 2 عدد دلتای کامل بهمراه دو عدد استند مربوطه / مناقصه, مناقصه خرید 2 عدد دلتای کامل بهمراه دو عدد استند مربوطه
 640. مناقصه خرید لوازم یدکی 4 عدد ولو توربین بخار بهمراه لوازم یدکی مربوطه / مناقصه, مناقصه خرید لوازم یدکی 4 عدد ولو توربین بخار بهمراه لوازم یدکی مربوطه
 641. مناقصه خرید تجهیزات گروه مهندسی شیمی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گروه مهندسی شیمی
 642. مناقصه ترمیم ، زیرسازی ، آماده سازی ، تمیزکاری و اجرای عملیات پلی اوریا درترنچهای تصفیه خانه / مناقصه, مناقصه ترمیم ، زیرسازی ، آماده سازی ، تمیزکاری و اجرای عملیات پلی اوریا درترنچهای تصفیه خانه
 643. مناقصه ترمیم ، زیرسازی ، آماده سازی ، تمیزکاری و اجرای عملیات اپوکسی ... / مناقصه, مناقصه ترمیم ، زیرسازی ، آماده سازی ، تمیزکاری و اجرای عملیات اپوکسی ...
 644. مناقصه عمومی مدیریت انجام فعالیتهای خدماتی / مناقصه عمومی مدیریت انجام فعالیتهای خدماتی
 645. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق جهت توسعه و اصلاح شبکه / مناقصه , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق جهت توسعه و اصلاح شبکه
 646. مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی
 647. مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاهی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 648. فراخوان مناقصه خرید انواع قطعات یدکی رگولاتور و شات اف ولو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید انواع قطعات یدکی رگولاتور و شات اف ولو
 649. مناقصه زیرسازی و بتن ریزی پارکینگ نفتکش های انبار نفت جدید ناحیه ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و بتن ریزی پارکینگ نفتکش های انبار نفت جدید ناحیه ماهشهر
 650. فراخوان ارزیابی فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی
 651. فراخوان ارزیابی , فراخوان خرید اتصالات سرچاهی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید اتصالات سرچاهی
 652. فراخوان مناقصه تأمین مصالح و اجرای فنداسیون و نصب دکلهای مخابراتی سیستم مانیتورینگ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تأمین مصالح و اجرای فنداسیون و نصب دکلهای مخابراتی سیستم مانیتورینگ
 653. مزایده مقدار ششدانگ زمین مساحت یازده هزار و سیصد مترمربع / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ زمین مساحت یازده هزار و سیصد مترمربع
 654. فراخوان مناقصه عمومی تامین HEECO THERMOCOUPLE TYPE K DUPLEX / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی تامین HEECO THERMOCOUPLE TYPE K DUPLEX
 655. استعلام مقدار 30 تن یونجه / استعلام , استعلام مقدار 30 تن یونجه
 656. استعلام عایقکاری تجهیزات واحد 1 - 95.4.1 / استعلام , استعلام عایقکاری تجهیزات واحد 1 - 95.4.1
 657. مناقصه نگهداری محورهای مواصلاتی استان آذربایجان غربی / فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده , مناقصه نگهداری محورهای مواصلاتی استان آذربایجان غربی
 658. مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری گوگرد / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری گوگرد
 659. مناقصه خرید دستگاه XRF / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه XRF
 660. مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری زمان نیم بندش سیمان / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری زمان نیم بندش سیمان
 661. مناقصه خرید دستگاه مدل سازی سیالات نسل نوین حفاری / مناقصه, مناقصه دستگاه مدل سازی سیالات نسل نوین حفاری
 662. مناقصه خرید دستگاه تعیین پایداری اکسیداسیون روغن / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه تعیین پایداری اکسیداسیون روغن
 663. فراخوان ارزیابی احداث سالن مسافری و محوطه پایانه مرزی / فراخوان ارزیابی ,فراخوان احداث سالن مسافری و محوطه پایانه مرزی
 664. فراخوان تجدید مناقصه تهیه خبر و گزارش ، چاپ و ارسال نشریه داخلی .... / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تجدید مناقصه تهیه خبر و گزارش ، چاپ و ارسال نشریه داخلی ....
 665. مناقصه انتخاب شركت مشاور (ارائه خدمات محك زنی ­انرژی­ در صنعت سیمان ) / مناقصه , مناقصه انتخاب شركت مشاور (ارائه خدمات محك زنی ­انرژی­ در صنعت سیمان )
 666. مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم
 667. مناقصه بهره برداری از سرویس اینترنت شرکت / مناقصه , مناقصه بهره برداری از سرویس اینترنت شرکت

آگهی های مزایده و مناقصه عمومی درسایت پارس نماد داده ها 95.3.31

 1. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم
 2. مزایده زمین به مساحت 207/75متر در خصوص پرونده کلاسه اجرایی 5.930639 / مزایده,مزایده زمین به مساحت 207/75متر در خصوص پرونده کلاسه اجرایی 5.930639
 3. استعلام سیلندر پنوماتیک جک تلسكوپ / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک جک تلسكوپ
 4. استعلام (هیدروکسیدکلسیم صنعتی ( آهک هیدراته / استعلام, استعلام (هیدروکسیدکلسیم صنعتی ( آهک هیدراته
 5. استعلام طراحی و ساخت سیستم شیلنگ جمع کن دمش ازت / استعلام, استعلام طراحی و ساخت سیستم شیلنگ جمع کن دمش ازت
 6. استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز / استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز
 7. تجدید استعلام خرید اقلام فرعی سیستم تلفن / استعلام, تجدید استعلام خرید اقلام فرعی سیستم تلفن
 8. تجدید استعلام خرید اقلام اصلی سیستم تلفن / استعلام تجدید استعلام خرید اقلام اصلی سیستم تلفن
 9. مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان
 10. مزایده تمامی 59.3 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی 59.3 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 11. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده
 12. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات
 14. تکرار فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 جنوب ... / تکرار فراخوان مناقصه عمومی, تکرار فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 جنوب ...
 15. تکرار فراخوان مربوط به احداث ساختمان چاپخانه مرکزی ( باقیمانده کار ) / تکرار فراخوان مناقصه عمومی, تکرار فراخوان مربوط به احداث ساختمان چاپخانه مرکزی ( باقیمانده کار )
 16. فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری خطوط لوله بلااستفاده و احداث خط لوله کریدور جدید ماهشهر ... / فراخوان,فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری خطوط لوله بلااستفاده و احداث خط لوله کریدور جدید ماهشهر ...
 17. فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH
 18. فراخوان ATKOMATIC SOLENOID VALVE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ATKOMATIC SOLENOID VALVE
 19. مزایده قطعه زمینی محصور با دیوار اجری نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور با دیوار اجری نوبت اول
 20. مناقصهCONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه CONTROL VALVE
 21. فراخوانROTOTHREM THERMOMETERS BI- METALLC / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصهROTOTHREM THERMOMETERS BI- METALLC
 22. فراخوان P/F G.E.C MULTI-MOTOR CINTROL BOARD / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F G.E.C MULTI-MOTOR CINTROL BOARD
 23. مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی / مناقصه , مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی
 24. مناقصه SLICKLINE WIRE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه SLICKLINE WIRE
 25. فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات- نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات- نوبت دوم
 26. استعلام خرید کربنات سدیم سبک / مناقصه,استعلام خرید کربنات سدیم سبک
 27. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 28. استعلام ساخت گسکت / استعلام بهاء , استعلام ساخت گسکت
 29. استعلام THRMOWRLL / مناقصه,استعلام THRMOWRLL
 30. مناقصه MEGGER DIGIRAL MULTIMERER / مناقصه,مناقصه MEGGER DIGIRAL MULTIMERER
 31. مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE / مناقصه,مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405
 34. مزایده ملک با عرصه 76.20متر اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 76.20متر اموال غیرمنقول نوبت دوم
 35. فراخوان واگذاری به صورت اجاره / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری به صورت اجاره
 36. مزایده پلاک ثبتی 291/131 ششدانگ زمین محصور / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 291/131 ششدانگ زمین محصور
 37. مزایده پلاک ثبتی شامل عرصه و اعیان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل عرصه و اعیان
 38. مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی
 39. مزایده یک عرصه زراعی مساحت 5600متر / مزایده,مزایده یک عرصه زراعی مساحت 5600متر
 40. مزایده یک قطعه زمین قریه سورک کلاسه 950054 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قریه سورک کلاسه 950054 نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 490متر و 50 دسی متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 490متر و 50 دسی متر نوبت دوم
 42. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام / مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام
 43. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر - نوبت دوم / مزایده , مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر - نوبت دوم
 44. مزایده ششدانگ یکباب منزل اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد
 45. مزایده اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکسهای سطح شهر- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکسهای سطح شهر - تجدید- نوبت دوم
 46. فراخوان عمومی خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب- نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب- نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 48. مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه
 49. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت..... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت.... نوبت دوم
 50. مزایده واگذاری رستوان بهشت ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی,مزایده واگذاری رستوان بهشت ... نوبت دوم
 51. مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ...
 52. مناقصه ساخت کوره گردان 50 تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کوره گردان 50 تنی
 53. مناقصه انجام خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی ...
 54. مزایده ساختمان مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه
 55. مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی سه لایه / مناقصه , مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی سه لایه
 56. مزایده یک دستگاه ساختمان بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان بخش یک زنجان نوبت دوم
 57. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند LX / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند LX
 58. مزایده فروش چهار تخته فرش 12 متری نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چهار تخته فرش 12 متری نوبت دوم
 59. مناقصه نظافت و پاکبانی محوطه ها، انبارها و سایر اماکن / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت و پاکبانی محوطه ها، انبارها و سایر اماکن
 60. آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , جهت تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , جهت تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ...
 61. مناقصه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه PM و همچنین تعمیرات اساسی ، بازسازی و نوسازی تاسیسات برقی و روشنایی / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه PM و همچنین تعمیرات اساسی ، بازسازی و نوسازی تاسیسات برقی و روشنایی
 62. مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب / مناقصه , مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب
 63. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب.. نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب.. نوبت دوم
 64. مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک 1579/16201 کلاسه 9000046 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک 1579/16201 کلاسه 9000046
 65. مزایده ملک دارای مساحتی حدود 308 متر مربع / مزایده,مزایده ملک دارای مساحتی حدود 308 متر مربع
 66. مزایده ششدانگ یک باب خانه شماره 930257 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه شماره 930257
 67. مزایده پلاک ثبتی پرونده 30/95 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی پرونده 30/95
 68. مزایده یک باب گاراژ و ... / آگهی مزایده,مزایده یک باب گاراژ و ...
 69. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید
 70. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 87
 71. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس- نوبت دوم
 72. مزایده شش دانگ یک باب منزل ویلایی کلاسه 940058 نوبت دوم / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب منزل ویلایی کلاسه 940058 نوبت دوم
 73. مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین
 74. مزایده راه اندازی بازارچه موقت مرزی تیله کوه تعدادی غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده راه اندازی بازارچه موقت مرزی تیله کوه تعدادی غرفه تجاری
 75. مناقصه راهسازی و آسفالت تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهسازی و آسفالت تجدید
 76. مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز...
 77. مزایده اموال مازاد بر نیاز تجدید / آگهی مزایده ، مزایده اموال مازاد بر نیاز تجدید
 78. مزایده یک قطعه زمین آبی در قریه کلاسه 930267 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی در قریه کلاسه 930267 نوبت اول
 79. مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، یکدستگاه کپسول آتش نشانی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، یکدستگاه کپسول آتش نشانی ...
 80. مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه- نوبت دوم
 81. مزایده املاک زمین و آپارتمان / مزایده,املاک زمین و آپارتمان
 82. مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت سوم
 83. فراخوان واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی
 84. ارزیابی کیفی احداث، ترمیم و تخریب 36 باب پل بتنی و فلزی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی احداث، ترمیم و تخریب 36 باب پل بتنی و فلزی
 85. مناقصه ماشینکاری، جوشکاری و بالانس قطعه مخروطی شکل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ماشینکاری، جوشکاری و بالانس قطعه مخروطی شکل
 86. مناقصه خدمات تفکیک و خروج ضایعات فلزی و غیر فلزی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تفکیک و خروج ضایعات فلزی و غیر فلزی- نوبت دوم
 87. مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات بسته بندی و انبار محصول و ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات بسته بندی و انبار محصول و ...
 88. مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی، ترابری و نقلیه و ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی، ترابری و نقلیه و ...
 89. آگهی مناقصه یک مرحله ای عملیات احداث جاده بیرونی- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای،آگهی مناقصه یک مرحله ای عملیات احداث جاده بیرونی- نوبت دوم
 90. مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و لنژ بیمارستان - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و لنژ بیمارستان - نوبت دوم چاپ اول
 91. مزایده ساختمان مکسونی مساحت 507مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مکسونی مساحت 507مترمربع
 92. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم
 93. مزایده انواع ضایعات فلزی / مزایده, مزایده انواع ضایعات فلزی
 94. مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری خیابان 65 متری پاسداران- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری خیابان 65 متری پاسداران- نوبت دوم
 95. آگهی مزایده فروش کلیه دارائی های خود / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کلیه دارائی های خود
 96. مناقصه FILTER METAL&ROD / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه FILTER METAL&ROD
 97. مزایده زمین کاربری اداری یا مسکونی / مزایده,مزایده زمین کاربری اداری یا مسکونی
 98. مزایده مجتمع نوبت دوم / مزایده,مزایده مجتمع نوبت دوم
 99. مناقصه خرید خرید اسانس نعناء و پونه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خرید اسانس نعناء و پونه
 100. مناقصه خرید درب بطری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید درب بطری
 101. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل
 102. مناقصه خرید 6 استابلایزر خامه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 6 استابلایزر خامه
 103. مناقصه خرید استابلایزر ماست همزده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید استابلایزر ماست همزده
 104. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام
 105. مناقصه خرید 85 تن اسید نیتریک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 85 تن اسید نیتریک
 106. مناقصه خرید حلب 14 کیلوئی پنیر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید حلب 14 کیلوئی پنیر
 107. مناقصه خرید نمک بدون ید و سنگ نمک خردشده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید نمک بدون ید و سنگ نمک خردشده
 108. مزایده یک دستگاه خودرو مگان / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو مگان
 109. مزایده واگذاری یک ساله غرفه عکاسی سورتمه .... -نوبت اول و دوم / مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری یک ساله غرفه عکاسی سورتمه .... -نوبت اول و دوم
 110. مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تله سیژ چشمه - نوبت دوم / مزایده و مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تله سیژ چشمه - نوبت دوم
 111. فراخوان اجرای سیستم اسکادای چاه های آب تهران به صورت EPC - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای سیستم اسکادای چاه های آب تهران به صورت EPC -نوبت دوم
 112. مزایده مال مشاع یک طبقه منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده مال مشاع یک طبقه منزل مسکونی نوبت دوم
 113. مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلوی واحد...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلوی واحد...نوبت دوم
 114. مزایده فروش زمین متراژ هزار متر / مزایده,مزایده فروش زمین متراژ هزار متر
 115. مزایده فروش تعداد 17 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 واحد تجاری
 116. مناقصه خرید تعداد 2 قلم تجهزات انفرادی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 2 قلم تجهزات انفرادی
 117. مناقصه احداث ساختمان اداری شرکت / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری شرکت
 118. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات
 119. مزایده فروش انواع چک ، انواع چراغ آلومینیومی ، انواع آهن آلات ، انواع کنتور ، اسکلت تابلو ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع چک ، انواع چراغ آلومینیومی ، انواع آهن آلات ، انواع کنتور ، اسکلت تابلو ...
 120. مناقصه تعدادی لوله چدن داکتیل تایتونی به قطر 1000 همراه با واشرهای مربوطه / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی لوله چدن داکتیل تایتونی به قطر 1000 همراه با واشرهای مربوطه
 121. مزایده فروش مقدار حدود 500 تن یونجه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار حدود 500 تن یونجه نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول در طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول در طبقه زیرزمین
 123. مزایده35 راس گاو کشتارگاهی / آگهی مزایده,مزایده35 راس گاو کشتارگاهی
 124. مزایده یک دستگاه ساختمان نگهبانی / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان نگهبانی
 125. مناقصه انجام حمل و نقل خود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام حمل و نقل خود نوبت دوم
 126. فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار جهت پروژه تجاری-گردشگری - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار جهت پروژه تجاری-گردشگری نوبت دوم
 127. فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار جهت پروژه تجاری-گردشگری نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار جهت پروژه تجاری-گردشگری نوبت دوم
 128. مزایده طرح تفریحی و توریستی و پرورش ماهی / مزایده , مزایده طرح تفریحی و توریستی و پرورش ماهی
 129. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش یک کاشمر
 130. مناقصه مدیریت و نظارت کامل بر کنترل کلیه خطوط سازمان اتوبوسرانی / آگهی مناقصه,مناقصه مدیریت و نظارت کامل بر کنترل کلیه خطوط سازمان اتوبوسرانی
 131. مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه چیلر هوا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه چیلر هوا
 132. مناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی تجدید / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی تجدید
 133. فراخوان مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های نوبت دوم
 134. مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای ستاد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای ستاد
 135. فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، اجراء بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی در بندر سیراف نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، اجراء بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی در بندر سیراف نوبت دوم
 136. مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 137. مناقصه عملیات بهنگام سازی وضعیت واحدهای تجاری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه عملیات بهنگام سازی وضعیت واحدهای تجاری نوبت دوم
 138. مناقصه خرید تجهیزات پروژه IFAM- 95.03.31 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات پروژه IFAM -95.03.31
 139. مناقصه تهیه و نصب دوربین مداربسته در محوطه انبار مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب دوربین مداربسته در محوطه انبار مرکزی نوبت دوم
 140. مزایده اقلام فرسوده ابوابجمعی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام فرسوده ابوابجمعی
 141. مزایده دو قطعه زمین و ساختمان کاربری اداری و انتظامی بخش پارکینگ / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و ساختمان کاربری اداری و انتظامی بخش پارکینگ
 142. فراخوان احداث مجتمع مسکونی تجدید / فراخوان , فراخوان احداث مجتمع مسکونی تجدید
 143. مناقصه انجام خدمات تامین راننده با خودروی استیجاری نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تامین راننده با خودروی استیجاری نوبت سوم
 144. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی طغرود / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی طغرود
 145. مزایده ساختمان با کاربری انتظامی / مزایده,مزایده ساختمان با کاربری انتظامی
 146. مناقصه مقدار 1500 تن کنجاله کلزا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه مقدار 1500 تن کنجاله کلزا - نوبت دوم
 147. مزایده کارخانه با کاربری شستشوی و دانه بندی شن ماسه / مزایده,مزایده کارخانه با کاربری شستشوی و دانه بندی شن ماسه
 148. مناقصه جدولگذاری، دیوارکشی به متراژ 690 متر طول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری، دیوارکشی به متراژ 690 متر طول نوبت دوم
 149. تجدید مزایده فروش 15 دستگاه ماشین آلات ساختمانی از قبیل دامپر، الکتروموتور جوش و ... / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش 15 دستگاه ماشین آلات ساختمانی از قبیل دامپر، الکتروموتور جوش و ...
 150. مزایده واگذاری مهدکودکهای این منطقه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مهدکودکهای این منطقه
 151. مناقصه خرید دیزل ژنراتور / مناقصه, مناقصه خرید دیزل ژنراتور
 152. استعلام بهاء pressure transmitter / استعلام بهاء , استعلام بهاء pressure transmitter
 153. استعلام بهاء SIMATIC S5-CPU948R / استعلام بهاء , استعلام بهاء SIMATIC S5-CPU948R
 154. استعلام بهاء کنتور سه دیجیتالی چندتعرفه ولتاژ ثانوی / فرم استعلام بهاء,استعلام بهاء کنتور سه دیجیتالی چندتعرفه ولتاژ ثانوی
 155. استعلام واگذاری بخشی از خدمات عمومی امورات اردبیل و مشگین شهر / استعلام بها,استعلام واگذاری بخشی از خدمات عمومی امورات اردبیل و مشگین شهر
 156. استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور
 157. استعلام کولر گازی اسپیلت ساخت ایران .... / استعلام کولر گازی اسپیلت ساخت ایران ....
 158. استعلام دفترچه مهندسی پاپکو / استعلام , استعلام دفترچه مهندسی پاپکو
 159. استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ
 160. مناقصه عملیات مربوط به احداث ساختمان بهره برداری آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به احداث ساختمان بهره برداری آب و فاضلاب
 161. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر
 162. استعلام میلگرد 25 مقدار 200 شاخه اصفهان / استعلام , استعلام میلگرد 25 مقدار 200 شاخه اصفهان
 163. استعلام میلگرد 14 مقدار 7600 شاخه / استعلام , استعلام میلگرد 14 مقدار 7600 شاخه
 164. استعلام میلگرد 10 آج دار 40 تن / استعلام , استعلام میلگرد 10 آج دار 40 تن
 165. استعلام تیرک والیبال معمولی -95.03.31 / استعلام,استعلام تیرک والیبال معمولی -95.03.31
 166. استعلام تلویزیون LCD60 اینچ / استعلام,استعلام تلویزیون LCD60 اینچ
 167. استعلام رایانه کامل - 95.03.30 / استعلام, استعلام رایانه کامل - 95.03.30
 168. استعلام دستگاه کیس کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام دستگاه کیس کامل کامپیوتر
 169. استعلام روغن هیدرولیک Aeroshellfluid4 / استعلام, استعلام روغن هیدرولیک Aeroshellfluid4
 170. استعلام موتور دیزل 30 اسب با کلاچ / استعلام, استعلام موتور دیزل 30 اسب با کلاچ
 171. استعلام شاخه لوله فولادی 12 اینچ مشبک 6 میلی متری 12 متری و 5 شاخه لوله فولادی ... / استعلام , استعلام شاخه لوله فولادی 12 اینچ مشبک 6 میلی متری 12 متری و 5 شاخه لوله فولادی ...
 172. استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر
 173. استعلام لب تاب / استعلام,استعلام لب تاب
 174. استعلام اسپیلیت دیواری سرد و گرم به ظرفیت 12000Btu/hr اینورتر رده انرژی A گاز 410A / استعلام , استعلام اسپیلیت دیواری سرد و گرم به ظرفیت 12000Btu/hr اینورتر رده انرژی A گاز 410A
 175. استعلام سرور G9 / استعلام , استعلام سرور G9
 176. استعلام تجهیزات الکتریکی / استعلام , استعلام تجهیزات الکتریکی
 177. استعلام تجهیزات کارگاهی شماره یک / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاهی شماره یک
 178. استعلام تجهیزات رشته جوشکاری / استعلام, استعلام تجهیزات رشته جوشکاری
 179. استعلام صنایع چوب / استعلام , استعلام صنایع چوب
 180. استعلام اقلام رشته مدیریت و برنامه ریزی خانواه / استعلام , استعلام اقلام رشته مدیریت و برنامه ریزی خانواه
 181. استعلام اقلام رشته عکاسی دیجیتال / استعلام, استعلام اقلام رشته عکاسی دیجیتال
 182. استعلام اقلام مورد نیاز اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش رشته تاسیسات / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش رشته تاسیسات
 183. استعلام اتصالات چدن از نوع چدن داکتیل / استعلام , استعلام اتصالات چدن از نوع چدن داکتیل
 184. فراخوان خرید تعداد ۴ دستگاه میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب / فراخوان, فراخوان خرید تعداد ۴ دستگاه میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب
 185. دعوت از سرمایه گزاران و خیرین جهت مشارکت در تکمیل طرحهای عمرانی / دعوت از سرمایه گزاران و خیرین جهت مشارکت در تکمیل طرحهای عمرانی
 186. فراخوان پروژه خدمات جانبی رقومی سازی / فراخوان پروژه خدمات جانبی رقومی سازی
 187. مناقصه خرید و نصب تابلو خبری (vms) / مناقصه خرید و نصب تابلو خبری (vms)
 188. فراخوان خدمات مهندسی جهت مطالعه، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام آب و خاک کشاورزی / فراخوان, فراخوان خدمات مهندسی جهت مطالعه، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام آب و خاک کشاورزی
 189. فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه و اماکن و محوطه های بندر / ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه و اماکن و محوطه های بندر
 190. مناقصه تامین راننده با ۲۱ دستگاه خودروی استیجاری امور نقلیه ستاد / مناقصه, مناقصه تامین راننده با ۲۱ دستگاه خودروی استیجاری امور نقلیه ستاد
 191. اولین سمینار علمی پیرایشگری / اولین سمینار علمی پیرایشگری
 192. مناقصه جابجایی خطوط انتقال آب تقاطع احسان و ضلع شرقی بلوار والفجر / مناقصه, مناقصه جابجایی خطوط انتقال آب تقاطع احسان و ضلع شرقی بلوار والفجر
 193. فراخوان واگذاری فعالیتهای خدماتی مرکز / فراخوان, فراخوان واگذاری فعالیتهای خدماتی مرکز
 194. مزایده بصورت اجاره کیوسک های سطح شهر و باغ شهرداری / مزایده, مزایده بصورت اجاره کیوسک های سطح شهر و باغ شهرداری
 195. مناقصه پروژه تعمیر٬بازسازی و نصب پل شناور منیخ- خرمشهر / مناقصه پروژه تعمیر٬بازسازی و نصب پل شناور منیخ- خرمشهر
 196. فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس kw۶۰۰ آسیای گلوله ای به مارک VALMET .. / فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس kw۶۰۰ آسیای گلوله ای به مارک VALMET ..
 197. مناقصه اجرای کاتاف و بهسازی چشمه و خط انتقال شهرستان ایوان / مناقصه اجرای کاتاف و بهسازی چشمه و خط انتقال شهرستان ایوان
 198. مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی ، بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی ، بهره برداری از مجموعه ورزشی ...
 199. آگهی مناقصه نصب ۱۰۰۰ فقره انشعاب پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نصب ۱۰۰۰ فقره انشعاب پلی اتیلن پراکنده
 200. مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای مسکونی
 201. ارزیابی کیفی پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی یک دستگاه بوژی 6+10 محور نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی یک دستگاه بوژی 6+10 محور نوبت دوم
 202. مناقصه ماشینکاری تعداد 20.000 عدد قطعه استیل / آگهی مناقصه , مناقصه ماشینکاری تعداد 20.000 عدد قطعه استیل
 203. مناقصه کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی
 204. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و روکش ترمیم نوار حفاری آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و روکش ترمیم نوار حفاری آسفالت نوبت دوم
 205. مناقصه خرید نصب و راه اندازی تعداد 846 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نصب و راه اندازی تعداد 846 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی نوبت دوم
 206. مناقصه دوخت 20.000 دست انواع جلیقه / آگهی مناقصه , مناقصه دوخت 20.000 دست انواع جلیقه
 207. مناقصه خرید و نصب و نگهداری روشنایی سرپناه ایستگاه حمل و نقل عمومی سطح منطقه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب و نگهداری روشنایی سرپناه ایستگاه حمل و نقل عمومی سطح منطقه و ...
 208. مناقصه تامین و تحویل بردضد انفجار و محافظ حریق / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل بردضد انفجار و محافظ حریق
 209. مناقصه خرید انواع تابلوهای تعیین مسیر ,اخباری و هشداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع تابلوهای تعیین مسیر ,اخباری و هشداری ...
 210. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه سه مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه سه مرحله دوم نوبت دوم
 211. مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام آزمون های غیر مخرب .. / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه تامین خدمات بازرسی فنی و آزمون های غیر مخرب
 212. مناقصه برونسپاری دوره های آموزشی در حیطه علوم اجتماعی , توانبخشی و پیراپزشکی / فراخوان,مناقصه برونسپاری دوره های آموزشی در حیطه علوم اجتماعی , توانبخشی و پیراپزشکی
 213. مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین- نوبت دوم
 214. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی نوبت دوم
 215. مناقصه انجام امور رایانه ای و پشتیبانی شبکه ساختمان / مناقصه ,مناقصه انجام امور رایانه ای و پشتیبانی شبکه ساختمان
 216. مناقصه کولر پنجره ای 18000-95.3.31 / فراخوان عمومی , فراخوان کولر پنجره ای 18000-95.3.31
 217. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی دفتر ثبت نام و تایپیست ، تاسیسات ساختمان مرکزی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی دفتر ثبت نام و تایپیست ، تاسیسات ساختمان مرکزی ...
 218. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در میادین باباقیر... نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور (ارزیابی کیفی) , فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در میادین باباقیر... نوبت دوم
 219. تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار اجرایی (C) جهت پروژه خدمات نگهداری ، تعمیرات و پوششهای حفاظتی / تجدید فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکار اجرایی (C) جهت پروژه خدمات نگهداری ، تعمیرات و پوششهای حفاظتی .
 220. مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد / مزایده , مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد
 221. مناقصه حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال 50.000 دستگاه پایانه فروش pos تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال 50.000 دستگاه پایانه فروش pos تجدید
 222. مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان)
 223. فراخوان تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه SAN STORAGE و... - نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه SAN STORAGE و... -نوبت دوم
 224. تجدید مزایده اجاره 5 سالن ورزشی خود - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره 5 سالن ورزشی خود - نوبت دوم
 225. تجدید مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی کمپرسی DRESSER RAND -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی کمپرسی DRESSER RAND -= نوبت دوم
 226. تجدید اجرای حفر سی حلقه چاه، سی عدد سپتیک و 300 متر کانال ارتباطی سپتیک به چاه- نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای حفر سی حلقه چاه، سی عدد سپتیک و 300 متر کانال ارتباطی سپتیک به چاه تجدید نوبت دوم
 227. مزایده فروش یک واحد اپارتمان مساحت 218متر با اسانسور وپارکینگ / مزایده,مزایده فروش یک واحد اپارتمان مساحت 218متر با اسانسور وپارکینگ
 228. مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو، تعداد 126 دستگاه موتور سیکلت.... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو، تعداد 126 دستگاه موتور سیکلت....
 229. فراخوان مناقصه کولر دو تیکه 240000 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کولر دو تیکه 240000
 230. فراخوان مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا
 231. مزایده 74 سهم از یکصد سهم ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 74 سهم از یکصد سهم ششدانگ اپارتمان
 232. فراخوان برونسپاری دوره های آموزشی مشترک اداری و عمومی / آگهی فراخوان , فراخوان برونسپاری دوره های آموزشی مشترک اداری و عمومی
 233. مناقصه خط کشی سرد راه های استان نوبت دوم / مناقصه خط کشی سرد راه های استان نوبت دوم
 234. ارزیابی کیفی خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE تجدید -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان , ارزیابی کیفی خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE تجدید - نوبت دوم
 235. فراخوان مناقصه انجام پروژه ساخت 264 واحد مسکونی ایثارگران در شهرستان اراک -نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام پروژه ساخت 264 واحد مسکونی ایثارگران در شهرستان اراک -نوبت سوم
 236. مناقصه احداث کانال ، جدول ، نوه و کانیو در محدوده شهرداری منطقه دو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال ، جدول ، نوه و کانیو در محدوده شهرداری منطقه دو
 237. مناقصه تامین و راهبری انواع خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز ، تعمیر و نگهداری خودروهای ... -نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و راهبری انواع خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز ، تعمیر و نگهداری خودروهای ... -نوبت دوم
 238. مزایده مزایده احاله مدیریت اجرایی طرح جنگلداری سری های 6 و 7 کانرود / آگهی مزایده, مزایده مزایده احاله مدیریت اجرایی طرح جنگلداری سری های 6 و 7 کانرود
 239. مناقصه خرید یک دستگاه پله دسترسی اسکله به کشتی (GANG WAY)- تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید یک دستگاه پله دسترسی اسکله به کشتی (GANG WAY)- تجدید
 240. مزایده فروش تعداد 32 رأس از احشام -95.03.31 / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد 32 رأس از احشام -95.03.31
 241. فراخوان 4 نوع خدمات واگذاری پیمانکاری / فراخوان , فراخوان 4 نوع خدمات واگذاری پیمانکاری
 242. مناقصه محوطه سازی و احداث سردر و دیوارکشی مجتمع آموزشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه محوطه سازی و احداث سردر و دیوارکشی مجتمع آموزشی
 243. مناقصه برونسپاری دوره های آموزشی در حیطه فنی، فناوری و بهبود مدیریت / فراخوان,مناقصه برونسپاری دوره های آموزشی در حیطه فنی، فناوری و بهبود مدیریت
 244. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 95.03.31 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 95.03.31
 245. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول اسناد رهنی
 246. مناقصه پروژه پیاده روسازی و کفپوش گذاری جنب بلوار...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و کفپوش گذاری جنب بلوار...نوبت دوم
 247. مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت مرحله دوم - نوبت دوم
 248. آگهی مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری خدمات خودرویی
 249. آگهی مناقصه امور خدماتی پشتیبانی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه امور خدماتی پشتیبانی
 250. مناقصه نصب پله برقی، جک ماشین بر و آسانسور / مناقصه, مناقصه نصب پله برقی، جک ماشین بر و آسانسور
 251. مناقصه تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح تالش ....نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح تالش ....نوبت سوم
 252. مناقصه تهاتر املاک با مصالح ساختمانی / مناقصه , مناقصه تهاتر املاک با مصالح ساختمانی
 253. مزایده واگذاری تمامی مغازه های باقیمانده مربوط به مجتمع تجاری اسکای ولت sky wealth نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تمامی مغازه های باقیمانده مربوط به مجتمع تجاری اسکای ولت sky wealth نوبت سوم
 254. مزایده فروش 6 دست مبل / مزایده , مزایده فروش 6 دست مبل
 255. مزایده دو دستگاه خودرو (پیکان و پژو روآ بنزینی ) / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو (پیکان و پژو روآ بنزینی )
 256. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه نوبت دوم
 257. مزایده فروش تجهیزات آزمایشگاه شیمی / مزایده , مزایده فروش تجهیزات آزمایشگاه شیمی
 258. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت دوم
 259. مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 87 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 87
 260. مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم کنترل هوشمند ساختمان bms و سیستم اعلام حریق نصب شده در برج / مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم کنترل هوشمند ساختمان bms و سیستم اعلام حریق نصب شده در برج
 261. مناقصه تهیه و اجرای نمای قسمت چوب - پلاستیک پروژه پاسارگاد / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای نمای قسمت چوب - پلاستیک پروژه پاسارگاد
 262. مناقصه واگذاری جابجایی محصولات به وسیله لیفتراک 95.3.31 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری جابجایی محصولات به وسیله لیفتراک نوبت اول 95.3.31
 263. مناقصه طبخ و توزیع غذای موردنیاز پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای موردنیاز پرسنل
 264. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی (مکانیکی والکتریکی) ساختمان / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی (مکانیکی والکتریکی) ساختمان نوبت اول
 265. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه نوبت دوم
 266. مزایده تعدادی شیرآلات کشویی با زبانه لاستیکی و پروانه ای ویفری / مزایده, مزایده تعدادی شیرآلات کشویی با زبانه لاستیکی و پروانه ای ویفری
 267. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه
 268. مناقصه واگذاری جابجایی محصولات به وسیله لیفتراک 95.3.31 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری جابجایی محصولات به وسیله لیفتراک 95.3.31
 269. مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول
 270. مناقصه طبخ و توزیع غذای موردنیاز پرسنل 95.3.31 / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای موردنیاز پرسنل نوبت اول 95.3.31
 271. مزایده مقدار 60 تن اقلام آهنی خود که به صورت تسمه روغنی رول و رول گالوانیزه / مزایده , مزایده مقدار 60 تن اقلام آهنی خود که به صورت تسمه روغنی رول و رول گالوانیزه
 272. دعوت به مناقصه خرید یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا و 3 دستگاه GPS / دعوت به مناقصه , دعوت به مناقصه خرید یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا و 3 دستگاه GPS
 273. مناقصه خرید مس ضایعاتی وشمش قلع / مناقصه , مناقصه خرید مس ضایعاتی وشمش قلع
 274. مزایده انواع ضایعات / آگهی مزایده, مزایده انواع ضایعات
 275. مزایده پلاک ثبتی شامل یکباب اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل یکباب اپارتمان نوبت دوم
 276. مزایده بلدوزر کوماتسو D155 سری 21499 / آگهی مزایده, مزایده بلدوزر کوماتسو D155 سری 21499
 277. مزایده آزمایشگاه تست برودت انواع یخچال و فریزر / آگهی مزایده, مزایده آزمایشگاه تست برودت انواع یخچال و فریزر
 278. تجدید مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری ، تعمیرات و نگهداری امور مشترکین ، تنظیفات و ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری ، تعمیرات و نگهداری امور مشترکین ، تنظیفات و ... نوبت دوم
 279. مزایده ششدانگ قطعه زمین قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین قطعه سوم تفکیکی
 280. فراخوان مناقصه تعداد 200 عدد کامپیوتر .... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعداد 200 عدد کامپیوتر ....
 281. مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه پکیج هواساز رستوران- نوبت دوم / مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه پکیج هواساز رستوران- نوبت دوم
 282. مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تنظیفات بهداشت و درمان ... / مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تنظیفات بهداشت و درمان ... نوبت اول
 283. مناقصه تامین نیروی نگهداری 28 مرکز مخابراتی در سطح استان ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی نگهداری 28 مرکز مخابراتی در سطح استان ...
 284. مزایده300 مترمربع سنگ مرمریت / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 300 مترمربع سنگ مرمریت
 285. فراخوان مناقصه تعمیر ونگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر ونگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات
 286. مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای
 287. مناقصه پروژه اجرای ساماندهی برخی از آبراها در قالب احداث دیوارهای حفاظتی و احداث کانال... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای ساماندهی برخی از آبراها در قالب احداث دیوارهای حفاظتی و احداث کانال... نوبت دوم
 288. مناقصه انجام خدمات نقشه برداری رودخانه های دامن - بمپور و ایرندگان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نقشه برداری رودخانه های دامن - بمپور و ایرندگان نوبت دوم
 289. مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور موتور بنز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور موتور بنز
 290. مناقصه نگهداری تلفن های همگانی کارتی و رایگان و فروش کارت اعتباری در سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تلفن های همگانی کارتی و رایگان و فروش کارت اعتباری در سطح استان نوبت دوم
 291. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید
 292. مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب نوبت دوم
 293. ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب / آگهی عمومی ارزیابی کیفی (شناسایی پیمانکاران) , ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب
 294. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ سمرون و احمد غریب - 95.3.31 / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ سمرون و احمد غریب -95.3.31
 295. مناقصه انجام خدمات تامین راننده با خودروی استیجاری نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تامین راننده با خودروی استیجاری نوبت سوم
 296. فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ
 297. مزایده یک قطعه زمین مساحت 161.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 161.75متر
 298. مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی
 299. مزایده ششدانگ ساختمان بخش شش حوزه ثبتی شهرستان دلیجان / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش شش حوزه ثبتی شهرستان دلیجان
 300. مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 160.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 160.21متر
 301. مزایده یک دستگاه تیمپرینگ چرخ دار - نوبت دوم / مزایده یک دستگاه تیمپرینگ چرخ دار - نوبت دوم
 302. مزایده حدود 8000 کیلوگرم فریت ساخت خارج مدل اف ای تی - نوبت دوم / مزایده , مزایده حدود 8000 کیلوگرم فریت ساخت خارج مدل اف ای تی نوبت دوم
 303. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان مساحت دویست متر
 304. مناقصه عملیات اجرایی حفاری تعداد پنج حلقه عمیق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی حفاری تعداد پنج حلقه عمیق
 305. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری ... / مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری ... نوبت اول
 306. مناقصه عملیات احداث شبکه توزیع آب روستاهای باقیمانده مجتمع سورک... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات احداث شبکه توزیع آب روستاهای باقیمانده مجتمع سورک...
 307. مناقصه پروژه ایجاد کمربند سبز ورودی آزادگان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایجاد کمربند سبز ورودی آزادگان نوبت دوم
 308. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از شرقت و خسارات.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از شرقت و خسارات... نوبت دوم
 309. فراخوان خرید فلنج و اتصالات / فراخوان , فراخوان خرید فلنج و اتصالات نوبت اول
 310. مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم مرحله دوم
 311. مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر
 312. مزایده یک دستگاه مزدا دو کابین / مزایده ,مزایده یک دستگاه مزدا دو کابین
 313. ارزیابی کیفی دستگاه مکنده صنعتی نوبت دوم / ارزیابی کیفی ,دستگاه مکنده صنعتی نوبت دوم
 314. مزایده یک قطعه زمین بخش هفت جویبار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هفت جویبار
 315. مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد
 316. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین قریه سادات محله / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین قریه سادات محله
 317. مزایده فروش کامیون دو چرخ تیپ 2634 / مزایده, مزایده فروش کامیون دو چرخ تیپ 2634
 318. آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گیربکس 600KW آسیای گلوله ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گیربکس 600KW آسیای گلوله ای نوبت دوم
 319. مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه شیرآلات ، اتصالات چدن نشکن (داکتیل) و ... 95.3.31 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه شیرآلات ، اتصالات چدن نشکن (داکتیل) و ... 95.3.31
 320. مناقصه جمع آوری ابهای سطحی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری ابهای سطحی
 321. مزایده ملکی با پلاک ثبتی 162 فرعی از 36 اصلی بخش 28 / مزایده,مزایده ملکی با پلاک ثبتی 162 فرعی از 36 اصلی بخش 28
 322. مناقصه تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی...
 323. مزایده ششدانگ زمین به شماره هفتاد و هفت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره هفتاد و هفت
 324. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین دارای سابقه ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین دارای سابقه ثبتی
 325. مزایده 75 درصد از یک دانگ از سه دانگ از ششدانگ اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده 75 درصد از یک دانگ از سه دانگ از ششدانگ اراضی کشاورزی
 326. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر
 327. تجدید مناقصه جهت مطالعات طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی تجدید 95.3.31 / تجدید مناقصه , مناقصه جهت مطالعات طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی تجدید 95.3.31
 328. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اردبیل
 329. ارزیابی کیفی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر دارایی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر دارایی
 330. مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ناحیه صنعتی و شهرکهای تابعه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ناحیه صنعتی و شهرکهای تابعه - مرحله دوم نوبت دوم
 331. فراخوان واگذاری واحدهای اتفاقات و عملیات شهرستان های تابعه -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان واگذاری واحدهای اتفاقات و عملیات شهرستان های تابعه -نوبت دوم
 332. مناقصه خرید یراق آلات خطوط ارتباطی پست 400 شهید سامعی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یراق آلات خطوط ارتباطی پست 400 شهید سامعی
 333. مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی و قطعه زمین شماره 34 استانه / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی و قطعه زمین شماره 34 استانه
 334. ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه ، بهسازی انشعابات.... / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه ، بهسازی انشعابات....
 335. مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر / مناقصه, مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر
 336. مناقصه آبرسانی به مجتمع پرسه سو شهرستان راز و جرگلان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه آبرسانی به مجتمع پرسه سو شهرستان راز و جرگلان - نوبت دوم
 337. تجدید ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب .... / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب ....
 338. مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری آب شرب در اراضی پروژه 25 روستای شهرستان سراب.... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری آب شرب در اراضی پروژه 25 روستای شهرستان سراب....
 339. مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان واحدهای تابعه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان واحدهای تابعه -نوبت دوم
 340. مناقصه احداث مسجد محله 11 شهر جدید گلبهار / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مسجد محله 11 شهر جدید گلبهار
 341. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه پرکند آباد 3 شهر مشهد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه پرکند آباد 3 شهر مشهد تجدید
 342. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه پرکند آباد 3 شهر مشهد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه پرکند آباد 3 شهر مشهد تجدید
 343. مناقصه خرید 2000 سلول باتری 12 ولت 100 آمپر / مناقصه , مناقصه خرید 2000 سلول باتری 12 ولت 100 آمپر
 344. فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بیرجند اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بیرجند اصلاحیه
 345. مزایده حق بهره برداری از غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها) تجدید / تجدید مزایده , مزایده حق بهره برداری از غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها) تجدید
 346. آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض
 347. آگهی مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی
 348. آگهی مناقصه احداث فضای سبز سعادت (حشمتی 1) شهرداری منطقه ده / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه احداث فضای سبز سعادت (حشمتی 1) شهرداری منطقه ده
 349. مناقصه احداث فضای سبز آزادی 95.3.31 / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز آزادی 95.3.31
 350. مناقصه انجام امور حمل و نقل / مناقصه , مناقصه انجام امور حمل و نقل
 351. مناقصه خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی
 352. مناقصه لکه گیری , درزگیری آسفالت معابر فرعی خیابان آیت اله عبادی / مناقصه لکه گیری , درزگیری آسفالت معابر فرعی خیابان آیت اله عبادی
 353. مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره / مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره
 354. مناقصه تعویض و لکه گیری جدول در سطح ناحیه یک منطقه ده / مناقصه تعویض و لکه گیری جدول در سطح ناحیه یک منطقه ده
 355. مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب سراب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب سراب - نوبت دوم
 356. مناقصه واگذاری امور پیمانکاری از قبیل ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک مواد و ...95.3.31 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پیمانکاری از قبیل ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک مواد و ...95.3.31
 357. مزایده خرید میلگرد و بتن / آگهی مزایده , مزایده خرید میلگرد و بتن
 358. حراج شش دستگاه کامپیوتر .... / مزایده, حراج شش دستگاه کامپیوتر ....
 359. مناقصه عمومی اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد 95.3.31 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد 95.3.31
 360. سالن همایش های رایگان لبخند و زندگی / سالن همایش های رایگان لبخند و زندگی
 361. مناقصه نگهدار ی, بهره برداری , حفاظت از مجموعه تاسیسات آبرسانی ... / مناقصه , مناقصه نگهدار ی, بهره برداری , حفاظت از مجموعه تاسیسات آبرسانی ...
 362. مزایده زمین شالیزاری مرحله اول / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مرحله اول
 363. انتخاب پیمانکار انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی.... / انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی....
 364. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 365. مزایده فروش واحد / مزایده فروش واحد
 366. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری
 367. مناقصه خرید تجهیزات برقی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات برقی و ...
 368. مناقصه اجاره 51 دستگاه انواع خودرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجاره 51 دستگاه انواع خودرو نوبت دوم
 369. تجدید فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی / تجدید آگهی فراخوان عمومی,فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی
 370. مناقصه اجرای عملیات پیگیری و وصول مطالبات معوق و جاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیگیری و وصول مطالبات معوق و جاری
 371. فراخوان تجدید مناقصه عمومی 4 قلم (16 قطعه) از قطعات یدکی POWER GENERATOR PACKAGE - نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه عمومی 4 قلم (16 قطعه) از قطعات یدکی POWER GENERATOR PACKAGE - نوبت دوم
 372. مناقصه خرید لوله فولادی درزدار گالوانیزه شده و کونیک دار ....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید لوله فولادی درزدار گالوانیزه شده و کونیک دار ....نوبت دوم
 373. مناقصه خریداری یکدستگاه کوره گردان 50 تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یکدستگاه کوره گردان 50 تنی
 374. ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی منطقه ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی منطقه ... نوبت دوم
 375. مناقصه طراحی , تامین , نصب و راه اندازی سیستم جامع حفاظت الکترونیک .... نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه طراحی , تامین , نصب و راه اندازی سیستم جامع حفاظت الکترونیک .... نوبت دوم
 376. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شامل انواع کپسول های گازی (هلیوم ، هیدروژن ، نیتروژن ، آرگون و...) ... / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شامل انواع کپسول های گازی (هلیوم ، هیدروژن ، نیتروژن ، آرگون و...) ...
 377. مناقصه خرید 5 نوع تجهیزات خودروی سنگین و لوازم آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 5 نوع تجهیزات خودروی سنگین و لوازم آتش نشانی نوبت دوم
 378. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تاسیسات وماشین الات کارخانه لبنیات / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تاسیسات وماشین الات کارخانه لبنیات
 379. مناقصه عملیات کف سازی سالن انبار صنعتی با بتن سخت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کف سازی سالن انبار صنعتی با بتن سخت
 380. مناقصه انجام عملیات تعمیر ، نگهداری و آماده بکاری پاتیلها ، تاندیش ها ، شل و سقف کوره های شرکت فولاد هرمزگان جنوب نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات تعمیر ، نگهداری و آماده بکاری پاتیلها ، تاندیش ها ، شل و سقف کوره های شرکت فولاد هرمزگان جنوب نوبت دوم
 381. مناقصه اجرای عملیات لوله کشی آب آشامیدنی و سیستم پمپاژ آب آتش نشانی ...نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات لوله کشی آب آشامیدنی و سیستم پمپاژ آب آتش نشانی ...نوبت دوم
 382. فراخوان پیمانکار خدمات مربوط به واحد مخابرات ، خدمات مربوط به عملیات داخلی چاه.... / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار خدمات مربوط به واحد مخابرات ، خدمات مربوط به عملیات داخلی چاه....
 383. مناقصه خرید دو هزار و سیصد (2300) تن ریل S49(49F1) / مناقصه ,مناقصه خرید دو هزار و سیصد (2300) تن ریل S49(49F1)
 384. فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری کارگاه تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری کارگاه تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین... - نوبت دوم
 385. مناقصه خرید 10 دستگاه مخزن استنلس استیل تحت فشار همزن دار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 دستگاه مخزن استنلس استیل تحت فشار همزن دار
 386. مزایده خلاصه عرضه سهام و دارائی به عمومی -نوبت دوم / مزایده , مزایده خلاصه عرضه سهام و دارائی به عمومی - نوبت دوم
 387. مناقصه جهت انعقاد قرارداد خرید کیسه های جامبوبگ پتروشیمی جم - تمدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت انعقاد قرارداد خرید کیسه های جامبوبگ پتروشیمی جم - تمدید
 388. مناقصه تأمین خدمات سرویس، نگهداری و راهبری آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین خدمات سرویس، نگهداری و راهبری آسانسور
 389. مناقصه تأمین کلیه آفسایت و یوتیلیتی های پروژه های داخلی شرکت پالایش نفت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین کلیه آفسایت و یوتیلیتی های پروژه های داخلی شرکت پالایش نفت
 390. آگهی مناقصه , خرید ورق کاپرنیکل نوبت دوم / آگهی مناقصه , خرید ورق کاپرنیکل نوبت دوم
 391. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین کلاسه 940032 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین کلاسه 940032 اموال غیرمنقول
 392. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول واحد پنجاه وهشت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول واحد پنجاه وهشت نوبت دوم
 393. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول و واحد جنوبی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول و واحد جنوبی نوبت اول
 394. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول
 395. مزایده ملک مشاع اموال غیرمنقول شماره بایگانی شعبه 940343 / مزایده,مزایده ملک مشاع اموال غیرمنقول شماره بایگانی شعبه 940343
 396. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و ششدانگ 2 قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و ششدانگ 2 قطعه باغ نوبت اول
 397. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دوباب خانه و محوطه و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دوباب خانه و محوطه و زمین
 398. مزایده اپارتمان 68.86متر مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان 68.86متر مال غیرمنقول نوبت اول
 399. مزایده تمامت ششدانگ دو دستگاه اپارتمان مسکونی قطعه 2وچهار / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ دو دستگاه اپارتمان مسکونی قطعه 2وچهار
 400. مزایده یک قطعه زمین حدود 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 3000متر
 401. مناقصه عمومی خرید 1250 دستگاه شاسی پیش ساخته / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خرید 1250 دستگاه شاسی پیش ساخته
 402. مزایده دو باب اپارتمان مسکونی و دو بلوک نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان مسکونی و دو بلوک نوبت اول
 403. مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی
 404. مزایده سرقفلی ملک از پلاک ثبتی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی ملک از پلاک ثبتی اموال غیرمنقول نوبت دوم
 405. مزایده فروش مقدار 13 تن نخ / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 13 تن نخ
 406. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو GLX 2000 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو GLX 2000
 407. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز پرونده 8900562 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز پرونده 8900562
 408. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز
 409. مزایده یکباب گاراژ مساحت 25متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب گاراژ مساحت 25متر مرحله دوم
 410. مزایده محدوده معدن پلاسری آهن جین آباد / آگهی مزایده, مزایده محدوده معدن پلاسری آهن جین آباد
 411. مزایده ملک ثبتی بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ثبتی بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت اول
 412. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 13.273 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 13.273 متر
 413. مزایده ششدانگ خانه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه اموال غیرمنقول
 414. مزایده یک فقره ملک مسکونی / مزایده,مزایده یک فقره ملک مسکونی
 415. مزایده ملک مغازه نانوایی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه نانوایی نوبت اول
 416. مزایده خودرو سواری سمند سورن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری سمند سورن
 417. مزایده منزل مسکونی دو طبقه ویلایی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه ویلایی
 418. مزایده 11 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ مزرعه نوبت اول / مزایده,مزایده 11 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ مزرعه نوبت اول
 419. مناقصه خاکبرداری ، زیرسازی ، مخلوط ریزی بیس... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خاکبرداری ، زیرسازی ، مخلوط ریزی بیس... نوبت دوم
 420. مزایده یک قطعه زمین 1480متر شماره بایگانی 940220 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1480متر شماره بایگانی 940220
 421. مزایده یک قطعه زمین محصور نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور نوبت اول
 422. مزایده یک دستگاه پرکن و بسته بندی دوغ / مزایده, مزایده یک دستگاه پرکن و بسته بندی دوغ
 423. مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول
 424. مزایده املاک و ... / مزایده,مزایده املاک و ...
 425. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم
 426. مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری
 427. مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیان یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیان یک واحد گاوداری
 428. مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی بیل عقب مدل 65 چهار سیلندر - مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی بیل عقب مدل 65 چهار سیلندر - مرحله دوم
 429. مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری...
 430. مزایده یک دستگاه خودرو پاترول- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پاترول- نوبت دوم
 431. مزایده فروش دستگاه تست GLOW WIRE (تست سیم ملتهب) و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه تست GLOW WIRE (تست سیم ملتهب) و ...
 432. مزایده فروش 2 دستگاه پنل زن اتوماتیک- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه پنل زن اتوماتیک- نوبت دوم
 433. مزایده خودروی سواری پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 405 نقره ای
 434. مناقصه عملیات تکمیل کارهای ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل کارهای ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 435. مناقصه تهیه و اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر تجدید
 436. تجدید مناقصه تامین ، نصب تجهیزات و انجام پیکرانی خط لوله 8 اینچ رابط- نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین ، نصب تجهیزات و انجام پیکرانی خط لوله 8 اینچ رابط-نوبت دوم
 437. استعلام اتصالات پلی اتیلن pe100 / استعلام , استعلام اتصالات پلی اتیلن pe100
 438. استعلام خرید سی عدد کولر سپهر الکتریک / استعلام , استعلام خرید سی عدد کولر سپهر الکتریک
 439. استعلام هندزفری تلفن اسنوم 300 / استعلام , استعلام هندزفری تلفن اسنوم 300
 440. استعلام یک دستگاه سرور / استعلام , استعلام یک دستگاه سرور
 441. استعلام دوربین کانن / استعلام , استعلام دوربین کانن
 442. مزایده ملک 3709متر بخشی از پلاک ثبتی بخش 26 فارس نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک 3709متر بخشی از پلاک ثبتی بخش 26 فارس نوبت سوم
 443. استعلام دو دستگاه SAN SWITCH و متلعقات مربوطه / استعلام , استعلام دو دستگاه SAN SWITCH و متلعقات مربوطه
 444. کنفرانس سراسری مهندسی برق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات / کنفرانس سراسری مهندسی برق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 445. کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری / کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
 446. کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی / کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
 447. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات / دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 448. اولین همایش مکتب امام صادق / اولین همایش مکتب امام صادق
 449. نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی / نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی
 450. نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی / نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی
 451. دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی / دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی
 452. اولین کنفرانس مدیریت تجارت جهانی / اولین کنفرانس مدیریت تجارت جهانی
 453. استعلام 180 برگ زینک حساس پزتیو 4/5 ورقی- 500 برگ زینک حساس پزتیو 2 ورقی / استعلام , استعلام 180 برگ زینک حساس پزتیو 4/5 ورقی- 500 برگ زینک حساس پزتیو 2 ورقی
 454. استعلام کاغذ بوبین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر / استعلام , استعلام کاغذ بوبین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر
 455. استعلام خرید دستگاه PDH نوری / استعلام , استعلام خرید دستگاه PDH نوری
 456. استعلام کتاب همایش ملی طب و داروسازی / استعلام, استعلام کتاب همایش ملی طب و داروسازی
 457. استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری
 458. مناقصه پروژه توسعه ساختمان اداری توزیع برق شهرستان صحنه با مصالح و دستمزد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه توسعه ساختمان اداری توزیع برق شهرستان صحنه با مصالح و دستمزد نوبت دوم
 459. استعلام شیر فلکه کشویی فلنج دار 3 اینچ فاراب اصل ، PN10 ، زنانه لاستیکی ، کشویی / استعلام , استعلام شیر فلکه کشویی فلنج دار 3 اینچ فاراب اصل ، PN10 ، زنانه لاستیکی ، کشویی
 460. استعلام شیر فلکه کشویی فلنج دار 4 اینچ فاراب اصل ، PN10 ، زنانه لاستیکی ، کشویی / استعلام , استعلام شیر فلکه کشویی فلنج دار 4 اینچ فاراب اصل ، PN10 ، زنانه لاستیکی ، کشویی
 461. استعلام بولت با تعداد و تیپ های مختلف / استعلام , استعلام بولت با تعداد و تیپ های مختلف
 462. استعلام بیس پلیت با ابعاد مختلف / استعلام , استعلام بیس پلیت با ابعاد مختلف
 463. استعلام کارت id شهری / استعلام , استعلام کارت id شهری
 464. استعلام کارت شهری 16 پورت / استعلام, استعلام کارت شهری 16 پورت
 465. استعلام کارت آنالوگ 16 پورت / استعلام, استعلام کارت آنالوگ 16 پورت
 466. استعلام کارت دیجیتال 16 پورت / استعلام, استعلام کارت دیجیتال 16 پورت
 467. استعلام پست تلفن دیواری 20 زوج با شانه / استعلام, استعلام پست تلفن دیواری 20 زوج با شانه
 468. استعلام کروز تلفن 10 خطه سفید / استعلام, استعلام کروز تلفن 10 خطه سفید
 469. فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین برق شهرستان...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین برق شهرستان... نوبت دوم
 470. استعلام کابل تلفن 10 زوج 6 کرمان / استعلام, استعلام کابل تلفن 10 زوج 6 کرمان
 471. استعلام کروز تلفن 10 خطه آبی / استعلام, استعلام کروز تلفن 10 خطه آبی
 472. استعلام کابل آمفول / استعلام, استعلام کابل آمفول
 473. استعلام پست تلفن ایستاده بارانی / استعلام , استعلام پست تلفن ایستاده بارانی
 474. استعلام کنسول / استعلام, استعلام کنسول
 475. استعلام هارد اکسترنال / استعلام , استعلام هارد اکسترنال
 476. استعلام ماوس رایانه / استعلام , استعلام ماوس رایانه
 477. استعلام دی وی دی رایتر / استعلام , استعلام دی وی دی رایتر
 478. فراخوان تامین و نصب بالابر غذا / فراخوان شناسایی پیمانکار تامین و نصب بالابر غذا
 479. مزایده ملک و دستگاه هواساز نوبت دوم / مزایده ملک و دستگاه هواساز نوبت دوم
 480. فراخوان تامین کننده كنترل كننده دورالكتروموتور مارک WETRON / فراخوان شناسایی تامین کننده كنترل كننده دورالكتروموتور مارک WETRON
 481. فراخوان تامین کننده تجهیزات دستگاه تزریق مارک agramkow / فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات دستگاه تزریق مارک agramkow
 482. تجدید مناقصه پروژه بازسازی و توسعه بخش های مسكونی، فرهنگی و ورزشی / تجدید آگهی ارزیابی كیفی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پروژه بازسازی و توسعه بخش های مسكونی، فرهنگی و ورزشی
 483. استعلام غلطک 150*1300 تاپزون / استعلام , استعلام غلطک 150*1300 تاپزون
 484. مناقصه بهسازی حریم فضای کمربندی جنوب (پارک نهج البلاغه) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی حریم فضای کمربندی جنوب (پارک نهج البلاغه)نوبت دوم
 485. فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی
 486. مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از اکو کمپ مسافر / مزایده, مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از اکو کمپ مسافر
 487. مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی / مزایده,مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی
 488. مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از بنای تاریخی کاروانسرای خواجه نظر / مزایده, مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از بنای تاریخی کاروانسرای خواجه نظر
 489. استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام, استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه
 490. استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت و راهبری فضای سبزبه صورت حجمی / آگهی استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت و راهبری فضای سبزبه صورت حجمی
 491. استعلام کلید امر جنسی سه فاز 32 آمپر 15 کیلو وات / استعلام , استعلام کلید امر جنسی سه فاز 32 آمپر 15 کیلو وات
 492. مزایده ششدانگ مالکیت یکباب واحد تجاری مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت یکباب واحد تجاری مرحله دوم
 493. استعلام هد انر تیوب NQ / استعلام , استعلام هد انر تیوب NQ
 494. استعلام واسطه هیدرو موتور گیربکس دستگاه حفاری CS-14 / استعلام , استعلام واسطه هیدرو موتور گیربکس دستگاه حفاری CS-14
 495. استعلام مته کامل با کربارل PQ / استعلام, استعلام مته کامل با کربارل PQ
 496. استعلام بغل تراش PQ / استعلام, استعلام بغل تراش PQ
 497. استعلام یاتاقان شافت جلو نوار زنجیری دو / فرم استعلام بهاء, استعلام یاتاقان شافت جلو نوار زنجیری دو
 498. استعلام چرخ دنده ستاره ای جلو نوار زنجیری 2 / استعلام, استعلام چرخ دنده ستاره ای جلو نوار زنجیری 2
 499. استعلام پیراهن انتظامات.... / استعلام, استعلام پیراهن انتظامات....
 500. استعلام ترمز مگنتی / استعلام ,استعلام ترمز مگنتی
 501. مزایده یک دستگاه وکیوم فورمینگ از قبیل جکهای هیدرولیکی ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه وکیوم فورمینگ از قبیل جکهای هیدرولیکی ... نوبت دوم
 502. استعلام اجرای کالورت / استعلام ,استعلام اجرای کالورت
 503. استعلام بها اجرای دیوار سنگ لاشه در پروژه احداث بوستان چهل بازه / استعلام ,استعلام اجرای دیوار سنگ لاشه در پروژه احداث بوستان چهل بازه
 504. استعلام اجرای عملیات سنگی رمپ امام رضا 14 و.... / استعلام بهاء , استعلام اجرای عملیات سنگی رمپ امام رضا 14 و ....
 505. استعلام بهاء خرید پایه چراغ وهد جهت پروژه احداث بوستان / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید پایه چراغ وهد جهت پروژه احداث بوستان
 506. استعلام بهاء خرید پکیچ کلر زن جهت پروژه احداث بوستان / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید پکیچ کلر زن جهت پروژه احداث بوستان
 507. استعلام خرید سنگ جهت پروژه احداث بوستان بهار / استعلام بهاء , استعلام خرید سنگ جهت پروژه احداث بوستان بهار
 508. استعلام خرید پایه چراغ جهت پروژه احداث و توسعه پارک چهل بازه / استعلام بهاء , استعلام خرید پایه چراغ جهت پروژه احداث و توسعه پارک چهل بازه
 509. مزایده زمین مسکونی صد و شصت متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی صد و شصت متر
 510. استعلام خرید مصالح زیر اساس جهت پروژه احداث بوستان بهار فاز 4 / استعلام بهاء , استعلام خرید مصالح زیر اساس جهت پروژه احداث بوستان بهار فاز 4
 511. استعلام بهاء خرید سنگ جهت پروژه احداث بوستان دانش / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید سنگ جهت پروژه احداث بوستان دانش
 512. استعلام ABB PNEUMATIC POSITIONER AV1121000 SUPPLY AIR / استعلام, استعلام ABB PNEUMATIC POSITIONER AV1121000 SUPPLY AIR
 513. فرم استعلام LEVEL XTER, DIFF PRESSURE TRANSMITTER / فرم استعلام , فرم استعلام LEVEL XTER, DIFF PRESSURE TRANSMITTER
 514. فرم استعلام کولر خنک کاری روغن داویرتر دمپر / فرم استعلام , فرم استعلام کولر خنک کاری روغن داویرتر دمپر
 515. فراخوان ساخت داخلی تعداد 25 عدد EXPANTION JOINT در سایزهای مختلف / فراخوان , فراخوان ساخت داخلی تعداد 25 عدد EXPANTION JOINT در سایزهای مختلف
 516. مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین با گیربکس تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین با گیربکس تجدید
 517. مناقصه مرمت ، نگهداری و تعریض راه عشایری / آگهی مناقصه عمومی نوبت یک مرحله ای , مناقصه مرمت ، نگهداری و تعریض راه عشایری
 518. مزایده اموال منقول اتومبیل / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول اتومبیل
 519. فراخوان ارزیابی پروژه احداث مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بیمارستان / فراخوان ارزیابی ,فراخوان فراخوان ارزیابی
 520. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ولکس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ولکس
 521. مزایده اموال غیرمنقول شرکت اروم دلچین غرب و شش دانگ یک قطعه چمن ملی و ماشین آلات و تجهیزات اصلی خط تولید / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول شرکت اروم دلچین غرب و شش دانگ یک قطعه چمن ملی و ماشین آلات و تجهیزات اصلی خط تولید
 522. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3
 523. مزایده یک ساختمان کلاسه 13.940200 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک ساختمان کلاسه 13.940200 نوبت دوم
 524. مزایده ششدانگ پلاک بخش دو شهرستان بوشهر عالیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش دو شهرستان بوشهر عالیشهر
 525. مناقصه پروژه آسفالت ریزی معابر واقع در شهر کشاورز / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت ریزی معابر واقع در شهر کشاورز
 526. مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش یک ارومیه
 527. مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول
 528. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 529. مزایده یک ساختمان مسکونی کلاسه 950012 / مزایده,مزایده یک ساختمان مسکونی کلاسه 950012
 530. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر
 531. مناقصه برچیدن و نصب سوله / آگهی مناقصه , مناقصه برچیدن و نصب سوله
 532. فراخوان مناقصه عمومی خدمات سرویس ، تعمیر ، نگهداری و مراقبت سیستم های تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی و آب مصرفی تهویه ساختمان اداری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات سرویس ، تعمیر ، نگهداری و مراقبت سیستم های تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی و آب مصرفی تهویه ساختمان اداری- نوبت دوم
 533. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول ضلع شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول ضلع شرقی
 534. مزایده یکباب ساختمان مساحت 365متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 365متر نوبت سوم
 535. مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3082 فرعی از 48 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3082 فرعی از 48 نوبت دوم
 536. مزایده تمامی چهار پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ / مزایده,مزایده تمامی چهار پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ
 537. آگهی مزایده یک قطعه زمین مسکونی و کارهای انجام شده عملیات ساختمانی نوبت دوم / آگهی مزایده یک قطعه زمین مسکونی و کارهای انجام شده عملیات ساختمانی نوبت دوم
 538. تجدید مزایده واگذاری اداره امور زمین های ورزشی در محلات شهر / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اداره امور زمین های ورزشی در محلات شهر
 539. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 13 روستای شهرستان مراغه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 13 روستای شهرستان مراغه نوبت دوم
 540. مناقصه جدول گذاری - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری - تجدید
 541. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر
 542. مناقصه انجام خدمت رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمت رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت... تجدید
 543. مناقصه احداث و بهره برداری پایانه بار / فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری,مناقصه احداث و بهره برداری پایانه بار
 544. مناقصه اجرای دیوار چینی دور کارخانه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دیوار چینی دور کارخانه
 545. مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی قدیمی
 546. مناقصه ماشین آلات سنگین / مناقصه, مناقصه ماشین آلات سنگین
 547. مزایده کولر پنجره ای O جنرال مستعمل.... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کولر پنجره ای O جنرال مستعمل....
 548. اصلاحیه مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب -اصلاحیه / اصلا حیه , مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب -اصلاحیه
 549. مناقصه واگذاری خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری، حمل و دفن زباله - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری، حمل و دفن زباله - مرحله دوم نوبت دوم
 550. فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ابزار درون چاهی نمودارگیری - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ابزار درون چاهی نمودارگیری - نوبت دوم
 551. مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقلی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقلی - نوبت دوم
 552. حراج تعداد سه دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین کارکرده مازاد بر نیاز / آگهی حراج , حراج تعداد سه دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین کارکرده مازاد بر نیاز
 553. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی آسفالت آن روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی آسفالت آن روستا نوبت دوم
 554. مزایده فروش ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77/72 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77/72
 555. مزایده یک مجموعه تاسیسات قیر پر کنی مستعمل / مزایده , مزایده یک مجموعه تاسیسات قیر پر کنی مستعمل
 556. مزایده خودرو پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 206
 557. مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی دارای سند نوبت دوم 95.3.31 / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی دارای سند نوبت دوم 95.3.31
 558. مزایده اجاره بهاء قسمتی از ساختمان مرکزی پایانه مسافربری... نوبت دوم چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره بهاء قسمتی از ساختمان مرکزی پایانه مسافربری... نوبت دوم چاپ دوم
 559. مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی - نوبت دوم
 560. مزایده تعدادی از کیوسک های فروش مواد غذایی و لبنی - نوبت دوم / مزایده , مزایده تعدادی از کیوسک های فروش مواد غذایی و لبنی - نوبت دوم
 561. فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در ساتخت و تکمیل طرح های گردشگری / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در ساتخت و تکمیل طرح های گردشگری
 562. مزایده حدود 300.000 کیلوگرم انواع آهن آلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده حدود 300.000 کیلوگرم انواع آهن آلات
 563. تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر.... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر....
 564. تجدید مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف .... / آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف ....
 565. مناقصه عملیات واگذاری رفع حوادث و اتفاقات شبکه و انشعابات آب بصورت شبانه روزی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات واگذاری رفع حوادث و اتفاقات شبکه و انشعابات آب بصورت شبانه روزی- تجدید
 566. مزایده یک منزل ویلایی یک طبقه دو کله / مزایده,مزایده یک منزل ویلایی یک طبقه دو کله
 567. مزایده 3.1 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی تهران / مزایده,مزایده 3.1 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی تهران
 568. مزایده یکدانگ از ششدانگ ملک به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یکدانگ از ششدانگ ملک به مساحت سیصد متر
 569. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 940222/ج / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 940222/ج
 570. مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه
 571. مزایده اپارتمان در یک ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان در یک ساختمان 5 طبقه
 572. مزایده ملک بخش ثبتی یازده تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ثبتی یازده تهران نوبت اول
 573. مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس
 574. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی
 575. مزایده فروش ملک با عرصه 400/8 متر مربع کلاسه 930573 / مزایده,مزایده فروش ملک با عرصه 400/8 متر مربع کلاسه 930573
 576. مزایده یک قطعه زمین بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش یازده تهران
 577. مزایده خودرو سواری هیوندا سوناتا / مزایده, مزایده خودرو سواری هیوندا سوناتا
 578. مزایده یک و نیم دانگ پلاک ثبتی بخش دوازده تهران نوبت اول / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ پلاک ثبتی بخش دوازده تهران نوبت اول
 579. مزایده سرقفلی ملک به پلاک ثبتی 2873 اصلی بخش سه تهران نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک به پلاک ثبتی 2873 اصلی بخش سه تهران نوبت اول
 580. مزایده ملک مشاع قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع قطعه 4 تفکیکی
 581. مزایده ششدانگ زمین صد متر به کلاسه 940280.80 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صد متر به کلاسه 940280.80
 582. مزایده ملک مسکونی در مجتمع 4 واحدی / مزایده,مزایده ملک مسکونی در مجتمع 4 واحدی
 583. مزایده پلاک ثبتی 10963 فرعی از 3 اصلی کلاسه 207/190/93 ج ش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10963 فرعی از 3 اصلی کلاسه 207/190/93 ج ش
 584. مناقصه سیستم کامپیوتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامپیوتر
 585. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم
 586. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودروی کامیون باری فلزی - بنز خاور / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودروی کامیون باری فلزی - بنز خاور
 587. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس
 588. مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودروی سواری پاژن / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودروی سواری پاژن
 589. تجدید مزایده فروش ماشین آلات ( خودروی نیسان کمپرسی و بنز 808 ) تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش ماشین آلات ( خودروی نیسان کمپرسی و بنز 808 ) تجدید نوبت دوم
 590. مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور / آگهی مزایده ، مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور
 591. منافصه عملیات بتن ریزی کف با بتن سخت بخشی از محوطه / منافصه, منافصه عملیات بتن ریزی کف با بتن سخت بخشی از محوطه
 592. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت اول
 593. مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی- نوبت دوم
 594. مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی تلار قائمشهر - تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی تلار قائمشهر - تجدید
 595. مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی تجدید نوبت دوم
 596. مناقصه پیمان تامین نگهبان از اماکن و تاسیسات گاز مازندران نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پیمان تامین نگهبان از اماکن و تاسیسات گاز مازندران نوبت دوم
 597. مزایده فروش یک قطعه زمین صد و سی متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین صد و سی متر
 598. مزایده زمین و ... / مزایده,مزایده زمین و ...
 599. مناقصه طراحی - خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - نوبت دوم
 600. مزایده اجاره یک واحد تجاری بصورت چلوکبابی- نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد تجاری بصورت چلوکبابی- نوبت دوم
 601. مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی شامل جمع آوری ، حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی شامل جمع آوری ، حمل زباله
 602. مزایده فروش تعدادی از خودروها شامل پیکان وانت و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروها شامل پیکان وانت و ...
 603. مزایده فروش ششدانگ پلاک 73 فرعی از 10842 کلاسه 9400901 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ پلاک 73 فرعی از 10842 کلاسه 9400901
 604. مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 605. تجدید مناقصه واگذاری مدیریت حجم خدمات پرستاری و نظافت دو بخش در بیمارستان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری مدیریت حجم خدمات پرستاری و نظافت دو بخش در بیمارستان
 606. مزایده اپارتمان بخش دو ثبتی تهران / مزایده,مزایده اپارتمان بخش دو ثبتی تهران
 607. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ، برقی و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ، برقی و فاضلاب
 608. مزایده فروش یکدستگاه خودروی نیسان وانت / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی نیسان وانت
 609. مناقصه اجرای عملیات بازسازی و مرمت خانه تاریخی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بازسازی و مرمت خانه تاریخی
 610. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی و بدنه سازی جلو خان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساماندهی و بدنه سازی جلو خان
 611. مزایده فروش زمین مسکونی فاز اول شهرک 25 هکتاری تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی فاز اول شهرک 25 هکتاری تجدید
 612. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب شهری / مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب شهری نوبت اول
 613. مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حایل بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حایل بتنی
 614. مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی- نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی- نوبت سوم
 615. فراخوان مناقصه احداث راه شهر بابک... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث راه شهر بابک... نوبت اول
 616. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 90
 617. مزایده یک دستگاه بالانس چرخ دینامیک / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بالانس چرخ دینامیک
 618. مزایده سرقفلی یکباب مغازه به موجب پرونده 950018 / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه به موجب پرونده 950018
 619. مزایده فروش بخشی از املاک اپارتمانها و مغازه ها / مزایده,مزایده فروش بخشی از املاک اپارتمانها و مغازه ها
 620. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 621. مزایده ششدانگ پلاک 2472 اصلی بخش سه همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2472 اصلی بخش سه همدان
 622. مزایده تجهیزات کوره ذوب / مزایده,مزایده تجهیزات کوره ذوب
 623. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 624. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود و یک متر
 625. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب مغازه در پرونده کلاسه 93.362 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب مغازه در پرونده کلاسه 93.362
 626. مزایده دو قطعه زمین مساحت 750 و 2500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 750 و 2500متر
 627. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یک قطعه زمین
 628. مزایده ششدانگ سرقفلی یکباب اطاق / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی یکباب اطاق
 629. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم
 630. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 157/52 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 157/52 نوبت دوم
 631. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13.2.764 یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13.2.764 یکباب مغازه تجاری
 632. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 02 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 02
 633. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مورد ثبت 62760 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مورد ثبت 62760
 634. مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع کلاسه 2539/94 / مزایده,مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع کلاسه 2539/94
 635. مزایده فروش ده قطعه پلاک زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش ده قطعه پلاک زمین نوبت دوم
 636. آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه و یک باب پارکینگ / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه و یک باب پارکینگ
 637. مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری (میدل باس) / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری (میدل باس)
 638. آگهی مناقصه عمومی احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی
 639. تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات روکش آسفالت
 640. تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال تاسیساتی بتنی / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای عملیات احداث کانال تاسیساتی بتنی
 641. مناقصه ماشینکاری 2200 عدد قطعه مورد نیاز / آگهی مناقصه,مناقصه ماشینکاری 2200 عدد قطعه مورد نیاز
 642. مناقصه انجام خدمات عمومی و تخصصی اداره مخابرات شهرستان تیران / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات عمومی و تخصصی اداره مخابرات شهرستان تیران
 643. مناقصه حفر و تنقیه چاه های آب باران در سطح منطقه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه حفر و تنقیه چاه های آب باران در سطح منطقه و ...
 644. مناقصه ساخت پکیچ فلزی ، محوطه سازی و ساختمان های غیرفرآیندی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه ساخت پکیچ فلزی ، محوطه سازی و ساختمان های غیرفرآیندی نوبت دوم
 645. مزایده تعداد 4 پلاک با کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم 95.3.31 / مزایده,مزایده تعداد 4 پلاک با کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم 95.3.31
 646. مزایده اطاق زیر مایلر جکی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اطاق زیر مایلر جکی
 647. فراخوان تامین برق مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین برق مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی نوبت دوم
 648. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 470متر و زیربنای دو طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 470متر و زیربنای دو طبقه
 649. مزایده ژنراتور برق پرکینز ، کمنز و ولو 100-160 KVA .... / مزایده , مزایده ژنراتور برق پرکینز ، کمنز و ولو 100-160 KVA ....
 650. فراخوان مناقصه احداث شبکه های برق و روشنایی ناحیه کارگاهی شهرک صنعتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث شبکه های برق و روشنایی ناحیه کارگاهی شهرک صنعتی نوبت دوم
 651. مزایده واگذاری دو واحد زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد زمین مسکونی
 652. مزایده فروش تعداد 20 پلاک از اراضی تفکیکی شهرک نگین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 پلاک از اراضی تفکیکی شهرک نگین نوبت دوم
 653. مناقصه عمومی اجرای 16788 متر شبکه حفرات خالی و نصب 1700 انشعابات پراکنده -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای 16788 متر شبکه حفرات خالی و نصب 1700 انشعابات پراکنده -نوبت دوم
 654. مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ...
 655. فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روشنایی خیابانهای اصلی و فرعی فاز توسعه شهرک صنعتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روشنایی خیابانهای اصلی و فرعی فاز توسعه شهرک صنعتی نوبت دوم
 656. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405
 657. مزایده دو قطعه زمین با کاربری خدمات نمایشگاهی و اموزش عالی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با کاربری خدمات نمایشگاهی و اموزش عالی نوبت دوم
 658. مناقصه عمومی عملیات احداث پارک استعجاب- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات احداث پارک استعجاب- نوبت دوم
 659. مناقصه عمومی عملیات احداث فنس ورزشی فوتبال پارک بنی هاشمی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات احداث فنس ورزشی فوتبال پارک بنی هاشمی- نوبت دوم
 660. مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم
 661. مناقصه عمومی عملیات آسفالت، جدول ،کانیوا و سنگ مالون -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات آسفالت، جدول ،کانیوا و سنگ مالون - نوبت دوم
 662. مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه
 663. مزایده پلاک ثبتی بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار شیراز
 664. مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206
 665. مزایده ششدانگ یکباب خانه مکسونی به صورت اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مکسونی به صورت اپارتمان طبقه اول
 666. فراخوان مناقصه تهیه و تامین یک وعده غذای گرم ( ناهار ) غذاخوری نیمروزی ساختمان مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین یک وعده غذای گرم ( ناهار ) غذاخوری نیمروزی ساختمان مرکزی
 667. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ... / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ...
 668. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزانی ...
 669. مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان شهید بهشتی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان شهید بهشتی نوبت اول
 670. مناقصه تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر / آگهی مناقصه,مناقصه تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر
 671. مزایده کارگاه تیرچه بلوک متعلق به شهرداری نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده کارگاه تیرچه بلوک متعلق به شهرداری نوبت دوم
 672. مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین نوبت دوم
 673. مناقصه عملیات اجرایی موزاییک پیاده رو سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی موزاییک پیاده رو سطح شهر نوبت دوم
 674. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم
 675. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر نوبت دوم / مناقصه عملیات جدولگذاری معابر نوبت دوم
 676. مناقصه نیروی انسانی جهت نگهبانی و انتظامات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروی انسانی جهت نگهبانی و انتظامات
 677. مناقصه نوبت دوم آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت اول / مناقصه عمومی نوبت دوم , مناقصه نوبت دوم آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت اول
 678. فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی حفر یک حلقه چاه آهکی- نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم
 679. فراخوان ساخت مخازن 500 و 2*300 مترمکعبی و فنس کشی مجموعه خط محرم- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ساخت مخازن 500 و 2*300 مترمکعبی و فنس کشی مجموعه خط محرم- نوبت دوم
 680. مناقصه واگذاری امور نگهداری، حفظ و حراست فضای سبز و...95.3.31 / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور نگهداری، حفظ و حراست فضای سبز و...95.3.31
 681. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها- نوبت دوم
 682. فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری ، ساخت و نصب لتیس (قاب گذاری)، مش بندی و شاتکریت- نوبت دوم / فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری ، ساخت و نصب لتیس (قاب گذاری)، مش بندی و شاتکریت- نوبت دوم
 683. مناقصه خدمات تهیه , طبخ و توزیع غذای در بیمارستان صنعت نفت گچساران / آگهی عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات تهیه , طبخ و توزیع غذای در بیمارستان صنعت نفت گچساران
 684. مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر
 685. مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو
 686. مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری
 687. مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی
 688. مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم
 689. تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر
 690. فراخوان امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون شهری و برون شهری / آگهی فراخوان,فراخوان امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون شهری و برون شهری
 691. تجدید مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات .... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات .... نوبت دوم
 692. مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی
 693. مزایده 39 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده 39 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم نوبت دوم
 694. مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا
 695. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت اول
 696. مزایده واگذاری محل استقرار دستگاه بازی ترامپلین و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار دستگاه بازی ترامپلین و ...
 697. مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی 95.3.31 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی نوبت اول
 698. تجدید مناقصه خرید 125 عدد انواع یونیت SDH-DWDM / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 125 عدد انواع یونیت SDH-DWDM
 699. مناقصه خرید خدمات لاندری مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات لاندری مرکز آموزشی درمانی
 700. مناقصه واگذاری پایگاه سلامت رونیز / آگهی فراخوان استعلام مناقصه , مناقصه واگذاری پایگاه سلامت رونیز
 701. مزایده واگذاری به صورت اجاره مدارس نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مدارس نوبت دوم
 702. فراخوان کاهش حجم و تصدی گری دولت و ارائه خدمات بهزیستی نوبت دوم / فراخوان کاهش حجم و تصدی گری دولت و ارائه خدمات بهزیستی نوبت دوم
 703. مزایده زمین جنب درمانگاه فرهنگیان و ساختمان / مزایده,مزایده زمین جنب درمانگاه فرهنگیان و ساختمان
 704. تجدید مزایده فروش حدود 20000 پوسته کنتور آب اسقاطی - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده فروش حدود 20000 پوسته کنتور آب اسقاطی - نوبت دوم
 705. مزایده سه دستگاه تراکتور و ادوات مستهلک / مزایده, مزایده سه دستگاه تراکتور و ادوات مستهلک
 706. مزایده یک واحد مسکونی پرونده 921493 / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی پرونده 921493
 707. مزایده شامل 1300 کیسه کود مرغ / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده شامل 1300 کیسه کود مرغ
 708. مزایده یک دستگاه کفی تریلی لبه دار / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کفی تریلی لبه دار
 709. مزایده 2500 تن خاک صنعتی / آگهی مزایده,مزایده 2500 تن خاک صنعتی
 710. مزایده یک قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع شرقی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع شرقی
 711. مناقصه تکمیل ضلع شرقی خیابان شریعتی.... / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ضلع شرقی خیابان شریعتی....
 712. مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و....
 713. مناقصه بهسازی دبیرستان شبانه روزی عشایری نجابت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی دبیرستان شبانه روزی عشایری نجابت و ...
 714. مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ
 715. مزایده پلاک ثبتی 5.93546 بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5.93546 بخش هشت اهواز
 716. مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی
 717. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول
 718. تمدید مناقصه عملیات اجرایی انتقال پساب فاضلاب - تمدید / تمدید مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی انتقال پساب فاضلاب -تمدید
 719. تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات
 720. آگهی مناقصه عمومی تجهیز و تکمیل سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تجهیز و تکمیل سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی
 721. مناقصه تامین نیروی انسانی شاغل در واحدهای مختلف سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شاغل در واحدهای مختلف سازمان
 722. مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن اجتماعات و کلاسهای بالینی.... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن اجتماعات و کلاسهای بالینی....
 723. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 7 دستگاه کامیون لجن کش و 2 دستگاه کامیون جک دار 5 تن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 7 دستگاه کامیون لجن کش و 2 دستگاه کامیون جک دار 5 تن نوبت دوم
 724. مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل تجدید- نوبت دوم
 725. تجدید فراخوان نگهداری و بهره برداری از تاسیسات چاهها و اداره و قرائت و توزیع قبوض امور آبفا باغملک و ادارات تابعه / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان نگهداری و بهره برداری از تاسیسات چاهها و اداره و قرائت و توزیع قبوض امور آبفا باغملک و ادارات تابعه تجدید نوبت اول
 726. فراخوان عملیات اجرایی محوطه سازی و خیابان کشی اطراف ساختمان های دانشگاه / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات اجرایی محوطه سازی و خیابان کشی اطراف ساختمان های دانشگاه
 727. تجدید مناقصه جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی
 728. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132/33 کیلوولت جراحی یک / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132/33 کیلوولت جراحی یک
 729. مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و حادثه پرسنل / مناقصه , مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و حادثه پرسنل نوبت اول
 730. مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه نوبت دوم
 731. اصلاحیه مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان..... -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان..... اصلاحیه
 732. مناقصه حراست و نگهبانی از پستهای مختلف واحد بهره برداری / فراخوان مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی از پستهای مختلف واحد بهره برداری
 733. مناقصه اجرای عملیات حدود 40 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و.... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حدود 40 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و....
 734. مزایده چند رقبه از موقوفات شامل زمین مزروعی ، منزل مسکونی و مغازه و ... / مزایده , مزایده چند رقبه از موقوفات شامل زمین مزروعی ، منزل مسکونی و مغازه و ...
 735. تجدید مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری ؛ تعمیرات و نگهداری ، امور مشترکین .... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری ؛ تعمیرات و نگهداری ، امور مشترکین .... نوبت دوم
 736. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از رستوران و تالار ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از رستوران و تالار ... - نوبت دوم
 737. مزایده یک قطعه زمین 142متر اجرایی کلاسه 930117 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 142متر اجرایی کلاسه 930117 نوبت دوم
 738. مزایده یک دستگاه اتومبیل / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل
 739. مزایده زمین مساحت 156.92متر پرونده اجرایی 0106.95.2 نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 156.92متر پرونده اجرایی 0106.95.2 نوبت اول
 740. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی TURBOLOG- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,TURBOLOG- نوبت دوم
 741. مناقصه امورخدماتی وپشتیبانی اداره گاز / مناقصه , مناقصه امورخدماتی وپشتیبانی اداره گاز
 742. مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت ...
 743. استعلام بازدید و نگهداری از سیستم های اعلام حریق، اعلام سرقت و سیستم دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام بازدید و نگهداری از سیستم های اعلام حریق، اعلام سرقت و سیستم دوربین مدار بسته
 744. استعلام خرید سیم رانژه (06) مسی مخابراتی / استعلام, استعلام خرید سیم رانژه (06) مسی مخابراتی
 745. مناقصه اجرای عملیات مرمت پیاده روها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت پیاده روها
 746. مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار ۵۵۰ کیلو ولت آمپر-95.3.31 / مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار ۵۵۰ کیلو ولت آمپر-95.3.31
 747. مناقصه خرید کارتهای XA۶۴,ASP۶۴,DSLIO,TSTA و کابل مشترک با متعلقات / مناقصه , مناقصه خرید کارتهای XA۶۴,ASP۶۴,DSLIO,TSTA و کابل مشترک با متعلقات
 748. استعلام بهاء نگهداری شبکه کابل هوایی سوئیچ مراکز تلفن شهری / استعلام بهاء , استعلام بهاء نگهداری شبکه کابل هوایی سوئیچ مراکز تلفن شهری
 749. استعلام اجرای شبکه متوسط برق سایت دودک GSM / استعلام, استعلام اجرای شبکه متوسط برق سایت دودک GSM
 750. استعلام کارت 4 پورت / استعلام,کارت 4 پورت
 751. استعلام کارت Cisco 10000 series gigabit ethernet half height linceard carrier / استعلام,استعلام کارت Cisco 10000 series gigabit ethernet half height linceard carrier
 752. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه اول
 753. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 754. فراخوان احداث کتابخانه کامفیروز- نوبت دوم / آگهی فراخوان ,فراخوان احداث کتابخانه کامفیروز- نوبت دوم
 755. فراخوان انجام عملیات میدانی و تحلیل نیازسنجی عمومی شهروندان / فراخوان انجام عملیات میدانی و تحلیل نیازسنجی عمومی شهروندان
 756. مناقصه عملیات تکمیل نازککاری ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 4 بلوک تیپ B - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل نازککاری ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 4 بلوک تیپ B- نوبت دوم
 757. مزایده واگذاری به اجاره محلی واقع در پارک مهرشهر جهت راه اندازی مجموعه بازی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محلی واقع در پارک مهرشهر جهت راه اندازی مجموعه بازی- نوبت دوم
 758. استعلام اجرای عملیات انشعابات آب و فاضلاب و گاز کانال خیابان فردوسی / استعلام, استعلام اجرای عملیات انشعابات آب و فاضلاب و گاز کانال خیابان فردوسی
 759. مزایده اجاره محل راه اندازی ایستگاه های دوچرخه / مزایده , مزایده اجاره محل راه اندازی ایستگاه های دوچرخه
 760. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم
 761. فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار پروژه برج باغ چناران - نوبت دوم / آگهی فراخوان مشارکت,فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار پروژه برج باغ چناران- نوبت دوم
 762. مناقصه احداث پارک حاشیه ای حد فاصل بیمارستان خلیج فارس تا ورودی نیایش (حاشیه آزادی / مناقصه , مناقصه احداث پارک حاشیه ای حد فاصل بیمارستان خلیج فارس تا ورودی نیایش (حاشیه آزادی
 763. مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 35 نفر نیروی کارگری ساده به منظور انجام امورات اجرایی / مناقصه , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 35 نفر نیروی کارگری ساده به منظور انجام امورات اجرایی
 764. مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی
 765. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه CGS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه CGS
 766. مناقصه عمومی نسبت به بیمه شخص ثالث تعداد 177 دستگاه ماشین آلات سنگین ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به بیمه شخص ثالث تعداد 177 دستگاه ماشین آلات سنگین ...
 767. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 36 عدد خانه دوچرخه در سطح شهر / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 36 عدد خانه دوچرخه در سطح شهر
 768. مناقصه اجرای عملیات مرمت کانال و جدول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت کانال و جدول
 769. مناقصه انواع خازن و سکوی مربوطه / مناقصه عمومی , مناقصه انواع خازن و سکوی مربوطه
 770. مناقصه عمومی خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلو ولت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلو ولت
 771. مناقصه عمومی انواع تابلو فشار ضعیف / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انواع تابلو فشار ضعیف
 772. فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تولید فیلم های آموزشی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تولید فیلم های آموزشی- نوبت دوم
 773. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس...
 774. مناقصه خرید 9ردیف آجر نسوز شاموتی / مناقصه , مناقصه خرید 9ردیف آجر نسوز شاموتی
 775. استعلام 10ردیف نمونه استاندارد / استعلام , استعلام 10ردیف نمونه استاندارد
 776. استعلام رادیاتورختک کننده روغن مخصوص لکوموتیو / استعلام رادیاتورختک کننده روغن مخصوص لکوموتیو
 777. آگهی استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن / آگهی استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن
 778. آگهی استعلام یونیت دیجیتالی ورودی TYPE:6ES7 321-1BL00-0AA0 SIEMENS / آگهی استعلام یونیت دیجیتالی ورودی TYPE:6ES7 321-1BL00-0AA0 SIEMENS
 779. استعلام کنترل والو فولادی فلنچی / استعلام کنترل والو فولادی فلنچی
 780. استعلام چهار ردیف ترمومتر بیمتال مارک WISE / استعلام چهار ردیف ترمومتر بیمتال مارک WISE

آگهی های کامل و جامع مناقصات و مزایدات پارس نماد داده ها 95.3.30

  1. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی
  2. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی ... شهرستانهای هشترود / آگهی مناقصه,نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای هشترود و ...
  3. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی .... در سطح شهرستان خداآفرین / آگهی مناقصه, مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی .... در سطح شهرستان خداآفرین
  4. فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی 5 دستگاه هواساز و 84 دستگاه فن کوئل کاستی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی 5 دستگاه هواساز و 84 دستگاه فن کوئل کاستی
  5. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک خرم اباد
  6. فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری / فراخوان, فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری
  7. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش مراغه
  8. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه قطعه 21 تفکیکی
  9. مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه
  10. فراخوان خرید کارخانه قطعات بتنی- مرحله سوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان خرید کارخانه قطعات بتنی- مرحله سوم
  11. مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی-95.03.30 / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی-95.03.30
  12. مزایده عمومی اجاره پارکینگ عمومی بازار امام حسین / مزایده,مزایده عمومی اجاره پارکینگ عمومی بازار امام حسین
  13. مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی- نوبت دوم
  14. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات...
  15. مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم
  16. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 5 - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 5 - نوبت سوم
  17. فراخوان احداث سه کیلومتر جاده دسترسی.... / فراخوان , فراخوان احداث سه کیلومتر جاده دسترسی....
  18. مناقصه تکمیل تپه نور الشهدا / مناقصه, مناقصه تکمیل تپه نور الشهدا
  19. مناقصه ترمیم ترانشه های سطح شهر / مناقصه, مناقصه ترمیم ترانشه های سطح شهر
  20. فراخوان ساخت و نصب یک دستگاه بیلبورد به مساحت ۷۰ متر مربع و.... / فراخوان, فراخوان ساخت و نصب یک دستگاه بیلبورد به مساحت ۷۰ متر مربع و....
  21. دعوتنامه خرید کنتور / دعوتنامه خرید کنتور
  22. مزایده فروش دو قطعه زمین به صورت یک جا / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به صورت یک جا
  23. مناقصه تهیه،نصب و راه اندازی سیستم روشنایی انبارهای حکیمیه / مناقصه تهیه،نصب و راه اندازی سیستم روشنایی انبارهای حکیمیه
  24. مناقصه خرید لوله یو پی وی سی جهت پروژه های حاشیه شهر و کوثر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله یو پی وی سی جهت پروژه های حاشیه شهر و کوثر
  25. فراخوان مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور
  26. مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک پلی اتیلن ... / مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک پلی اتیلن ...
  27. مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن و ... / مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن و ...
  28. مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار / مناقصه , مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار
  29. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی / مناقصه ,مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی
  30. آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای بناب٬عجبشیر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای بناب٬عجبشیر
  31. آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای آذرشهر٬تبریزاسکو٬ / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای آذرشهر٬تبریزاسکو٬
  32. آگهی مناقصهنظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای شبستر / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای شبستر
  33. آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای هریس٬ورزقان / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای هریس٬ورزقان
  34. آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای کلیبر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای کلیبر
  35. مناقصه پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای بستان آباد٬سراب / مناقصه ,مناقصه پروژه های آبرسانی اعم ازتک روستایی و مجتمع های آبرسانی در سطح شهرستانهای بستان آباد٬سراب
  36. آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب در روستای ینگجه عباسی بستان آباد / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب در روستای ینگجه عباسی بستان آباد
  37. آگهی مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در مجتمع آبرسانی اوچ تپه / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در مجتمع آبرسانی اوچ تپه
  38. آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و مخزن در روستای مولوی کورانلو چاراویماق / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و مخزن در روستای مولوی کورانلو چاراویماق
  39. آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای خانمیر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای خانمیر
  40. مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ در مجتمع آبرسانی شهید باقری افشرد هریس95.3.30 / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ در مجتمع آبرسانی شهید باقری افشرد هریس95.3.30
  41. مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری در روستا / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری در روستا
  42. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن و شبکه / فراخوان آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن و شبکه
  43. فراخوان شناسایی خرید سامانه USSD / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی خرید سامانه USSD
  44. مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب در مجتمع / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب در مجتمع
  45. مناقصه مواد تعلیق شکن رگ سفید / مناقصه ,مناقصه مواد تعلیق شکن رگ سفید
  46. مناقصه مواد تعلیق شکن بینک / مناقصه مواد تعلیق شکن بینک
  47. مناقصه اجرای برج های روشنایی ۴۰ متری پارک کوهستان زرین شهر / مناقصه اجرای برج های روشنایی ۴۰ متری پارک کوهستان زرین شهر
  48. پنجمین جشنواره تقدیر از حامیان مصرف کنندگان فارس / پنجمین جشنواره تقدیر از حامیان مصرف کنندگان فارس
  49. مزایده حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ، ورزشی و آموزشی / مزایده , مزایده حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ، ورزشی و آموزشی
  50. تجدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های اصلی شهرداری تهران تجدید 95.3.30 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های اصلی شهرداری تهران تجدید 95.3.30
  51. مزایده انواع ماشین آلات مستعمل و ضایعاتی... / مزایده , مزایده انواع ماشین آلات مستعمل و ضایعاتی... انواع ماشین آلات مستعمل و ضایعاتی
  52. فراخوان مشارکت در اجرای پروژه تجاری و اداری شاهد / فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت در اجرای پروژه تجاری و اداری شاهد
  53. مناقصه توزیع نشریات در بین دفاتر قبول آگهی تجدید / اگهی مناقصه , مناقصه توزیع نشریات در بین دفاتر قبول آگهی تجدید
  54. مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری
  55. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 22.000 دستگاه پایانه فروش POS بیسیم / آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 22.000 دستگاه پایانه فروش POS بیسیم
  56. 95.3.30مناقصه انجام امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری 95.3.30
  57. مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر بوشهر و بنادر تابعه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر بوشهر و بنادر تابعه نوبت دوم
  58. مزایده خودروهای درجه 2 نوبت اول 95.3.30 / مزایده عمومی, مزایده خودروهای درجه 2 نوبت اول 95.3.30
  59. مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و فضای سبز سطح شهر 95.3.30 / مناقصه , مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و فضای سبز سطح شهر نوبت اول 95.3.30
  60. مناقصه خرید دو عدد مخزن فولادی ژاکت دار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو عدد مخزن فولادی ژاکت دار نوبت دوم
  61. مزایده کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل موجود در انبار مرکزی / مزایده , مزایده کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل موجود در انبار مرکزی
  62. مناقصه انجام عملیات گریت بلاست و رنگ آمیزی شناور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام عملیات گریت بلاست و رنگ آمیزی شناور
  63. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده فروش تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
  64. مناقصه خرید تعداد 842 عدد شیرآلات تاسیساتی شناور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 842 عدد شیرآلات تاسیساتی شناور
  65. مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو .... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو ....
  66. مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی / مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی
  67. آگهی مزایده فروش اقلام مکانیزه کشاورزی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش اقلام مکانیزه کشاورزی
  68. آگهی برگزاری مناقصه عمومی ساخت پکیچ فلزی ، محوطه سازی و ساختمان های غیرفرآیندی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ساخت پکیچ فلزی ، محوطه سازی و ساختمان های غیرفرآیندی
  69. مزایده ملک به شماره بایگانی پرونده 9300928 / مزایده,مزایده ملک به شماره بایگانی پرونده 9300928
  70. مزایده تمامی منزل مسکونی در خصوص کلاسه 940053 / مزایده,مزایده تمامی منزل مسکونی در خصوص کلاسه 940053
  71. مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت کلی 113.16متر / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت کلی 113.16متر
  72. مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت اصفهان
  73. مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی مخروبه / مزایده,مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی مخروبه
  74. مناقصه ولگانایز 12000 عدد گیت های چدنی شیرآلات آب 95.3.30 / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 12000 عدد گیت های چدنی شیرآلات آب 95.3.30
  75. مناقصه واگذاری انجام بیمه CPMماشین آلات ، تاسیسات.... / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری انجام بیمه CPMماشین آلات ، تاسیسات...
  76. مناقصه خرید و راته اندازی دو دستگاه چیلر جهت بیمارستان / مناقصه , مناقصه خرید و راته اندازی دو دستگاه چیلر جهت بیمارستان
  77. مناقصه خرید خدمات امور نظافت و حمل زباله های محوطه / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امور نظافت و حمل زباله های محوطه
  78. مناقصه خرید و راه اندازی چهار دستگاه هواساز جهت بیمارستان / مناقصه , مناقصه خرید و راه اندازی چهار دستگاه هواساز جهت بیمارستان
  79. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5
  80. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 423.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 423.30متر
  81. مزایده ملک مشاع ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ ملک نوبت اول
  82. مزایده ملک مساحت 21.23متر به صورت مغازه اغذیه فروشی / مزایده,مزایده ملک مساحت 21.23متر به صورت مغازه اغذیه فروشی
  83. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اپارتمان 84.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اپارتمان 84.12متر
  84. مزایده 35.50 حبه از 36 حبه از سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 35.50 حبه از 36 حبه از سه دانگ پلاک ثبتی
  85. مناقصه اجرای فاز دوم پروژه احداث ساختمان امداد ناحیه منیریه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای فاز دوم پروژه احداث ساختمان امداد ناحیه منیریه تجدید
  86. مناقصه خرید و اجرای عملیات شبکه کابل در سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و اجرای عملیات شبکه کابل در سطح استان نوبت دوم
  87. مناقصه سرویس حمل و نقل آمبولانس برون شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس حمل و نقل آمبولانس برون شهر - نوبت دوم
  88. تجدید مناقصه مشاور معین دفتر فنی مناقصه عمومی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه مشاور معین دفتر فنی مناقصه عمومی- نوبت دوم
  89. مزایده فروش انواع لوله پلی اتیلن ، کانکس ، سلیندر گاز مایع ، اجاق گاز تک شعله مستعمل و بخاری برقی مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش مال منقول , مزایده فروش انواع لوله پلی اتیلن ، کانکس ، سلیندر گاز مایع ، اجاق گاز تک شعله مستعمل و بخاری برقی مستعمل نوبت دوم
  90. مزایده پلاک ثبتی به شماره 2106.363 به شماره بایگانی پرونده 940166 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2106.363 به شماره بایگانی پرونده 940166
  91. مزایده پلاک ثبتی شماره 2114.739 پرونده 870058 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2114.739 پرونده 870058
  92. ارزیابی کیفی سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت سیرجان- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت سیرجان- نوبت دوم
  93. آگهی مزایده وسائط نقلیه / آگهی مزایده وسائط نقلیه
  94. مزایده فروش خودروی وانت بارکش (زامیاد) / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده فروش خودروی وانت بارکش (زامیاد)
  95. ارزیابی کیفی مناقصه احداث، ترمیم و جمع آوری 47 باب پل بتنی و فلزی روی خطوط لوله نفت و گاز... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه احداث، ترمیم و جمع آوری 47 باب پل بتنی و فلزی روی خطوط لوله نفت و گاز... نوبت دوم
  96. مناقصه خرید , نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیگ آبگرم .... / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو آبی و 2 دستگاه برج خنک کننده
  97. مزایده یک قطعه زمین 605متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 605متر نوبت دوم
  98. مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تولیدی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تولیدی تجاری نوبت دوم
  99. مزایده فروش یک قطعه زمین جمعه بازار مساحت 6814.8متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین جمعه بازار مساحت 6814.8متر
  100. مزایده مقدار 1119متر از پلاک سیصد و هفتاد فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده مقدار 1119متر از پلاک سیصد و هفتاد فرعی از یک اصلی
  101. فراخوان ارزیابی کیفی RFQ انتخاب مشاور برای مطالعه و طراحی طرح ترافیکی شهر / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی RFQ انتخاب مشاور برای مطالعه و طراحی طرح ترافیکی شهر
  102. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج
  103. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 86 مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 86 مرحله دوم
  104. مزایده عمومی اجاره یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی اجاره یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم
  105. مزایده عمومی اجاره یک دستگاه نیسان دهیاری کهنه جلگه نوبت دوم / مزایده عمومی اجاره یک دستگاه نیسان دهیاری کهنه جلگه نوبت دوم
  106. مزایده ششدانگ ملک مسکونی در قبال پرونده اجرایی 940214 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی در قبال پرونده اجرایی 940214
  107. مزایده یک دستگاه واحد مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد مسکونی دو طبقه
  108. مزایده فروش یک دستگاه تانکر سوخت باربر / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تانکر سوخت باربر
  109. مزایده یک واحد تجاری طبقه همکف / مزایده,مزایده یک واحد تجاری طبقه همکف
  110. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند قرمز / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند قرمز
  111. مناقصه بهره برداری ، تعمیر، مراقبت و نگهداری از تاسیسات ایستگاه پمپاژ تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، تعمیر، مراقبت و نگهداری از تاسیسات ایستگاه پمپاژ تجدید
  112. مناقصه خرید تجهیزات DLC-30 نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات DLC-30 نوبت دوم
  113. مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری تاسیسات برق و مکانیک اماکن و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری تاسیسات برق و مکانیک اماکن و ...نوبت دوم
  114. آگهی فراخوان ارزیابی فرآیند انتخاب عامل استانی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری / آگهی فراخوان ارزیابی , ارزیابی فرآیند انتخاب عامل استانی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری
  115. آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه
  116. مزایده اپارتمان در پرونده کلاسه 950397 اموال غیرمنقول دارای سند رسمی / مزایده,مزایده اپارتمان در پرونده کلاسه 950397 اموال غیرمنقول دارای سند رسمی
  117. مزایده پژو پارس تیپ 1386 دو گانه سوز / مزایده,مزایده پژو پارس تیپ 1386 دو گانه سوز
  118. مزایده تعداد سه فقره املاک و اموال مازاد بر نیاز و یک فروند لنج باری / مزایده,مزایده تعداد سه فقره املاک و اموال مازاد بر نیاز و یک فروند لنج باری
  119. مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت های نیروی برق .... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت های نیروی برق ....
  120. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری
  121. مناقصه خرید مصالح سنگی شهر بندر امام خمینی (ره) / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح سنگی شهر بندر امام خمینی (ره)
  122. مزایده پنجاه و هفت 57 باب مغازه نوبت چهارم / مزایده , مزایده پنجاه و هفت 57 باب مغازه نوبت چهارم
  123. مناقصه عملیات خاکی تا حد بستر خیابان های شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خاکی تا حد بستر خیابان های شهرک صنعتی نوبت دوم
  124. مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت / مزایده ( حراج حضوری ) , مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت
  125. مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز نوبت دوم
  126. فراخوان تجدید مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری تجدید نوبت دوم
  127. فراخوان مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های / آگهی فراخوان مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های نوبت اول
  128. فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، اجراء بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی در بندر سیراف / فراخوان , فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، اجراء بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی در بندر سیراف نوبت اول
  129. مزایده فروش زمین به متراژ بیست و چهار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین به متراژ بیست و چهار متر نوبت دوم
  130. فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن نوبت دوم
  131. مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش .... - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش .... - نوبت دوم
  132. مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات 27 ایستگاه راه آهن شمالشرق -نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست ,مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات 27 ایستگاه راه آهن شمالشرق -نوبت دوم
  133. مناقصه نگهداری تلفن های همگانی کارتی و رایگان و فروش کارت اعتباری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری تلفن های همگانی کارتی و رایگان و فروش کارت اعتباری
  134. مناقصه بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهداء کنندگان و مصرف کنندگان خون و محصولات خونی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهداء کنندگان و مصرف کنندگان خون و محصولات خونی تجدید
  135. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش یک مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش یک مرحله دوم
  136. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا
  137. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 940612 مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 940612 مرحله دوم
  138. مناقصه خدمات نقشه برداری رودخانه های دامن - بمپور و ایرندگان / مناقصه, مناقصه خدمات نقشه برداری رودخانه های دامن - بمپور و ایرندگان
  139. مزایده سه دانگ و 552.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 552.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
  140. مزایده ششدانگ اپارتمان اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اموال منقول و غیرمنقول
  141. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99/ولایات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99/ولایات
  142. مزایده دو دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی / مزایده, مزایده دو دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی
  143. مناقصه طراحی - خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور
  144. مناقصه تعدادی خودرو (پراید ، وانت مزدا دوکابین، پژو 405 و مینی بوس.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعدادی خودرو (پراید ، وانت مزدا دوکابین، پژو 405 و مینی بوس....
  145. فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات / فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات
  146. مناقصه دستگاههای تردد شمار شمال و جنوب استان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دستگاههای تردد شمار شمال و جنوب استان -نوبت دوم
  147. مناقصه انجام امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری
  148. مناقصه خرید دستگاه های مدیریت انرژی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید دستگاه های مدیریت انرژی - نوبت دوم
  149. خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز -نوبت دوم / آگهی مناقصه خرید , خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز - نوبت دوم
  150. مزایده اقلام اسقاط و مازاد (نو ) / آگهی مزایده ,مزایده اقلام اسقاط و مازاد (نو )
  151. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه...
  152. فراخوان احداث کتابخانه کامفیروز / آگهی فراخوان ,فراخوان احداث کتابخانه کامفیروز
  153. مزایده خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس
  154. مزایده ششدانگ اپارتمان با ششدانگ پارکینگ / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با ششدانگ پارکینگ
  155. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی بلوک طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی بلوک طبقه سه
  156. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شرق زیرزمین مساحت 256.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شرق زیرزمین مساحت 256.60متر
  157. مزایده مقدار دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه
  158. تجدید مزایده فروش ماشین آلات از رده خارج و اسقاط -نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش ماشین آلات از رده خارج و اسقاط - نوبت دوم
  159. مزایده خودرو پراید سفید رنگ / مزایده,مزایده خودرو پراید سفید رنگ
  160. مناقصه انتخاب تامین کنندگان واجد شرایط جهت ملزومات بسته بندی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب تامین کنندگان واجد شرایط جهت ملزومات بسته بندی
  161. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات...
  162. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس
  163. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو در اختیار / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو در اختیار
  164. مناقصه خشکشوئی البسه کارکنان -95.3.30 / مناقصه ,مناقصه خشکشوئی البسه کارکنان -95.3.30
  165. مزایده محصولات دامپروری - 95.3.30 / مزایده,محصولات دامپروری -95.3.30
  166. مناقصه پروژه خاکبرداری، زیرسازی، جدول گذاری ....- مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه خاکبرداری، زیرسازی، جدول گذاری ....- مرحله اول نوبت دوم
  167. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای کارهای باقیمانده عملیات ساختمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای کارهای باقیمانده عملیات ساختمانی - نوبت دوم
  168. مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، امور آبدارخانه و باغبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، امور آبدارخانه و باغبانی نوبت دوم
  169. مزایده فروش محصولات سردرختی باغات / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات سردرختی باغات
  170. مزایده اپارتمان مسکونی دو خوابه بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی دو خوابه بخش 5 اصفهان
  171. مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 36017 فرعی از 2395 اصلی بخش ده / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 36017 فرعی از 2395 اصلی بخش ده
  172. مناقصه خرید 390 عدد هارد دیسک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 390 عدد هارد دیسک
  173. مزایده فروش دام مازاد / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام مازاد
  174. مناقصات پروژه راهسازی چشمه خان - چمن بید... / آگهی مناقصات , مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مصالح خاکی....
  175. مناقصه اجرای پروژه کارخانه گندله سازی / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه کارخانه گندله سازی
  176. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم آزاد راه تبریز ارومیه .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم آزاد راه تبریز ارومیه ....
  177. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی قطعه چهارم آزاد راه مراغه - هشترود .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم آزاد راه تبریز ارومیه ....
  178. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه سوم آزادراه مراغه - هشترود / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه سوم آزادراه مراغه - هشترود
  179. فراخوان مناقصه احداث تونل های قطعه سوم آزادراه همت - کرج / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث تونل های قطعه سوم آزادراه همت - کرج
  180. آگهی فراخوان سرمایه گذار احداث استخر و شهربازی سرپوشیده - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی فراخوان سرمایه گذار ،آگهی فراخوان سرمایه گذار احداث استخر و شهربازی سرپوشیده - مرحله دوم نوبت دوم
  181. مزایده فروش ملک مشاع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع نوبت سوم
  182. مناقصه نوسازی بخش های مختلف خام کارخانه .... / آگهی مناقصه , مناقصه نوسازی بخش های مختلف خام کارخانه ....
  183. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مسافر در ناوگان / مناقصه, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مسافر در ناوگان
  184. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت
  185. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت بازنگری مطالعات HAZOP و SIL / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت بازنگری مطالعات HAZOP و SIL
  186. تجدید مزایده واگذاری تلویزیون شهری LED (ابعاد 4M×6M - ارتفاع 4 متر - دات پیچ 12) جهت تبلیغات محیطی - نوبت دوم / تجدید مزایده و مزایده واگذاری تلویزیون شهری LED (ابعاد 4M×6M - ارتفاع 4 متر - دات پیچ 12) جهت تبلیغات محیطی - نوبت دوم
  187. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو آبی و 2 دستگاه برج خنک کننده / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو آبی و 2 دستگاه برج خنک کننده
  188. مناقصه نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه، باغبانی و نگهداری فضای سبز -95.03.30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه، باغبانی و نگهداری فضای سبز - 95.03.30
  189. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی
  190. مناقصه نسبت به زیرسازی , بهسازی , جدول گذاری , پیاده روسازی ...نوبت دوم / مناقصه نسبت به زیرسازی , بهسازی , جدول گذاری , پیاده روسازی ...نوبت دوم
  191. مناقصه واگذاری بخشی از امور مربوطه به خدمات گروه پرستاری ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور مربوطه به خدمات گروه پرستاری ...
  192. مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ( نگهبانی ) مرکز آموزشی درمانی , ... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ( نگهبانی ) مرکز آموزشی درمانی , ...
  193. مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل - نوبت دوم
  194. فراخوان جهت انجام خدمات مطالعان پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی / فراخوان جهت انجام خدمات مطالعان پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی
  195. فراخوان ارایه پیشنهاد و طرح کارت هوشمند دانشگاهی / فراخوان ارایه پیشنهاد و طرح کارت هوشمند دانشگاهی
  196. مزایده محل بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده محل بوفه دانشجویی
  197. مزایده محل انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده محل انتشارات دانشجویی
  198. مزایده محل خوابگاه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده محل خوابگاه دانشجویی
  199. مزایده فروش ملک در اجرای مفاد دادنامه 8809972180400328 / مزایده,مزایده فروش ملک در اجرای مفاد دادنامه 8809972180400328
  200. مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان ایران ایرانشهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان ایران ایرانشهر
  201. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی کاربری مسکونی تجاری
  202. آگهی مناقصه عمومی ساماندهی بستر رودخانه ابهر رود ناحیه 4 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ساماندهی بستر رودخانه ابهر رود ناحیه 4 - نوبت دوم
  203. آگهی مناقصه عمومی تکمیل ادامه سالن آمفی تئاتر و سینما خانواده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تکمیل ادامه سالن آمفی تئاتر و سینما خانواده - نوبت دوم
  204. آگهی مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر -نوبت دوم
  205. مناقصه احداث و ایجاد فضای سبز داخل قوبی چای - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و ایجاد فضای سبز داخل قوبی چای -نوبت دوم
  206. مناقصه اجرای آسفالت معابر و خیابان های سطح - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر و خیابان های سطح - نوبت دوم
  207. مناقصه ,مناقصه انجام تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری ، ترمیم و واکاری فضای سبز -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری ، ترمیم و واگذاری فضای سبز ... - نوبت دوم
  208. آگهی مزایده واگذاری غرفه های (بازار روز)- نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری غرفه های (بازار روز)- نوبت دوم
  209. مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ...
  210. مناقصه اجرای عملیات احداث پروژه های پانسیون پزشکان و اورژانس شهری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث پروژه های پانسیون پزشکان و اورژانس شهری
  211. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان مسکونی قریه میگون رودبار قصران / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان مسکونی قریه میگون رودبار قصران
  212. مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری جهت خدمات رفاهی / مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری جهت خدمات رفاهی
  213. آگهی مناقصه عمومی تامین پهنای باند اینترنت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین پهنای باند اینترنت- نوبت دوم
  214. مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت هفتم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت هفتم
  215. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی- نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی- نوبت دوم
  216. فراخوان اصلاح سرویس و تعویض کنتورهای تک و سه فاز..... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان اصلاح سرویس و تعویض کنتورهای تک و سه فاز.....
  217. تجدید مناقصه جابجایی تاسیسات شبکه فشار متوسط برق- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جابجایی تاسیسات شبکه فشار متوسط برق- نوبت دوم
  218. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی شهرستان کرمانشاه- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی شهرستان کرمانشاه- نوبت دوم
  219. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سوئیت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سوئیت
  220. مناقصه ساخت ایمپلر و اسلیو و نصب روی روتور کمپرسورهای گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت ایمپلر و اسلیو و نصب روی روتور کمپرسورهای گاز- نوبت دوم
  221. مناقصه عمومی عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر - چاپ دوم
  222. مزایده عمومی واگذاری مکان بازار روز چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری مکان بازار روز چاپ دوم
  223. مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر
  224. مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی
  225. مناقصه برق رسانی 20KV ایست و بازرسی پل / فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه برق رسانی 20KV ایست و بازرسی پل
  226. ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت بروش اسمز معکوس / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت بروش اسمز معکوس نوبت اول
  227. تجدید مناقصه اجرای تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم
  228. فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی مرحله دوم / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی مرحله دوم
  229. مناقصه مقدار 1500 تن کنجاله کلزا نوبت اول 95.3.30 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه مقدار 1500 تن کنجاله کلزا 95.3.30
  230. تجدید مناقصه پروژه عمرانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه عمرانی تجدید نوبت دوم
  231. مناقصه خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام / فراخوان عمومی , فراخوان خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام
  232. مزایده یکباب ساختمان فاقد سند رسمی با مساحت 106متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان فاقد سند رسمی با مساحت 106متر
  233. مناقصه خرید - نصب و راه اندازی دودستگاه چیلر اسکرو / مناقصه , مناقصه خرید - نصب و راه اندازی دودستگاه چیلر اسکرو
  234. فراخوان واگذاری واحدهای اتفاقات و عملیات شهرستان های تابعه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان واگذاری واحدهای اتفاقات و عملیات شهرستان های تابعه
  235. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل ورق ضایعاتی، آهن ورق های خارجی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل ورق ضایعاتی، آهن ورق های خارجی و ...
  236. مناقصه خدمات حراست / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات حراست
  237. فراخوان عمومی طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی / فراخوان عمومی ,فراخوان طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی
  238. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکارن جهت استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تجدید نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکارن جهت استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تجدید نوبت دوم
  239. فراخوان خرید 62 دستگاه دی وی آر هیبریدی جهت دوربین های مداربسته شعب خود / آگهی فراخوان ، فراخوان خرید 62 دستگاه دی وی آر هیبریدی جهت دوربین های مداربسته شعب خود
  240. مناقصه خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... پالایشگاه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... پالایشگاه چهارم نوبت دوم
  241. مناقصه تعمیر و سرویس تعداد 3 دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه,مناقصه تعمیر و سرویس تعداد 3 دستگاه دیزل ژنراتور
  242. مناقصه آبرسانی به مجتمع پرسه سو شهرستان راز و جرگلان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه آبرسانی به مجتمع پرسه سو شهرستان راز و جرگلان
  243. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
  244. مناقصه اجرای زیرگذر خط راه آهن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرگذر خط راه آهن
  245. مزایده فروش خودروهای فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده
  246. مزایده فروش واحد تولیدی 95.3.30 / مزایده,مزایده فروش واحد تولیدی 95.3.30
  247. فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری کارگاه تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری کارگاه تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین...
  248. شناسایی پیمانکار جهت مطالعات کارسنجی و زمان سنجی خطوط تولید و مظروف سازی محصولات مجتمع های تولیدی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت مطالعات کارسنجی و زمان سنجی خطوط تولید و مظروف سازی محصولات مجتمع های تولیدی
  249. مناقصه خریداری انواع کیسه قندی و شکری .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع کیسه قندی و شکری .... نوبت دوم
  250. مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم
  251. مناقصه انجام عملیات تعمیر ، نگهداری و آماده بکاری پاتیلها ، تاندیش ها ، شل و سقف کوره های شرکت فولاد هرمزگان جنوب / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات تعمیر ، نگهداری و آماده بکاری پاتیلها ، تاندیش ها ، شل و سقف کوره های شرکت فولاد هرمزگان جنوب
  252. مناقصه خرید 5 نوع تجهیزات خودروی سنگین و لوازم آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 5 نوع تجهیزات خودروی سنگین و لوازم آتش نشانی
  253. مزایده فروش محصول عناب سردرختی و تعداد 5 دستگاه تراکتور فرگوسن 285 و یکدستگاه تراکتور گلدونی ، آهن آلات ... / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول عناب سردرختی و تعداد 5 دستگاه تراکتور فرگوسن 285 و یکدستگاه تراکتور گلدونی ، آهن آلات ...
  254. مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان
  255. مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه
  256. مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات
  257. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه امورهای بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه امورهای بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق نوبت دوم
  258. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا
  259. مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک.. نوبت دوم
  260. فراخوان تهیه ، حمل ، نصب و تحویل کلیه ادوات و ملزومات مورد نیاز زمین چمن استادیوم ورزشی / فراخوان , فراخوان تهیه ، حمل ، نصب و تحویل کلیه ادوات و ملزومات مورد نیاز زمین چمن استادیوم ورزشی
  261. مزایده ششدانگ پلاک بخش یک شرق بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش یک شرق بابل
  262. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
  263. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک اردبیل
  264. مزایده فروش مقدار 100 تن اتصالات زیر 3 اینچ فولادی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 100 تن اتصالات زیر 3 اینچ فولادی- نوبت دوم
  265. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی
  266. مزایده دو دانگ مشاع از یکباب ساختمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از یکباب ساختمان
  267. مزایده فروش 35 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 35 دستگاه خودرو
  268. مناقصه احداث مرکز فرهنگی گلزار شهدای خورموج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مرکز فرهنگی گلزار شهدای خورموج
  269. مزایده اجاره 4 باب غرفه حمل و نقلی واقع در فاز 2 پایانه کالای استان تهران 95.3.30 / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره 4 باب غرفه حمل و نقلی واقع در فاز 2 پایانه کالای استان تهران 95.3.30
  270. مناقصه اجاره 51 دستگاه انواع خودرو / مناقصه, مناقصه اجاره 51 دستگاه انواع خودرو
  271. مزایده واگذاری اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اماکن ورزشی
  272. مزایده یک دانگ و دو سوم دانگ مشاع به استثنا بها ثمینه اعیانی از هر یک از ششدانگ پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و دو سوم دانگ مشاع به استثنا بها ثمینه اعیانی از هر یک از ششدانگ پلاکهای ثبتی
  273. مزایده سرقفلی مغازه بخش نه مشهد نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش نه مشهد نوبت دوم
  274. مزایده عرصه ششدانگ یکباب خانه بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده عرصه ششدانگ یکباب خانه بخش هشت قزوین
  275. مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری
  276. مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب واقع در شهرستان ثلاث باباخانی تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب واقع در شهرستان ثلاث باباخانی تجدید - نوبت دوم
  277. تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر / آگهی تجدید تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر
  278. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان قطعه 24 و 23 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان قطعه 24 و 23 تفکیکی
  279. مزایده ششدانگ عرصه واعیان اپارتمان بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان اپارتمان بخش 5 قزوین
  280. مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان وضعیت خاص مطلق / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان وضعیت خاص مطلق
  281. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان
  282. فراخوان ساندویچ پانل سقفی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ساندویچ پانل سقفی - نوبت دوم
  283. مزایده مقدار 8 و چهار پنجم سهم مشاع از 44 و دو دهم سهم مشاع با اموال / مزایده,مزایده مقدار 8 و چهار پنجم سهم مشاع از 44 و دو دهم سهم مشاع با اموال
  284. مزایده 4 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی طبقه همکف / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی طبقه همکف
  285. مزایده پلاک ثبت شده باقی مانده یک فرعی بخش دو یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده باقی مانده یک فرعی بخش دو یزد
  286. مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت یک هکتار نوبت اول
  287. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت هشتاد و هشت متر
  288. مزایده یک دستگاه سپراتور / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور جلسه اول
  289. تجدید مناقصه64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND نوبت دوم
  290. مزایده یک قطعه عرصه مسکونی کلاسه 940521 / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی کلاسه 940521
  291. مزایده عرصه به مساحت 116متر فاقد سند و اعیان منزل مسکونی 71متر / مزایده,مزایده عرصه به مساحت 116متر فاقد سند و اعیان منزل مسکونی 71متر
  292. مزایده 20 کارتن هر کارتن 50 عدد لامپ کم مصرف 24 وات آفتابی / مزایده , مزایده 20 کارتن هر کارتن 50 عدد لامپ کم مصرف 24 وات آفتابی نوبت ا ول
  293. مزایده یکقطعه زمین باغ مرکبات مرحله دوم / مزایده,مزایده یکقطعه زمین باغ مرکبات مرحله دوم
  294. مزایده یک دانگ مشاع از پلاک بخش دو اهواز / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک بخش دو اهواز
  295. مزایده میزان 12 هزارم سهم مشاع از تمامیت ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 12 هزارم سهم مشاع از تمامیت ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی
  296. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو gix2000 مدل 81 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو gix2000 مدل 81
  297. مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 نقره ای
  298. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
  299. مزایده زمین کشاورزی 4360مترمربع و اعیان چهل متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی 4360مترمربع و اعیان چهل متر مرحله اول
  300. مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7 / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7
  301. مزایده فروش اینورتور جوشکاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اینورتور جوشکاری و ...
  302. مزایده سنگ تراورتن / آگهی مزایده, مزایده سنگ تراورتن
  303. مزایده منزل مسکونی به مساحت 105متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 105متر مرحله دوم
  304. مزایده ششدانگ اپارتمان با مساحت مفید 170.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با مساحت مفید 170.10متر
  305. مزایده کارگاه به مساحت 112.5متر / مزایده,مزایده کارگاه به مساحت 112.5متر
  306. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 302.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 302.25متر نوبت اول
  307. مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان نوبت اول
  308. مزایده ده درصد از یک دانگ از ششدانگ ملک به صورت اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده ده درصد از یک دانگ از ششدانگ ملک به صورت اپارتمان نوبت اول
  309. مزایده ملک منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول
  310. مناقصه پیاده روسازی با پازل نابینایان و ساده رنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی با پازل نابینایان و ساده رنگی
  311. فراخوان عمومی خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب / فراخوان عمومی ,فراخوان خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب
  312. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه هشتم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه هشتم
  313. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه ش/3-21232 (8900775) / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه ش/3-21232 (8900775)
  314. مزایده ششدانگ یکباب خانه با اعیان 501.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با اعیان 501.58متر
  315. مزایده یکباب خانه بخش 21 حوزه ثبت ملک پارس اباد / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 21 حوزه ثبت ملک پارس اباد
  316. مزایده یک قطعه زمین زراعی به صورت قولنامه دستی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به صورت قولنامه دستی نوبت دوم
  317. مناقصه انجام عملیات راهبری، نگهداری ، مراقبت و تعمیرات تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات راهبری، نگهداری ، مراقبت و تعمیرات تاسیسات
  318. مزایده فروش سردرختی - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش سردرختی - نوبت دوم
  319. مناقصه تهیه و اجرای هندریل پروژه سدسازی / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای هندریل پروژه سدسازی
  320. مناقصه ترانسمیتر فشار / مناقصه ,مناقصه ترانسمیتر فشار
  321. استعلام گیج ... / استعلام , استعلام گیج ...
  322. مناقصه برد / مناقصه ,مناقصه برد
  323. استعلام شیر فلکه فلنچ دار / استعلام, استعلام شیر فلکه فلنچ دار
  324. مناقصه تجهیز مجتمع های دامپروری به سیستم های سرمایشی و تهویه / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تجهیز مجتمع های دامپروری به سیستم های سرمایشی و تهویه
  325. استعلام شیر فلکه فلنچ دار / استعلام, استعلام شیر فلکه فلنچ دار
  326. استعلام سیمان سیاه / استعلام , استعلام سیمان سیاه
  327. استعلام فیوز / استعلام , استعلام فیوز
  328. استعلام لوله فاضلاب و ... / استعلام, استعلام لوله فاضلاب و ...
  329. استعلام سنگ پله و ... / استعلام,استعلام سنگ پله و ...
  330. استعلام سنگ تراورتن سفید و شکلاتی و ... / استعلام, استعلام سنگ تراورتن سفید و شکلاتی و ...
  331. استعلام فوم درجه یک / استعلام,استعلام فوم درجه یک
  332. استعلام آجرگری کوار 170 تن / استعلام, استعلام آجرگری کوار 170 تن
  333. استعلام کابل و ... / استعلام, استعلام کابل و ...
  334. استعلام کاغذ A4 هشتاد گرمی درجه یک / استعلام , استعلام کاغذ A4 هشتاد گرمی درجه یک
  335. استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام خرید الکتروپمپ شناور
  336. استعلام اسکنر مدل KODAK 2800I / استعلام,استعلام اسکنر مدل KODAK 2800I
  337. استعلام آنتی ویروس کاسپارسکی تحت شبکه / استعلام , استعلام آنتی ویروس کاسپارسکی تحت شبکه
  338. استعلام دستگاه ALL IN ONE مدل AE203-i5 1TB / استعلام , استعلام دستگاه ALL IN ONE مدل AE203-i5 1TB
  339. استعلام خرید تجهیزات آشپزخانه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آشپزخانه
  340. استعلام رزبری پای 3 / استعلام , استعلام رزبری پای 3
  341. مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، لاشه های سرزده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، لاشه های سرزده و حذف زنده اضطراری
  342. استعلام نیاز به تامین کنندگان قند و چای / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان قند و چای
  343. استعلام تابلو راه انداز سه فاز 185 کیلووات / آگهی استعلام , استعلام تابلو راه انداز سه فاز 185 کیلووات
  344. استعلام تهیه پوشه پلاستیکی و زونکن پومر / استعلام , استعلام تهیه پوشه پلاستیکی و زونکن پومر
  345. استعلام کابینت سانترال / استعلام,استعلام کابینت سانترال
  346. استعلام چاپگر لیبل با مواد مصرفی / استعلام , استعلام چاپگر لیبل با مواد مصرفی
  347. استعلام روغن موتور دیزلی SAE 15W40 / استعلام, استعلام روغن موتور دیزلی SAE 15W40
  348. استعلام چاپگر لیزری مدل p2035 نام تجارتی HP / استعلام, استعلام چاپگر لیزری مدل p2035 نام تجارتی HP
  349. مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه - تجدید
  350. استعلام ذخیره سازی Tandberg DPS- / استعلام,استعلام ذخیره سازی Tandberg DPS-
  351. استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور 200kva / استعلام, استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور 200kva
  352. استعلام قند در بسته های 450 گرمی / استعلام, استعلام قند در بسته های 450 گرمی
  353. استعلام سکسیونر هوای قابل قطع زیر بار گازی / استعلام, استعلام سکسیونر هوای قابل قطع زیر بار گازی
  354. استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل / استعلام, استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل
  355. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
  356. استعلام نیاز به تامین کنندگان سطح سنج عمق و کف یاب / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان سطح سنج عمق و کف یاب
  357. استعلام نیاز به تامین کنندگان سویچ شبکه کامپیوتر / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان سویچ شبکه کامپیوتر
  358. استعلام تهیه دستمال کاغذی / استعلام, استعلام تهیه دستمال کاغذی
  359. اصلاحیه مزایده کلاسه 940058 فروش 1474متر مربع از اراضی- اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,کلاسه 940058 فروش 1474متر مربع از اراضی -اصلاحیه
  360. استعلام تهیه لوازم اداری / استعلام, استعلام تهیه لوازم اداری
  361. استعلا م تهیه لوازم التحریر / استعلام, استعلام تهیه لوازم التحریر
  362. استعلام میل گرد نمره 16 تیپ A3 / استعلام , استعلام میل گرد نمره 16 تیپ A3
  363. استعلام خرید کابلهای ارتباطی جهت استفاده در دیسک هیتاچی / استعلام , استعلام خرید کابلهای ارتباطی جهت استفاده در دیسک هیتاچی
  364. استعلام خرید 2 دستگاه ماژول UPS با توان 50KVA / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه ماژول UPS با توان 50KVA
  365. استعلام سنگ سیرجان / استعلام , استعلام سنگ سیرجان
  366. مناقصه اجرای خط لوله دفع آب های سطحی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط لوله دفع آب های سطحی - مرحله دوم نوبت دوم
  367. استعلام میکروسکوپ اینورت SUNNY ICX 40A / استعلام , استعلام میکروسکوپ اینورت SUNNY ICX 40A
  368. استعلام پراپ کپنوگراف main stream قرارگیری مستقیم در مسیر تنفسی بیمار از طریق آدابتور / استعلام , استعلام پراپ کپنوگراف main stream قرارگیری مستقیم در مسیر تنفسی بیمار از طریق آدابتور
  369. استعلام داکت اسپیلت سرد و گرم مارک مدیا به ظرفیت 24000btu/hr / استعلام , استعلام داکت اسپیلت سرد و گرم مارک مدیا به ظرفیت 24000btu/hr
  370. استعلام برد اصلی D.V.R پاناسونیک 16H.D مدل wj-hd 716 / استعلام , استعلام برد اصلی D.V.R پاناسونیک 16H.D مدل wj-hd 716
  371. استعلام پرینتر لیزری HPM603N / استعلام , استعلام پرینتر لیزری HPM603N
  372. استعلام دستگاه صدور آنی کارت / استعلام , استعلام دستگاه صدور آنی کارت
  373. استعلام چاپگر لیزری / استعلام , استعلام چاپگر لیزری
  374. مناقصه احداث پروژه مسکونی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پروژه مسکونی
  375. مناقصه خرید لوله یو پی وی سی / مناقصه,مناقصه خرید لوله یو پی وی سی
  376. مزایده تزریقات و پانسمان بیمارستان امام ره کوهدشت / مزایده تزریقات و پانسمان بیمارستان امام ره کوهدشت
  377. استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام,استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام
  378. استعلام تخت دوطبقه با قوطی 4*4 و کف توری اهنی / استعلام, استعلام تخت دوطبقه با قوطی 4*4 و کف توری اهنی
  379. استعلام خرید سرور / استعلام,استعلام خرید سرور
  380. استعلام تلویزیون 60 اینچ LED / استعلام,استعلام تلویزیون 60 اینچ LED
  381. استعلام صندلی کلاسیک / استعلام, استعلام صندلی کلاسیک
  382. استعلام صندلی آموزشی با دسته تحریر / استعلام, استعلام صندلی آموزشی با دسته تحریر
  383. استعلام خرید مواد و تجهیزات-95.03.30 / استعلام , استعلام خرید مواد و تجهیزات-95.03.30
  384. استعلام قطعات دستگاه حباب ساز / استعلام, استعلام قطعات دستگاه حباب ساز
  385. استعلام مجموعه کیبرد و ماوس / استعلام, استعلام مجموعه کیبرد و ماوس
  386. استعلام مخزن 10000 آب / استعلام, استعلام مخزن 10000 آب
  387. استعلام دستگاه منگنه / استعلام, استعلام دستگاه منگنه
  388. استعلام چای شکسته ممتاز / استعلام,استعلام چای شکسته ممتاز
  389. استعلام کیس رایانه و ... / استعلام, استعلام کیس رایانه و ...
  390. استعلام سرامیک 50*50 درجه یک 300 مترمربع / استعلام, استعلام سرامیک 50*50 درجه یک 300 مترمربع
  391. استعلام لیفتراک برقی 2 تنی / استعلام , استعلام لیفتراک برقی 2 تنی
  392. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم
  393. مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافتی و منشیگری بیمارستان جدیدالاتاسیس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافتی و منشیگری بیمارستان جدیدالاتاسیس
  394. مزایده فروش واحدهای اداری و یک قطعه زمین تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش واحدهای اداری و یک قطعه زمین تجاری مسکونی
  395. تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد تجدید نوبت دوم
  396. مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع برق جهت توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق روستایی / مناقصه , مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع برق جهت توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق روستایی نوبت اول
  397. مناقصه گابیون بندی، دیوارکشی و تغییرات ایستگاه TBS و تکمیل باقیمانده شبکه و علمک پراکنده نوبت دوم / مناقصه, مناقصه گابیون بندی، دیوارکشی و تغییرات ایستگاه TBS و تکمیل باقیمانده شبکه و علمک پراکنده نوبت دوم
  398. مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب نوبت دوم
  399. مزایده نسبت به واگذاری املاک / مزایده نسبت به واگذاری املاک
  400. مزایده یک دستگاه میکسر چهار سیلندر / مزایده یک دستگاه میکسر چهار سیلندر
  401. مزایده بشکه 220 لیتری 400 عدد / مزایده بشکه 220 لیتری 400 عدد
  402. مناقصه واگذاری پشتیبانی شبکه داخلی، ارتباط مراکز با شبکه ملی سلامت / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پشتیبانی شبکه داخلی، ارتباط مراکز با شبکه ملی سلامت
  403. مزایده یکدستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده,مزایده یکدستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین
  404. مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس
  405. مناقصه علوفه باشگاه سوارکاری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه علوفه باشگاه سوارکاری نوبت دوم
  406. مزایده یک دستگاه لیفتراک / مزایده یک دستگاه لیفتراک
  407. مناقصه نصب اتصال عایقی ، باند باکس و ارتینگ ایستگاه های تقلیل فشار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب اتصال عایقی ، باند باکس و ارتینگ ایستگاه های تقلیل فشار - نوبت دوم
  408. مناقصه جدولگذاری و کفسازی فاز یک پارک 14 هکتاری -نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری و کفسازی فاز یک پارک 14 هکتاری -نوبت دوم
  409. مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی - نوبت دوم / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی - نوبت دوم
  410. مزایده فروش خودرو پراید مدل 85 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید مدل 85 نوبت دوم
  411. مزایده قسمتی از فضای پارک شقایق در جهت فضای آموزشی و بازی کودکان / آگهی مزایده , مزایده قسمتی از فضای پارک شقایق در جهت فضای آموزشی و بازی کودکان
  412. مزایده مقداری ضایعاتی از قبیل آهن آلات ، صندلی و اقلام اسقاطی / مزایده ,مزایده مقداری ضایعاتی از قبیل آهن آلات ، صندلی و اقلام اسقاطی
  413. مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی بندر امام خمینی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی بندر امام خمینی...
  414. یک دستگاه کانگاه (سفید کننده برنج) / مزایده , مزایده یک دستگاه کانگاه (سفید کننده برنج) نوبت اول
  415. مناقصه عمومی هوشمندسازی تقاطع ورزش هر دو طرف رودخانه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی هوشمندسازی تقاطع ورزش هر دو طرف رودخانه
  416. تجدید مناقصه مدیریت امور انبارها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه مدیریت امور انبارها نوبت دوم
  417. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم
  418. مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر
  419. مناقصه خرید آسفالت خیابانها / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت خیابانها
  420. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و .... نوبت اول 95.3.30 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت اول 95.3.30
  421. مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت
  422. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 150.8متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 150.8متر
  423. مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
  424. مزایده تعداد 120 دستگاه پرس لوله نیوپایپ / مزایده,مزایده تعداد 120 دستگاه پرس لوله نیوپایپ
  425. مزایده فروش دو دستگاه موتور ژنراتور جوشکاری / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه موتور ژنراتور جوشکاری
  426. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف سمت شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف سمت شمالی
  427. مزایده یک دستگاه خودرو سمند معمولی - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند معمولی - نوبت دوم
  428. مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا
  429. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی بامساحت 303.33 و675.02 و379.31متر / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی بامساحت 303.33 و675.02 و379.31متر
  430. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات...
  431. مناقصه پروژه پیاده روسازی خیابان امام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه پیاده روسازی خیابان امام نوبت دوم
  432. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 20 دستگاه سیستم تعلیق دستگاههای پمپاژ سیمان و اسید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 20 دستگاه سیستم تعلیق دستگاههای پمپاژ سیمان و اسید نوبت دوم
  433. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد
  434. مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول
  435. مزایده ششدانگ ملک مشاع در اعیان پلاک ثبتی 1861 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع در اعیان پلاک ثبتی 1861 اصلی
  436. مزایده کامپیوتر با کیس و متعلقات ... / مزایده , مزایده کامپیوتر با کیس و متعلقات ...
  437. مزایده میزان 205 سهم مشاع از 39241 متر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده میزان 205 سهم مشاع از 39241 متر پلاک ثبتی نوبت اول
  438. شناسایی تهیه و نصب 5 دستگاه هواساز پروژه کلینیک دندانپزشکی / شناسایی, شناسایی تهیه و نصب 5 دستگاه هواساز پروژه کلینیک دندانپزشکی
  439. مزایده اموال منقول یک دستگاه تراش دو متری / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه تراش دو متری
  440. مزایده ششدانگ ملک با عرصه موقوفه 509.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه موقوفه 509.42متر
  441. مزایده دو عدد سیلوی فلزی سیمان / مزایده , مزایده دو عدد سیلوی فلزی سیمان
  442. مزایده 12 عدد ستون 9 متری جوشکاری شده جفت تیر آهن / آگهی مزایده , مزایده 12 عدد ستون 9 متری جوشکاری شده جفت تیر آهن
  443. مزایده نسبت به فروش بصورت یکجا ضایعات حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به فروش بصورت یکجا ضایعات حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی -نوبت دوم
  444. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور سوسن- نوبت دوم / مناقصه ،آگهی مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور سوسن - نوبت دوم
  445. اصلاحیه مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش -اصلاحیه
  446. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت بررسی ، شناسایی و طبقه بندی کلیه اسناد فنی / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت بررسی ، شناسایی و طبقه بندی کلیه اسناد فنی
  447. مناقصه خط کشی سرد راه های استان آذربایجان شرقی / مناقصه خط کشی سرد راه های استان آذربایجان شرقی
  448. مزایده واگذاری به اجاره تعداد 20 عدد اسنوبورد و یکدستگاه تلویزیون شهری - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 20 عدد اسنوبورد و یکدستگاه تلویزیون شهری - مرحله سوم نوبت دوم
  449. مناقصه احداث بخش ترومای مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بخش ترومای مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
  450. مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری وتعمیرات نوبت دوم / مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری وتعمیرات نوبت دوم
  451. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG
  452. مزایده فروش چرخ و محور ، بانداژ ، ضربه گیر ، ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چرخ و محور ، بانداژ ، ضربه گیر ، ... نوبت دوم
  453. مزایده واگذاری ساختمان تجهیز کارگاه متعلق به شهرداری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان تجهیز کارگاه متعلق به شهرداری
  454. مزایده فروش دو قطعه زمین شماره یازده و دوازده / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین شماره یازده و دوازده
  455. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران مساحت 50.83متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران مساحت 50.83متر نوبت اول
  456. تجدید مناقصه نسبت به اجرای برج های روشنایی 40 متری پارک / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نسبت به اجرای برج های روشنایی 40 متری پارک
  457. مزایده تعداد 94 عدد پرس نیوپایپ مدل NPT1010 .... / مزایده, مزایده تعداد 94 عدد پرس نیوپایپ مدل NPT1010 ....
  458. مزایده فروش تیر دو تراش شده 4 متری کبوده / آگهی مزایده, مزایده فروش تیر دو تراش شده 4 متری کبوده
  459. مزایده انواع سیم و کابل مازاد نیاز 95.3.29 / مزایده , مزایده انواع سیم و کابل مازاد نیاز 95.3.29
  460. مزایده فروش 100.000 کیلوگرم محصول گندم / آگهی مزایده , مزایده فروش 100.000 کیلوگرم محصول گندم
  461. تجدید مزایده اجاره واحد داخلی شماره 10 مجتمع تجاری شهرداری.... -چاپ دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره واحد داخلی شماره 10 مجتمع تجاری شهرداری.... - چاپ دوم
  462. مناقصه راهبری خودروهای سبک , نیمه سنگین و سنگین و ... / مناقصه راهبری خودروهای سبک , نیمه سنگین و سنگین و ...
  463. مناقصه واگذاری خدمات تایپ / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تایپ
  464. مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.03.29 / آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.03.29
  465. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
  466. مزایده یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک
  467. مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقلی
  468. مزایده پلاک ثبتی دارای سند با مساحت 180متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دارای سند با مساحت 180متر نوبت اول
  469. مزایده پلاک ثبتی 151/13165 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 151/13165 نوبت دوم
  470. مزایده ششدانگ زمین 2850متر قطعه 531 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2850متر قطعه 531 تفکیکی نوبت اول
  471. مزایده عرصه واعیان ششدانگ اپارتمان مسکونی 9301186 / مزایده,مزایده عرصه واعیان ششدانگ اپارتمان مسکونی 9301186
  472. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 103.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 103.40متر
  473. مزایده یک دستگاه کمپرسی نوبت اول 95.3.30 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه کمپرسی نوبت اول 95.3.30
  474. مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه روی همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه روی همکف نوبت اول
  475. مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد - نوبت دوم
  476. مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت محدوده منطقه 1 و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت محدوده منطقه 1 و ...
  477. مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 زنجان
  478. مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 42.5422 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 42.5422 اصلی
  479. مزایده فروش املاک و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و زمین نوبت دوم
  480. مزایده فروش داغی (بازیافت) قطعات بدنه خودروهای تصادفی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش داغی (بازیافت) قطعات بدنه خودروهای تصادفی
  481. مناقصه بکارگیری 12 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بکارگیری 12 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
  482. مناقصه تامین خودروی استیجاری شهرستان کاشان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خودروی استیجاری شهرستان کاشان
  483. مزایده فروش حدود 50 تن تخته چند لایه (شامل 9 ، 7 ، 5 ، 3) چوبهای مربوط به جعبه تجیهزات / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 50 تن تخته چند لایه (شامل 9 ، 7 ، 5 ، 3) چوبهای مربوط به جعبه تجیهزات
  484. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول
  485. مزایده اموال منقول ورق های پوششی سینوسی گالوانیزه / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول ورق های پوششی سینوسی گالوانیزه
  486. مزایده اموال منقول تعداد 3 روز کاغذ کرافت مخصوص کارتن / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول تعداد 3 روز کاغذ کرافت مخصوص کارتن
  487. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بخش سه شیراز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بخش سه شیراز
  488. مناقصه تکمیل پروژه ساختمان نمازخانه قدیم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل پروژه ساختمان نمازخانه قدیم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
  489. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین وقفی / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین وقفی
  490. مزایده پلاک ثبتی 1463.4و3و1 و پلاک 1463 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1463.4و3و1 و پلاک 1463
  491. مزایده کلاسه 950016 منزل مسکونی با عرصه 189.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده کلاسه 950016 منزل مسکونی با عرصه 189.55متر نوبت دوم
  492. مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت پیکان
  493. مزایده یک پنجم سهم الارث محکوم علیه از پلاک 3155.1113 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک پنجم سهم الارث محکوم علیه از پلاک 3155.1113 نوبت دوم
  494. مزایده فروش اتصالات برنجی ، پنج لایه کوپلی و پرسی ، انواع شیر کلکتور ، جعبه کلکتور / آگهی مزایده , مزایده فروش اتصالات برنجی ، پنج لایه کوپلی و پرسی ، انواع شیر کلکتور ، جعبه کلکتور
  495. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.70متر
  496. مزایده ششدانگ زمین بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده فارس
  497. مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات به روش خط گرم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات به روش خط گرم
  498. مناقصه خرید سنگ فرش بتنی پیش ساخته / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سنگ فرش بتنی پیش ساخته
  499. مناقصه واگذاری دفن زباله شهری در سایت زباله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری دفن زباله شهری در سایت زباله
  500. مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی- نوبت دوم
  501. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی پروژه مجموعه قنات باغ (بلوط آباد) ... / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی پروژه مجموعه قنات باغ (بلوط آباد) ...
  502. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی پروژه چاه سرخ / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی پروژه چاه سرخ
  503. فراخوان ساخت مخزن و خرید و لوله گذاری پروژه / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت مخزن و خرید و لوله گذاری پروژه
  504. مناقصه کشتار دام سبک و سنگین در کشتارگاه اقلید نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی,مناقصه کشتار دام سبک و سنگین در کشتارگاه اقلید نوبت دوم
  505. مزایده پلاک ثبتی 5330.18 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5330.18
  506. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 نقره ای
  507. مزایده ششدانگ پلاک 3182.2354 مجزی شده از پلاک 40 فرعی از 3182 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3182.2354 مجزی شده از پلاک 40 فرعی از 3182 اصلی
  508. مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 80.5متر قطعه یک بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 80.5متر قطعه یک بخش 25 فارس
  509. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش بلوار باقرالعلوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش بلوار باقرالعلوم
  510. مزایده ششدانگ پلاک 3182/2355 مجزی شده از پلاک 40 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3182/2355 مجزی شده از پلاک 40 فرعی
  511. مزایده فروش میکسر نانوائی ، چانه پهن کن / مزایده,مزایده فروش میکسر نانوائی ، چانه پهن کن
  512. مزایده دستگاه میکسر هم زن خمیر و ... / مزایده , مزایده دستگاه میکسر هم زن خمیر و ...
  513. آگهی مناقصه عمومی احداث پل بر رودخانه ورودی پارک شهر / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی احداث پل بر رودخانه ورودی پارک شهر
  514. مزایده منزل مسکونی با عرصه 479متر با سند نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 479متر با سند نوبت دوم
  515. مزایده منزل مسکونی متراژ 270متر و 180متر اعیان نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی متراژ 270متر و 180متر اعیان نوبت اول
  516. مزایده فروش 18 مورد از املاک در استان مازندران نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 18 مورد از املاک در استان مازندران نوبت دوم
  517. مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی
  518. تجدید مناقصه آسفالت سطح شهر تجدید 95.3.30 / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت سطح شهر تجدید 95.3.30
  519. مناقصه انتخاب حسابرس رسمی جهت انجام حسابرسی سال 94 / مناقصه , مناقصه انتخاب حسابرس رسمی جهت انجام حسابرسی سال 94
  520. مزایده ششدانگ یکباب منزل و اعیان یک دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و اعیان یک دستگاه اپارتمان
  521. آگهی مزایده عمومی واگذاری مکان لی لی پارک سابق حد فاصل پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری مکان لی لی پارک سابق حد فاصل پارکینگ نوبت دوم
  522. مناقصه عمومی پروژه فرش موزائیک رنگی ....- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه فرش موزائیک رنگی ...- نوبت دوم
  523. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ وسط کمربندی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ وسط کمربندی
  524. مزایده ششدانگ عرصه تعرفه شده به کلاسه 930275 با سطح عرصه 212متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه تعرفه شده به کلاسه 930275 با سطح عرصه 212متر
  525. مزایده یک قطعه زمین بخش 19 ثبت گلوگاه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 19 ثبت گلوگاه
  526. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1456/50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1456/50متر
  527. مزایده 55 کیسه 800 کیلوگرمی مواد رزینی از نوع EXPANDABLE POLYSTYRENE - EPS گرید SE2000 / مزایده , مزایده 55 کیسه 800 کیلوگرمی مواد رزینی از نوع EXPANDABLE POLYSTYRENE - EPS گرید SE2000 نوبت اول
  528. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان
  529. مزایده یک قطعه زمین مساحت 272متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 272متر اموال غیرمنقول
  530. نخستین جشنواره عکس منظر شهری بندرعباس95.3.30 / نخستین جشنواره عکس منظر شهری بندرعباس 95.3.30
  531. مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره 16 مساحت 87متر / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره 16 مساحت 87متر
  532. مزایده ضایعات آهن آلات میز و نیمکت فلزی - ورق فلزی و غیره / مزایده , مزایده ضایعات آهن آلات میز و نیمکت فلزی - ورق فلزی و غیره
  533. مزایده ملک مسکونی دارای انشعابات 4 گانه / مزایده,مزایده ملک مسکونی دارای انشعابات 4 گانه
  534. مزایده موال منقول دستگاه آسیاب مخصوص مواد پلاستیکی / مزایده اموال منقول , مزایده موال منقول دستگاه آسیاب مخصوص مواد پلاستیکی
  535. مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان ایران / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان ایران
  536. مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان
  537. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت..... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت....
  538. مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری
  539. تجدید مزایده فروش و اجاره تعداد دو واحد تجاری / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش و اجاره تعداد دو واحد تجاری
  540. مناقصه خرید و اجرای آسفالت راه روستایی / مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت راه روستایی
  541. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب.. / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب..
  542. مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح
  543. مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجد سلیمان - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجد سلیمان - نوبت دوم مرحله دوم
  544. فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود بصورت واگذاری مدیریت / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود بصورت واگذاری مدیریت
  545. مزایده 2747 سهم مشاع از 13435 سهم مشاع از 56210 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2747 سهم مشاع از 13435 سهم مشاع از 56210 سهم پلاک ثبتی
  546. مناقصه خرید چوب ایرانی تجدید نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید چوب ایرانی تجدید نوبت دوم
  547. مزایده فروش اموال مازاد و اثاثه اسقاط و کارکرده 95.3.29 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مازاد و اثاثه اسقاط و کارکرده 95.3.29
  548. مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول
  549. فراخوان اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه اتباع خارجی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه اتباع خارجی - نوبت دوم
  550. فراخوان مناقصه انجام پروژه ساخت 364 واحد مسکونی ایثارگران در شهرستان اراک - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام پروژه ساخت 364 واحد مسکونی ایثارگران در شهرستان اراک - نوبت دوم
  551. مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب مغازه تجاری
  552. مزایده واگذاری باسکول نمایشگاه- مرحله دوم / مزایده,مزایده واگذاری باسکول نمایشگاه- مرحله دوم
  553. آگهی فراخوان منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه وصول معوقات درآمدی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه وصول معوقات درآمد
  554. فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه علومی شهرستان خرم آباد ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه علومی شهرستان خرم آباد ....- نوبت دوم
  555. مزایده فروش 13 پلاک مسکونی طرح گلشهر سهم شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 13 پلاک مسکونی طرح گلشهر سهم شهرداری نوبت دوم
  556. مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی
  557. مزایده 2747 سهم مشاع از 13435 سهم مشاع از 56210 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2747 سهم مشاع از 13435 سهم مشاع از 56210 سهم ششدانگ پلاک ثبتی
  558. مناقصه انجام امور خدمات عمومی واحدهای تازه تاسیس و توسعه یافته / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی واحدهای تازه تاسیس و توسعه یافته
  559. مزایده فروش یک قطعه زمین بیاض نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین بیاض نوبت دوم
  560. تجدید مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری اداره کل .. تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری اداره کل .. تجدید نوبت دوم
  561. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم احداث شده در طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم احداث شده در طبقه سه
  562. مناقصه اصلاحات هندسی 95.3.27 / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاحات هندسی 95.3.27
  563. اصلاحیه مناقصه خرید جداول و دال- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید جداول و دال-اصلاحیه
  564. مزایده واگذاری 4 قطعه از زمین های خود بدون کارمزد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه از زمین های خود بدون کارمزد نوبت دوم
  565. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و قراضه و مستعمل از قبیل کانتینر 12 و 6 متری و ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و قراضه و مستعمل از قبیل کانتینر 12 و 6 متری و .. نوبت دوم
  566. مزایده فروش 4 قطعه زمین سهم خود با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین سهم خود با کاربری تجاری نوبت دوم
  567. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ 1038متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ 1038متر
  568. اصلاحیه مناقصه واگذاری بکارگیری نیرو -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری بکارگیری نیرو -اصلاحیه
  569. مناقصه واگذاری بکارگیری نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری بکارگیری نیرو نوبت دوم
  570. مزایده وسیله نقلیه نوع سواری سیستم غزال / مزایده,مزایده وسیله نقلیه نوع سواری سیستم غزال
  571. مزایده خدمات حمل جسد در باغ / آگهی مزایده , مزایده خدمات حمل جسد در باغ
  572. مناقصه پیمایش املاک ( تک واحدی , آپارتمان ها , ساخت و سازه ها و... سطح امور آبفا منطقه 2 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پیمایش املاک ( تک واحدی , آپارتمان ها , ساخت و سازه ها و... سطح امور آبفا منطقه 2 نوبت دوم
  573. مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات
  574. تجدید مناقصه عمومی ارائه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات برون شهری امور انتقال / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی ارائه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات برون شهری امور انتقال
  575. فراخوان واگذاری ساختمان و تجهیزات مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد / فراخوان , فراخوان واگذاری ساختمان و تجهیزات مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد
  576. مزایده یک قطعه چمن منابع طبیعی بخش شش ارومیه / مزایده,مزایده یک قطعه چمن منابع طبیعی بخش شش ارومیه
  577. مزایده ششدانگ خانه مال غیرمنقول کلاسه 8200170 جدید / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مال غیرمنقول کلاسه 8200170 جدید
  578. مزایده فروش تعداد 34 قطعه از املاک کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 34 قطعه از املاک کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری نوبت دوم
  579. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری نوبت دوم
  580. مزایده فروش یکدستگاه پرس مکانیکی (ضربه ای) و پرس هیدرولیکی - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس مکانیکی (ضربه ای) و پرس هیدرولیکی - نوبت دوم
  581. مزایده فروش تعداد 4 قطعه از اراضی بنیاد مسکن / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از اراضی بنیاد مسکن
  582. مزایده ششدانگ پلاک 3308فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3308فرعی از نه اصلی
  583. مزایده یک دستگاه وانت نیسان .... / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان ....
  584. مناقصه تهیه و نصب شیشه سکوریت .... / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب شیشه سکوریت ....
  585. مزایده چندین باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین تجاری / مزایده, مزایده چندین باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین تجاری
  586. مزایده وانت پیکاب دوکابین ... / مزایده, مزایده وانت پیکاب دوکابین ...
  587. مناقصه عملیات اجرای سنگ کف تراز 6 متری / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای سنگ کف تراز 6 متری
  588. مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم
  589. مزایده فروش زمین تحت اختیار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین تحت اختیار نوبت دوم
  590. مزایده منزل مسکونی با دیوارهای بلوکی / مزایده,مزایده منزل مسکونی با دیوارهای بلوکی
  591. مزایده فروش منزل سازمانی و یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش منزل سازمانی و یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم
  592. فراخوان مناقصه عمومی خدمات سرویس ، تعمیر ، نگهداری و مراقبت سیستم های تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی و آب مصرفی تهویه ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات سرویس ، تعمیر ، نگهداری و مراقبت سیستم های تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی و آب مصرفی تهویه ساختمان اداری
  593. مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری
  594. فراخوان مناقصه حسابرسی عملکرد مالی سالهای 94-92 شهرداری دزفول و سازمانهای تابعه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حسابرسی عملکرد مالی سالهای 94-92 شهرداری دزفول و سازمانهای تابعه
  595. مناقصه عملیات حمل مصالح مغزه (ریزدانه) از معادن... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل مصالح مغزه (ریزدانه) از معادن ....
  596. مزایده واگذاری 57 باب مغازه / مزایده واگذاری 57 باب مغازه
  597. مزایده ششدانگ یک واحد کارگاهی با ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کارگاهی با ماشین آلات
  598. مزایده فروش خودرو از قبیل پیکان سواری و .... / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو از قبیل پیکان سواری و ....
  599. مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت احداث مهمانسرای ترمینال بزرگ مسافربری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت احداث مهمانسرای ترمینال بزرگ مسافربری تجدید
  600. مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ اول
  601. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 7 دستگاه کامیون لجن کش و 2 دستگاه کامیون جک دار 5 تن / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 7 دستگاه کامیون لجن کش و 2 دستگاه کامیون جک دار 5 تن
  602. مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل تجدید
  603. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت اول / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG -نوبت اول
  604. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
  605. مزایده فروش آهن آلات فرسوده 95.3.30 / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات فرسوده 95.3.30
  606. مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی اهواز 3... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث آبیاری قطره ای و نگهداری از فضای سبز و نظافت خیابانهای شهرکهای صنعتی اهواز 3...